Savjeti

Dolaze mi misli da pređem na kršćanstvo

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PROBLEM: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! U zadnjih mjesec dana moj se iman spustio na najnižu razinu, manje sam klanjala, sve sam zapostavila… Vjerovatno kao posljedica toga, prije jedno dvadesetak dana počele su me obuzimati i misli o tome da se odreknem islama i da pređem na kršćanstvo. Kršćani vjeruju da je…

Isus Bog i Božiji sin i da ima sveti duh i tako nešto, da je razapet i uskrsnuo i tako nešto, a ja vjerujem da je samo Allah jedan jedini Bog i da je Muhammed, alejhis-selam, Allahov rob i poslanik i da je Kur’an istina. Nezamislivo mi je da se odreknem svega toga i da se krstim i molim neke svece i da se klanjam nekim figurama, a da ne padam na sedždu i da se ne molim Allahu! Ne znam šta da radim više! Svakodnevno se borim sa tim mislima, želim da ostanem u islamu, da budem muslimanka, ali te misli nadvladavaju me i ne daju mi mira. Stoga vas molim da mi pomognete savjetom! (NAPOMENA: pitanje je malo skraceno od redakcije)

SAVJET:

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!
Poštovana sestro, molim Uzvišenog da te nagradi na postavljenom pitanju.

Moram pohvaliti tvoj odnos i strah od misli koje te uznemiravaju. Dobro je poznato da vesvese dolaze od šejtana jer on ne želi da se insan pokaje i povrati Stvoritelju, kajući se za protekle grijehe i čineći dobra djela. On će nastojati, poštovana sestro, da te udalji na svaki način od islama, koristeći razna primamljivanja i „dokaze“, sredstva i zavođenja. Ukoliko se tome odupreš, on se okreće vesvesama i raspiruje sumnje u srcu, kako bi se osjetila nesigurnom i zabrinutom. Stoga ćeš i sama uvidjeti da si od vesvesa počela patiti tek nakon odluke o pokajanju i prestanka činjenja zlih djela i razvrata.

Nakon što si se odlučila pokajati i okrenuti Allahu, šejtan prokletnik počeo je da koristi svoje najslabije oruđe – vesvese, a u tvom slučaju misli o prelasku na kršćanstvo. Znaš li da su se čak i pojedini ashabi požalili Poslaniku na šejtanske vesvese i uznemiravanja? Došli su Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli mu: „Nalazimo u sebi misli koje su previše užasne i da ih izgovorimo.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ih: „Zaista imate takve misli?“ Rekoše: „Da“. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: „To je jasan znak imana.“ (Bilježi Muslim, hadis br. 132, prenosi ga Ebu Hurejre)

Znaj da su vesvese i ružne misli pokazatelj da u tvom srcu ima hajra i imana. U komentaru prethodnog hadisa imam Nevevi, rahimehullah, kaže: „Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘To je jasan znak imana’, znače da je jasan znak vjerovanja kada osoba smatra te vesvese nečim strašnim, jer ukoliko se osoba boji da ih izgovori i strahuje od njih i od toga da iz iskaže, a kamoli da u njih povjeruje, sve to ukazuje na onoga koji je postigao vrhunac vjere i oslobođenost sumnji.“

Također je rečeno da šejtan vesvesama uznemirava samo one u koje je izgubio nadu da će ih uspjeti zavesti. Što se tiče nemuslimana, šejtan mu može prići i prilazi s svake strane i stoga se i ne mora služiti vesvesama.

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže: „Vesvese pogađaju svakog onog ko se okrene Allahu zikrom i spominjanjem. Neminovno je da će se one pojaviti. Stoga bi ta osoba trebala istrajati i osaburati, i ustrajati u zikru i namazu, i ne odustajati, jer će ta ustrajnost prekinuti šejtansku spletku, ‘a šejtanove su spletke doista slabe‘ (Kur’an, En-Nisa, 76). Svaki put kad se osoba u srcu zaželi vratiti Allahu, došaptavanja mu dođu. Šejtan je poput drumskog razbojnika; svaki put kad osoba želi da se otisne na put ka Allahu, on želi da ga presretne. Stoga je rečeno nekom od selefa: ‘Židovi i kršćani ne pate od vesvesa i uznemiravanja’, pa on reče: ‘To je tačno. Jer šta bi šejtan radio u razvaljenoj kući?’” (Medžmu’u-l-Fetava, 22/608)

Stoga, poštovana sestro, probleme s kojima se sada suočavaš nemoj posmatrati očima punim tuge, već kao veliku priliku i hajr koji ti je Uzvišeni pružio. Da li si čula za izreku: „Ako nema borbe i teškoće, nema ni napretka“?

ZNAJ DA SE:

Tvoja ličnost formira kroz izazove s kojima se susrećeš i koje prevaziđeš.

Tvoja hrabrost raste kad se suočiš sa strahovima.

Tvoja snaga i vjera grade se kroz iskušenja u kojima se nalaziš.

A svi tvoji strahovi i belaji nestaju kad se predaš istinski Allahu, čineći dobra djela i ne gubeći nadu da će ti Uzvišeni olakšati i pomoći ti.

Znam, ponekad je teško pronaći smisao ili nešto dobro u teškim okolnostima, ali upravo je u tome pouka. Život je, naime, put ka Allahu, od majčine utrobe do povratka na budući svijet, s ciljem ispita i testa: „Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta“ (Kur’an, El-Mulk, 1-2).

Pitaš se zašto to mora biti putovanje? Zašto se vjernici moraju suočiti s teškoćama i belajima, nasrtajima džinna i ljudi, bolestima i neimaštinom? Zašto sve ne prođe glatko i lahko, i odmah dostignemo cilj? Zato jer upravo kroz teškoće naučimo više o svojoj vjeri, ojača nam iman, zavolimo Allaha više, i svakako da više cijenimo ono za što se žrtvujemo. Stoga na izazove ne gledaj kao na nesreću, već kao na prilike za rast i napredak.

Raduj se jer vesvese ukazuju da u tebi ima hajra, i ne pridaji im pažnju, a pogotovo ne dopusti da one budu uzrok tvom udaljavanju od Allaha.

Kako se zaštititi od vesvesa?

Poštovana sestro, navest ćemo neke stvari u kojima je Uzvišeni dao lijek za šejtanska došaptavanja i vesvese:

– Moraš biti svjesna da je islam najveća blagodat koju neki insan može dobiti na poklon. Nastoj da Allahu budeš zahvalna jer je od toliko ljudi na ovom svijetu, baš tebe odabrao da zazivaš Njegovo ime i na sedždu Mu padaš. Stoga je tvoja obaveza da budeš pokorna Onome Koji je te učinio muslimankom, i nastoj da svoju vjeru učiš i cijeniš. Lijek za došaptavanja i sumnje raznih vrsta jeste – ZNANJE: „Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite“ (Kur’an, Muhammed, 19).

– Pronađi društvo čestitih sestara vjernica, prisustvuj islamskim predavanjima, i ne dopusti da ti prođe ijedan dan, a da nisi nešto novo saznala o svojoj vjeri.

– Nastoj da povedeš računa o izvršavanju farzova koji su propisani šerijatom, poput klanjanja namaza i propisnog pokrivanja. Pritom budi blaga prema sebi i nastoj da se ne opterećuješ, već ibadet pokušaj doživjeti kao odmor i radost tvog dana i noći. Ukoliko na tom putu posrneš, ne padaj u očaj niti se sažalijevaj, već se prihvati užeta tevbe i ponovo kreni ka Allahu Kojem neće dosaditi da ti oprašta dok god tebi ne dojadi tražiti oprost.

– I tako svaki put, kad pogriješiš ili se razočaraš, uvijek nastoj da se pokaješ i vratiš Allahu, i nikada ne odustaj. NIKAD! Ti možeš, uz Allahovu pomoć, biti bolja i ti to želiš. Pa šta čekaš, kreni ka ostvarenju svog sna! Uzmi abdest, klanjaj dva rekata, zamoli za oprost, spomeni Allaha, i slušaj Kur’an. To su prvi koraci ka tvojoj boljoj budućnosti, pa se zahvali Uzvišenom koji te je pomogao na tom putu, i podigni glavu i obriši suze, jer imaš Allaha koji te neće ostaviti samu!

– Veoma je važno da povedeš računa o tome da se kloniš harama svake vrste i griješenja, jer oni veoma štete srcu i olakšavaju pristup šejtanu prokletom. Izbjegavaj djela i mjesta zbog kojih možeš zaboraviti na Allaha, azze ve dželle, jer takve prilike iskorištavaju šejtani zaokupljajući strastima i prohtjevima duše nemarnih. Nastoj da izbjegavaš svakakva sijela, legla gibeta i nemimeta, kršenja Allahovih granica i razvrata. Umjesto toga svoje dane ispuni korisnim aktivnostima, okreni se radu za ahiret, nastoj da budeš bolja iz dana u dan.

Pred nama je blagoslovljeni mjesec ramazan, inšallah. PRIPREMI SE DA GA ISKORISTIŠ DA BUDEŠ BOLJA U SVAKOM SEGMENTU, ISKORISTI GA DA TI NAVIKA KLANJANJA I UČENJA KUR’ANA POSTANE NAVIKOM, DA TI POKAJANJE I POPRAVAK POSTANU SVAKODNEVICOM, A DA SE KLONIŠ GRIJEHA I RAZVRATA! NEKA TI OVOGODIŠNJI RAMAZAN BUDE PREPORODOM DUŠE I ŽIVOTA, I SRETNIH DANA U ALLAHOVOJ VJERI…

– Učenje Kur’ana je lijek za sve duševne bolesti, a tako i za vesvese. Ono što je važno istaći jeste da bi trebala nastojati da tokom učenja ili slušanja Kur’ana, ili tokom čitanja prijevoda značenja, uključiš i svoje srce i um, i da razmišljaš i uzimaš pouke iz časnih ajeta. Uzvišeni nas je obavijestio o tome kakav efekat učenje Kur’ana ima na Njegove robove – vjernike:

Reci: ‘On je vjernicima uputstvo i lijek. A oni koji neće da vjeruju – i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju’” (Kur’an, Fussilet, 44);

Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast“ (Kur’an, El-Isra, 82).

Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio nas je da je Kur’an – NAJBOLJI LIJEK ZA TUGU I BRIGE. Od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nikada nijedan vjernik neće reći ove riječi kada ga pogodi briga ili žalost: Allahumme inni ‘abduke, ibn ‘abdike, ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kadauke, eseluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste’serte bihi fil-‘ilmil-gajbi indeke, en tedž ‘alel-Kur’ane rebi’a kalbi ve nure sadri ve dželae huzni ve zehabe hemmi!

(Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nada mnom se sprovode propisi, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe nazvao ili ih u Svojoj Knjizi objavio, ili ih nekom od Svojih stvorenja saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivo, prizivam Te da mi Kur’an učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i otklanjanjem briga mojih), a da Allah neće odagnati njegovu brigu i umjesto žalosti podariti mu radost.” Prisutni ashabi su upitali: „Allahov Poslaniče! Je li neophodno da naučimo ove riječi?!“ Odgovorio je: „Svakako! Neophodno je da da ih nauči svaki onaj koji ih čuje!“(Ahmed, Sahih, 3704, 4306)

– Sjećanje i spominjanje Allaha, dova i ustrajnost u njoj također su lijek za vesvese: „Doista se pri spomenu Allaha srca smiruju“ (Kur’an, Er-Ra’d, 28). Najbolji vid zikra jeste učenje Kur’ana, pa te ponovo podsjećamo da ga učiš i slušaš svakodnevno, koliko god si u stanju.

– Čini dovu tokom zadnje trećine noći, moleći Allaha da ti podari lijek i izlaz. Čini dovu u vremenima kada se ona ne odbija, poput dove na sedždi, između ezana i ikameta, i prije predavanja selama na namazu.

– Obavezno uči jutarnji i večernji zikr, čak i tokom hajza.

Praktikuj dove u raznim prilikama, poput dove prilikom ulaska i izlaska iz kuće, prije i nakon boravka u toaletu, prije i poslije spavanja, i u raznim drugim prilikama. Ove se dove mogu naći u veoma korisnoj zbirci dova Hisnul-Muslim (Zaštita svakog muslimana).

Mnogo čini istigfar i pokaj se za grijehe!

Što više uči dovu koja se uči kad je osoba u problemima, poput: La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Aršil- azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-Arši-l-kerim.

Ukoliko osjetiš da te pogađaju vesvese, reci: „Amentu billahi ve Resulihi (Vjerujem u Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem). Opis šejtanovog prilaska čovjeku i primjer ubacivanja sumnji prenosi Aiša, radijallahu anha, koja kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Šejtan dolazi nekom od vas i pita: ‘Ko te je stvorio?’ Čovjek odgovori: ‘Allah’. Tada šejtan kaže: ‘Ko je stvorio Allaha?’ Ukoliko se ovo desi nekom od vas, neka kaže: ‘Vjerujem u Allaha i Njegovog Poslanika’. Tada će to (vesvesa) otići od njega.“ (Bilježi Ahmed, 25671; šejh Albani ocijenio vjerodostojnim)

Iz tvog je pitanja jasno da si mnogo psihički opterećena i da se mnogo sekiraš oko zlih misli. Znaj da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je pripadnicima moga ummeta oprostio ono što u sebi pričaju sve dok jezikom ne izgovore ili djelom ne potvrde.” (Muttefekun alejhi)

Loše misli koje čovjeku naumpadnu nisu grijeh same po sebi. Grijeh je ako ih čovjek izvrši svojim organima, bilo jezikom ili nekim drugim organom. U vjerodostojnom hadisu govori se o tome da šejtan, kao i melek došaptavaju čovjeku dajući mu ideje i misli. Šejtan, naravno došaptava ono što je po čovjeka loše i podstiče ga na grješna djela. Ko to osjeti treba da prouči: Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim (Tražim zaštitu od Allaha protiv prokletog šejtana).

Preporučujemo da se baviš aktivnostima koje opuštaju i otklanjaju brige, poput druženja s voljenima i s pozitivnim ljudima, šetnji, bavljenja fitnesom ili nekom drugom fizičkom aktivnošću, čitanjem itd. Probaj da svoj um i srce ne zamaraš previše razmišljanjem o tome svemu, i zabavi se stvarima koje će ti koristiti.

Nastoj da pomažeš ljudima u nevolji i kojima je pomoć potrebna, u nadi da će zbog toga i tebi Allah olakšati. Ukoliko osoba pomogne svog brata ili sestru u islamu, i njoj će Allah pomoći, a ako od nje otkloni kakvu poteškoću, i Allah će od dobročinitelja otkloniti problem. Čini dovu za one koji su u nevolji, moleći se Allahu da im olakša, jer će zbog tog djela meleki doviti za tebe.

Ukoliko budeš imala dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktiraj. Molimo Uzvišenog da se okoristiš ovim savjetom, da tvoje srce i stope učvrsti u vjeri islamu, te da ti se smiluje i otkloni od tebe šejtanove spletke! Amin!

Savjet pružio: Nedim Botić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta