Odgovori

Draže mi je slušanje ilahija od Kur’ana, šta da radim?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Kada učim ili slušam Kur’an, ne osjetim nikakvu promjenu na sebi. Uopće me ne dotiče učenje Kur’ana, ajeti ne utiču na moje srce, i ne osjetim poniznost. S druge strane, ponekad me slušanje ilahija duboko dirne i srce mi zatreperi. Draže mi je njih slušati nego Kur’an. Koje je rješenje za ovaj problem?

ODGOVOR: Slavljen neka je Allah. Kur’an je najbolji i nakorisniji govor, koji ima najveći utjecaj i najbolji je upućivač za dušu. Uzvišeni Allah kaže: ”Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov put na koji On ukazuje onome kome On hoće, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, niko ga na Pravi put neće moći uputiti.” (Ez-Zumer, 23.)

Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.“ (Kur’an, El-Enfal, 2.)

Stanje u kojem na srce jednog muslimana/nke ne utiče slušanje ili učenje Kur’ana, ali ga pokreće slušanje ilahija, je veoma opasan, alarmantan znak. Tvoje pitanje ukazuje da nisi zadovoljan s ovom situacijom, stoga moraš požuriti s liječenjem prije nego se stanje pogorša.

Lijek se nalazi u slijedećem:

1. Povećaj svoje učenje Kur’ana, jer je nemar spram njega uzrok koji spriječava osobu da se okoristi od druženja s Allahovom Knjigom.

2. Potrudi se da razumiješ značenja ajeta koje učiš. Moguće je da ne osjetiš poniznost tokom učenja zbog toga što ne razumiješ poruke i značenja ajeta.

3. Mnogo spominji Allaha i pokoran mu budi. To je jedno od važnih sredstava koje dovode od omekšanja srca i liječenja njegove tvrdoće.
4. Pokaj se Allahu od svih grijeha, i izvršavaj Allahove naredbe. Allah može čovjeka kazniti zbog grijeha tako što će mu oduzeti dobrotu, skromnost i razmišljanje od Kur’anu.

5. Smanji slušanje ilahija, ili ih prestani slušati u potpunosti kako bi tvoje srce ponovo moglo postati zdravo i bilo u stanju da se okoristi od Allahovih Riječi.

Navest ćemo i nekoliko fetvi eminetnih islamskih učenjaka vezano za ovu temu.

Šejh Ibn Baz, rahimehullah, je rekao: „Najbolj savjet koji se može dati vezano za tematiku liječenja srca i otklanjanja njegove tvrdoće jeste posvećivanje pažnje Kur’anu Časnom, razmišljanje o njemu i učestalo učenje, kao i često spominjanje Allaha, subhanehu ve te’ala. Učenje i razmišljanje o Kur’anu, često spominjanje Allaha i izgovaranje: „Subhanallah ve-l-hamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber; Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-azim; La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu juhji ve jumitu ve Huve ala kulli šej in kadir“ – to su sve sredstva koja dovode do otklanjanja tvrdoće srca.“ (Izvor: Medžmu’ Fetava Ibn Baz, 24/388.)

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, je rekao: „Razlozi koji dovode do tvrdoće srca uključuju: okretanje od Allaha, subhanehu we te’ala, i izbjegavanje učenja Kur’ana; preokupiranost ovim svijetom i posvećivanje mnogo pažnje dunjaluku, a zanemarivanje vjere, jer pokoravanje Allahu, subhaneh, omekšava srce i vraća čovjeka Allahu, subhanehu we te’ala. Lijek za spomenuto jeste povratak Allahu, pokajanje, često spominjanje (zikr) Allaha, često učenje Kur’ana, i činjenje ibadeta što više, koliko je čovjek u stanju.“ (Fetava Nur ala ed-Derb; 12/171)

A Allah najbolje zna.

Izvor: www.islamqa.net
Preveo: Nedim Botić /Saff.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta