Odgovori

Dva pitanja: Masturbiranje kod žena / Ženino nošenje hlača

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:

Essellamu alejkum, da li je grijeh da zena masturbira svojom rukom svoj spolni organ u toku odnosa sa muzem obzirom da samo na takav nacin moze doci do orgazma. Esselamu alejkum da vas Allah nagradi!

Odgovor:

AlejkumusSelam!

Mislim da sam nedavno odgovorio na slično pitanje, ali bez obzira na to ja ću vam ipak odgovoriti. Prema hadisu Poslanika s.a.v.s. zadovoljstvo treba da bude obostrano. Komentarišući hadis čuveni Gazalija u svom djelu «El-Ihja» rekao je: ‘Kada muškarac doživi orgazam, treba sačekati da i njegova žena također doživi orgazam, jer njen orgazam može doći mnogo sporije. Ako je on uzbudi i probudi njenu želju a onda je napusti, to će je povrijediti, i svaka razlika u njihovim orgazmima će zasigurno proizvesti osjećaj udaljenosti. Istovremeni orgazam bi za nju bio najugodniji, posebno zato što će njen muž biti zaokupljen svojim orgazmom i ona neće biti opterećena svojom stidljivošću.» (El-Ihja, 2/46)

Žena ima pravo na seksualno zadovoljstvo kao i muškarac i u tome nema nikakve razlike. Poslanik s.a.v.s. preporučuje da se ne prekida intimni odnos dok i žena ne doživi erekciju. Muž, radi kontinuiteta dobrog spolnog odnosa mora voditi računa da i žena osjeti zadovoljstvo spolnim odnosom, tj. da ga voli.

U kontekstu rečenog vašoj suprugi nije haram da sama drži i nadražuje svoj klitoris ako će to pomoći i jednom i drugom da dožive seksualno zadovoljstvo. Ali je svakako bolje da joj vi priuštite to zadovoljstvo kao što i ona vama to radi. Taj čin ne bih nazvao masturbiranjem jer se ne radi o samozadovoljavanju, već pomoćnom tehnikom u legalnom seksualnom zadovoljavanju.

Hfz. mr. Senaid Zaimovic
********************************

Pitanje:

Da li ima ŠERIJATSKI DOKAZ, da žena može nositi pantalone (hlače-popularno nazvane). Allah vas pomogao i bio zadovoljan sa svima nama.

Odgovor:

Odjeća muslimanke mora biti široka i neprozirna, i da pokriva cijelo tijelo, a što se tiče konkretno nošenja pantalona one mogu doći u obzir samo ispod haljine ili ogrtača, kao vid zaštite ‘avreta/stidnog mjesta, u slučaju spoticanja ili padanja.

Alija r.a., kaže: „Bio sam s Poslanikom, sallalahu alejhi ve sellem, do groblja Bekije, jednog kišnog dana, kada prođe jedna žena jašući na magarcu, ali u tom naiđe na neskladni dio zemlje zbog čega pade s magarca – a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, namah okrenu glavu od nje. Rekoše mu: Allahov Poslaniče, odjevena je – ima hlače na sebi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Allahu, oprosti ženama iz mog ummeta koje oblače hlače!” (Musned el-Bezzar, br.898.; Musannef ‘Abdurrezzak, br.5043.; Medžme’ul-Zeva’id, br.8511.; Kenzul-‘Ummal, br.41244, 41245, 41246, 41247, 41838, 41839, 45141, 45147.; Kešful-Hafa’, br.255.. U djelu „el-Feva’id el-Medžmu’ah”, 1/189., stoji: Shodno svim sabranim putevima ove predaje – hadis je hasen.)

Ebu Hurejre r.a., kaže: „Dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejh sellemi ve, sjedio ne jednim od vratima mesdžida, naiđe jedna žena na jahalici, i kada se zadesi naspram Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spotaknu joj se jahalica i pade. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, okrenu glavu od nje, jer se otkrila. Povikaše: Allahov Poslaniče, obučena je u pantalone/seravil. Reče: Alah se smilovao ženama koje nose pantalone!” (Šu’abul-Iman, br.7808.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., navodi ovaj hadis u svom fikhskom djelu „Šerhul-‘Umdeh”, 4/322., u poglavlju: „Mustehabb je ženi da klanja namaz u tri dijela odjeće“, gdje kaže da je bolje da žena ispod haljine ima izar ili seravil/pantalone – a Allah najbolje zna.

Sead ef. Jasavić, prof. fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta