Tekstovi

Dvije vrste Allahovih evlija

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Onaj ko obavlja farzove voli Allaha, a onoga ko obavlja farzove i nafile, njega Allah voli. Na to upućuje hadis koji prenosi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od Gospodara, subhanehu ve teala, u kojem se kaže: “Neće mi se Moj rob približiti s nečim Meni dražim od onog što sam mu obaveznim propisao. Moj će mi rob se približavati dobrovoljnim namazom sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, onda budem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi, njegova noga kojom kroči...” (Buhari)

Dakle, onaj ko se želi Allahu približiti dobrovoljnim ibadetima ima poseban status i odlike koje ga uzdižu na viši stepen od onoga koji izvršava samo farzove. To je zbog toga jer se, u osnovi, od čovjeka traži da obavlja farzove i to mu je dužnost. Ako ih ostavi ili zanemari, onda je počinio grijeh.

Ibn Hadžer, rahimehullah, naveo je primjer koji će to najbolje pojasniti i približiti shvatanju. On kaže: “Prešlo je u običaj da približavanje nekome biva uglavnom činjenjem onoga što nije dužnost onome koji se želi pribliziti, kao npr. davanje poklona i darova, za razliku od izdvajanja onoga što je dužan poput haradža ili vraćanja duga koji je imao.

Takođe, jedan od mnogih razloga zbog kojeg su propisane nafile jeste da se isprave farzovi, kao što se vjerodostojno navodi u hadisu: “Pogledajte da li Moj rob ima nafila kako bi se njima nadopunili farzovi.” (Tirmizi)

Dvije vrste ljudi će biti spašene i uspjet će:

1. oni koji vole Allaha i približavaju Mu se čineći farzove;
2. oni koje Allah voli, koji Mu se nakon farzova pokušavaju približiti nafilama jesu Allahovi štićenici (evlije) i izabranici među ljudima.

Ibn Redžeb el-Hanbeli, rahimehullah, veli: “Allahove evlije (štićenici), koji su Njemu bliski, mogu se podijeliti na dvije vrste: prva obuhvata one koji se žele Allahu pribliziti obavljanjem farzova, a to obuhvata činjenje obaveznih, a sustezanje od zabranjenih stvari, jer sve to spada u ono što je Alah strogo naredio Svojim robovima. Oni koji spadaju u ovu grupu jesu oni o kojima Allah govori: ‘..bit će onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti.'”

Prva je grupa ona koja voli Allaha i izvršava farzove radi Allaha, zastaje kod Njegovih granica, i druga grupa je ona koju Allah voli, koja se nakon farzova trudi približiti Allahu obavljanjem nafila. To dovodi čovjeka dovodi na stepen da bude voljen od Allaha nakon ljubavi prema Allahu od čovjeka.

Druga obuhvata one koji se žele približiti Allahu nafilama nakon obavljanja farzova. Oni spadaju u grupu onih koji će svojim dobrim djelima druge nadmašiti i biti najbliže Allahu, jer su se oni, nakon obavljanja farzova, približavali Allahu ulažući napor u obavljanje nafila i sustezali se od pokuđenih stvari iz bogobojaznosti. To čovjeka vodi ka Allahovoj ljubavi, kao što to Uzvišeni Allah kaže u jednom hadisi-kudsiju: “Moj ce mi rob se približavati dobrovoljnim namazom sve dok ga ne zavolim” Tako onome koga Allah zavoli, On dariva Svoju ljubav, čini da Mu bude pokoran i biva cijenjen kod Njega.

Ibn Kajjim
10 stvari koje vode Allahovoj ljubavi
_______________________

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prvo za šta će čovjek na Sudnjem danu polagati račun jeste njegov namaz, pa ako bude nađeno da je potpun, upisat će se kao potpun, a ako od njega nešto bude nedostajalo, Allah će kazati: ‘Vidite da li mu možete naći dobrovoljnih namaza?’ Od njegovih dobrovoljnih namaza upotpunit će se ono što bude nedostajalo od farzova, i tako će se sva druga djela mjeriti.”

Vrlo je bitno da čovjek obavlja što više dobrovoljnih namaza kojima će upotpuniti svoj namaz, odnosno ono što mu bude nedostajalo od farz-namaza (koji mogu biti nepotpuni zbog nedostatka koncentracije i prisutnosti srca).

Kao i namaz, tako će se obračunavati i druga djela: post, zekat, odnosno, ako bude manjkavo nešto od farzova, bit će nadopunjeno nafilama.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta