Brak i islamska porodica

Finansijsko pomaganje rodbine

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Rodbina, kada se radi o obaveznosti finansijskog pomaganja, dijeli se na tri grupe:

1. a) Uzlazna (roditelji, djed i nane, pradjed i pranane, itd.)
b) Silazna (djeca, unučad i praunučad, itd.)
2. Rodbina od koje se nasljeđuje

3. Rodbina od koje se ne nasljeđuje
 
Finansijsko pomaganje rodbina iz 1. i 2. grupe je obavezno ako se ispune slijedeća dva uslova:

a) Da je rodbina iz 1. i 2. grupe siromašna i nema ništa ili nema dovoljno imetka i da ne može sama zaraditi.
b) Da onaj koji udjeljuje može to priuštiti, i da ima višak imetka nakon što pokrije svoje izdatke.
 
Ukoliko osoba nakon podmirivanja svojih obaveza i troškova nema viška imetka, onda nije obavezna da pomogne, jer Uzvišeni Allah ne opterećuje čovjek preko njegovih mogućnosti. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: ”Allahov Poslaniče, imam jedan dinar.”
”Potroši ga na sebe.” – reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
”Imam još jedan dinar.” – čovjek reče.
”Potroši ga na svoje dijete.” – reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
”Imam još jedan dinar.” – čovjek reče.
”Potroši ga na svoju ženu.” – reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
”Imam još jedan dinar.” – čovjek reče.
”Potroši ga na svog slugu.” – reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
”Imam još jedan dinar.” – čovjek reče.
”Ti najbolje znaš (na koga ga trebaš utrošiti)” – reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Ebu Davud; hadis je hasan)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Ako je neko od vas siromašan, neka počne sa sobom, pa ako bude imao viška, neka ga utroši na porodicu, a ako bude imao viška, neka utroši na svoju rodbinu...” (Ebu Davud, En-Nesai i Sujuti; hadis je vjerodostojan) U drugom vjerodostojnom rivajetu ovog hadisa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Započni sa sobom, a onda sa onima koje si dužan da izdržavaš.

Obaveza je djetetu, bez obzira bilo muško ili žensko, da pomogne svoje roditelje ako su u potrebi. To ne znači da je ta obaveza samo na sinove, a ne na kćeri. Obaveza je svima, i sinovima i kćerkama, bez obzira bili u braku ili ne. Ko ispunjava uslov pod tačkom b., dužan je. Posebno treba navesti da su i kćerke obavezne pomoći svoje roditelje, pa kada bi suprug zabranjivao svojoj supruzi da pomaže finansijski svoje roditelje, tada ga nije dužna poslušati, jer nema poslušnosti stvorenju kada poziva u neposlušnost Stvoritelju. (Vidjeti: Buhari, 4340 i Muslim, 1840.)

Rodbina pod brojem 2. i 3. je sva rodbina mimo uzlazne i silazne rodbine. Nekada jedna osoba može biti pod brojem 2. a nekada pod brojem 3., ovisno o situaciji, npr: brat je dužan da izdržava svoju sestru, ako je ona siromašna a on imućan i ako će je naslijediti kada bi umrla, a ako je neće naslijediti zato što ima nekog ko ima prednost u nasljedstvu, poput živog sina ili oca ili djeda – očevog oca, tada nije obavezan da je izdržava.

Što se tiče iznosa koji se mora izdvajati, on se određuje na osnovu mogućnosti osobe koja udjeljuje i potrebe koju ima onaj kome se udjeljuje. Obaveza traje sve dok je onaj koji udjeljuje u mogućnosti i onima kojima se daje u potrebi jer nemaju svog imetka i nisu u mogućnosti zaraditi za sebe, bez obzira na godine. Što se tiče dobrovoljnog pomaganja rodbine, ono nema ograničenja. Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji čuvaju svoju rodbinsku vezu!

Abdullah Mujić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta