Kur'an
ray of light near body of water

I u rog će biti puhnuto, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji / Sura Zumer

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Ez-Zumer – skupine, jer Allah spominje da će vjernici i nevjernici ulaziti u Džennet i Džehennem u skupinama

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Čisti Tevhid bez primjesa širka i licemjerstva kroz prizmu poređenja između vjernika i nevjernika

Suru dijelimo u 3 cjeline

1. Uvod u kojem Allah spominje razlike između vjernika i nevjernika spram Tevhida

2. Spominjanje 8 razlika između vjernika i nevjernika i nagradu obje skupine

3. Zaključak koji spominje skupine vjernika i nevjernika i njihov odlazak u Džennet i Džehennem

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje obećanjem da će Allah presuditi između vjernika i nevjernika u onome u čemu su se razišli da bi završila ajetom u kojem spominje da je presuđeno između njih pravedno.

Povezanost imena i intencija sure:

Intencija sure je potvrda Tevhida kroz prizmu razlika između vjernika i nevjernika pa sasvim odgovara da ime sure nosi naziv po skupinama. A Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta