Kur'an
galaxy

Konačnica vjernika i nevjernika na ahiretu / Sura Fussilat (Pojašnjenje)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Fussilet – Pojašnjene, jer Allah opisuje Kur’anske ajete na početku sure i spominje da su pojašnjeni

Ha-Mim Es-Sedždeh – jer je jedina sura sa sedždom među surama koje počinju kraticom Ha-Mim

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Potvrda uluhijjeta (pravo da se samo Allahu upućuje ibadet) preko detaljno pojašnjenih Kur’anskih i kosmičkih ajeta

Suru dijelimo u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje Njegova veličanstvena svojstva koja upučuju na tevhid Uluhijjeh

2. Spomen konačnice vjernika i nevjernika na ahiretu

3. Ponovna potvrda tevhida preko Kur’ana i kosmičkih dokaza

4. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje potvrdom tevhida preko Kur’anskih dokaza, a završava potvrdom tevhida preko kosmičkih dokaza

Povezanost imena i intencije sure:

Sura spominje mnoštvo dokaza tevhida, koji su detaljno i jasno pojašnjeni, pa sura nosi naziv Pojašnjenje (ajeti su u ženskom rodu u ar. jez. a riječ fussilet je pasiv prošlog vremena glagola fessale (َفَصَّل) u trećem licu jednine ženskog roda.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta