Aktuelno

Ibn Tejmijja – šejhul-islam do Sudnjeg dana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Piše: dr. Safet Kuduzović

Onome ko želi sačuvati svoje vjerovanje – akidu, povodeći se u tome za vjerovanjem prvih generacija, i ko želi sačuvati svoj ahlak i druge moralne vrline, savjetujem da ne posjećuje web-stranice na kojima se plasiraju gnusne potvore na šejhul-islama Ibn Tejmijju i druge učenjake. U tom pogledu osobito se ističe stranica “Hanefijski mezheb” (48.500 pratitelja), koja redovno objavljuje netačne, falsifikovane ili polutačne informacije o Ibn Tejmijji.

Više od osamdeset pet islamskih eksperata, koji su živjeli u vrijeme Ibn Tejmijje ili jedno stoljeće nakon njega, nazvalo je ovog velikana šejhul-islamom, a njihove izjave u vezi s tim naveo je Ibn Nasiriddin ed-Dimeški (umro 842. h. g.) u djelu Er-Reddul-vafir. (Vidjeti: Er-Reddul-vafir, str. 58–238)

Zar se nakon mišljenja poznatih islamskih učenjaka iz reda mufesira, hadiskih stručnjaka, fakiha i historičara koji su se družili i susretali s Ibn Tejmijjom ili su sreli njegove učenike, mogu prihvatiti ili uzeti u razmatranje zlonamjerne riječi koje se navode na ovoj web-stranici i koje oponiraju mišljenjima najvećih islamskih eksperata?!

Ko će nam presuditi u vezi s Ibn Tejmijjom? Stotine vrhunskih stručnjaka koji pripadaju različitim pravnim školama, koji su ovog velikana nazivali šejhul-islamom do današnjeg dana, ili će nam, pak, presuditi jedna web-stranica koja je poznata po vrijeđanju Ibn Tejmijje i njegovih štovatelja?

Poznati učenjaci Zehebi i Sujuti tako su lijepo opisali Ibn Tejmijju i u narednim redovima izdvojit ćemo neke njihove izjave.

Imam Zehebi kaže: “On je moj učitelj i šejhul-islam, ličnost bez premca u svom vremenu, a s obzirom na znanje, načitanost, hrabrost, razum, Božije nadahnuće, darežljivost…”, i tako se pohvalno izražavao o djelu, vrlinama i životu Ibn Tejmijje na gotovo cijeloj stranici, da bi na kraju rekao: “On je vredniji od toga da na njegovu biografiju ukazuje neko poput mene. Kada bih se između Crnog kamena i Mekami-Ibrahima Allahom zakleo, zakleo bih se da nisam vidio nekoga poput njega…” (Vidjeti: Ibn Redžeb, Zejlu tabekatil-hanabila, 4/496–497; Er-Reddul-vafir, str. 72)

Kada je spomenuo Ibn Tejmijju, imam Sujuti rekao je: “Šejh, imam, vrhunski učenjak, vrhunski muhadis, hadiski kritičar, fakih, mudžtehid, izvrstan mufesir, šejhul-islam, istaknuti asketa, čudo svoga vremena…” (Vidjeti: Sujuti, Tabekatul-huffaz, str. 520, br. 1142)

Izjave hanefijskih učenjaka o Ibn Tejmijji

 1. Hanefijski fakih Šemsuddin el-Hariri, glavni kadija u Damasku, koji je umro iste godine kao i Ibn Tejmijja, govorio je: “Ako Ibn Tejmijja nije šejhul-islam, pa ko bi to bio?” (Vidjeti: Ibn Kesir, El-Bidaja ven-nihaja, 14/154; Er-Reddul-vafir, str. 102)
 2. Alauddin Mugletaj el-Hanefi (umro 762. h. g.) kaže: “Moj učitelj, veliki učenjak (imam) bez imalo pretjerivanja, Tekijjuddin b. Tejmijja, poznat je u svim islamskim provincijama, a njegovo znanje raširilo se diljem svijeta.” (Vidjeti: El-Isāl, str. 73–74; El-Džamiu li sireti šejhil-islam, str. 343)
 3. Ibn Siradž Džemaluddin el-Hanefi (umro 770. h. g.) kaže: “Ovo je hutba koju je održao šejhul-islam Tekijjuddin Ebu Abbas Ibn Tejmijja kada je pušten iz zatvora…” (Er-Reddul-vafir, str. 224)
 4. Veliki hanefijski muhaddis Bedruddin el-Ajni (umro 855. h. g.) kaže: “Navodi se od vrhunskog učenjaka (allame) Ibn Tejmijje… ” (Vidjeti: Umdetul-kari, 8/154)
 5. Zejnulabidin Ibn Nudžejm el-Hanefi (umro 970. h. g.) kaže: “Veliki hadiski ekspert i arapski učenjak Ibn Tejmijja…” (Vidjeti: El-Bahrur-raik, 1/86)
 6. Siradžuddin Ibn Nudžejm el-Hanefi (umro 1005. h. g.) kaže: “Šejhul-islam Tekijjuddin Ibn Tejmijja el-Hanbeli…” (Vidjeti: En-Nehrul-fāik, 3/326)
 7. Imam Ali el-Kari el-Hanefi (umro 1014. h. g.) stameno je branio Ibn Tejmijju i Ibn Kajjima, da bi nakon toga rekao: “Ko bude čitao djelo Šerhu menazilis-sairin, bit će mu jasno da su njih dvojica pripadnici ehli-sunneta vel-džemata i da su odabrani ljudi u ovom ummetu (evlije).” (Vidjeti: Merkatul-mefatih, 8/216)
 8. Hanefijski učenjak Jasin el-Mevsili (umro 1232. h. g.), u svome djelu Ed-Durrul-meknun, kaže: “U toj godini (tj. 828.) umro je Tekijjuddin poznat kao Ibn Tejmijja, šejhul-islam…” (Vidjeti: El-Džamiu li sireti šejhil-islam, str. 647)
 9. Jedan od najvećih hanefijskih pravnika u poznijem vremenu imam Ibn Abidin (umro 1252. h. g.) kaže: “Pročitao sam u knjizi Es-Sarimul-meslul, autora šejhul-islama Ibn Tejmijje, hanbelije…” (Vidjeti: Hašijetu Ibni Abidin, 6/333)
 10. Velijjullah ed-Dihlevi el-Hanefi (umro 1176. h. g.) u djelu Menakibu Ibn Tejmijja, u kojem je stao u odbranu Ibn Tejmijje zbog nekih prigovora koji su mu upućeni, između ostalog kaže: “Bio je natprosječne inteligencije, veoma rječit i vješt u odbrani akide ehli-sunneta.” (Vidjeti: El-Džamiu li sireti šejhil-islam, str. 642)
 11. Imam mufessir el-Ālusi (umro 1270. h. g.) u svom kapitalnom tefsiru na više mjesta naziva Ibn Tejmijju šejhul-islam. (Vidjeti: Ruhul-meani, 12/173; 15/320; 16/209; 24/39; 30248, 251.) Na drugom mjestu naziva ga vrhunskim učenjakom (allama). (Vidjeti: Ruhul-meani, 23/209). Na trećem mjestu naziva Ibn Tejmijju vrhunskim hadiskim stručnjakom (hafiz). (Vidjeti: Ruhul-meani, 27/21)
 12. Veliki hadiski stručnjak Zafer et-Tehanevi (umro 1394. h. g.) u svome djelu El-Kavaid, kaže: “Na to ukazuju riječi istaknutog učenjaka (allama) Ibn Tejmijje u njegovoj knjizi Ref’ul-melam…” Na drugom mjestu kaže: “Kaže vrhunski hadiski stručnjak (hafiz) Ibn Tejmijja…” (Vidjeti: El-Kavaidu fi ulumil-hadis, str. 49, 100)

Ovako govore pravične, nepristrasne i hrabre hanefije, za razliku od anonimnih pojedinaca koji se kriju iza “Hanefijskog mezheba” i tekfire islamske učenjake, i šire mržnje među muslimanima. Ružno je biti zloban, drzak, nepravedan i nadasve arogantan!

Sāmo ime Ibn Tejmijje predstavlja noćnu moru za neke ljude, koje kao da munje s neba pogađaju dok čitaju izjave u kojima:

Ibn Kajjim,

Ibn Kesir,

Zehebi,

Ibn Sejjidinnas,

Ibn Dekik el-Id,

Ibn Redžeb,

Iraki,

Bulkini,

Mizzi, i desetine drugih velikana nazivaju Ibn Tejmijju šejhul-islamom. Ti pojedinci iskušani su sami sobom pa nastoje zaraziti druge ljude negativnom energijom i virusom zlobe kojim su pogođeni. Žele čestitim muslimanima zagorčati život uvlačeći ih u labirint pun neizvjesnosti i opasnih avantura.

Milostivi Allahu, sastavi nas u Džennetu sa našom ulemom i povećaj našu ljubav prema šejhul-islamu Ibn Tejmijji, rahmetullahi alejhi!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta