Aktuelno

„Gdje su oni što su se voljeli radi Moje veličanstvenosti?“

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem da će Allah, dželle šanuhu, na Sudnjem danu reći: „Gdje su oni što su se voljeli radi Moje veličanstvenosti? Danas ću ih skloniti u Moj hlad, kada nema drugoga hlada osim Moga!“ (Muslim)

Ljubav je od najuzvišenijih ljudskih osjećanja. Kada je ova ljubav usmjerena ka Allahu i formira osnovu za naše međusobne odnose mnogi problemi se prevazilaze i ogromni plodovi se ubiru za zajednicu kao cjelinu. Kur’an i Sunnet često govore o plemenitom statusu onih kojima Allah daruje da posjeduju takvu ljubav.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Među Allahovim robovima ima robova koji nisu vjerovjesnici, a kojima će zavidjeti vjerovjesnici i šehidi. “ Neko reče: A ko su oni, ne bi li smo ih zavoljeli? Rekao je: „To su oni koji su se voljeli Allahovim svjetlom, bez krvnog srodstva i porijekla, njihova lica su svjetlost, na minberima od svjetlosti, neće se bojati kada se ljudi budu bojali, niti će tugovati kada ljudi budu tugovali, a zatim je proučio: ‘I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.’“ (Ibn Hibban )

Potom imamo poznati hadis koji nabraja sedmoricu ljudi koje će skloniti u Svoj hlad, na dan kad nikakvoga drugog hlada osim Njegovog neće biti. Jedni od spomenutih su „prijatelji koji se vole samo u ime Allaha, takvi su kada se sastaju i raziđu“ (Buharija)

Ljubav radi Allaha prekoračuje granice našeg dunjalučkog postojanja i nastavlja postojati u sljedećem životu. Uzvišeni Allah je rekao: „Prijatelji će tog dana jedni drugima neprijatelji biti – izuzev bogobojaznih.“ (Zuhruf, 67)

Voljenje jedni drugih radi Allaha i bratstva u vjeri je od najvrijednijih djela ibadeta. Ovaj ibadet dolazi sa uslovima za one koji vole radi Allaha. Ljubav ima svoje dužnosti koje moraju biti ispunjene kako bi odnos bio čist i oslobođen površnosti. Ispunjavanje ovih obaveza približava roba Allahu i Njegovom zadovoljstvu i vremenom može donijeti veliku plemenitost čovjeku.

1. Među ovim obavezama su sljedeće:

Oni moraju istinski voljeti da pruže podršku i pomoć jedan drugom i moraju voljeti dobro jedan za drugog. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Niko od vas ne vjeruje sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. “ (Muslim)

2. Oni moraju preporučivati jedan drugom istinu i strpljenje i davati jedan drugom iskrene savjete. Oni moraju naređivati dobro i odvraćati od zla i upućivati jedan drugog. Oni moraju potpomagati jedan drugom u činjenju dobra.

Uzvišeni Allah kaže:

“Tako mi vremena, Uistinu, čovjek je u gubitku, Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela, i preporučuju jedni drugima Istinu i preporučuju jedni drugima strpljenje.” (El-Asr, 1-3)

On takođe kaže:

A vjernici i vjernice – oni su zaštitnici jedni drugima. Naređuju dobro, a zabranjuju nevaljalo. (Tevba, 71)

3. Oni moraju sudjelovati u stvarima koje njeguju ovu ljubav, jačati međusobne odnose i olakšavati ispunjenje obaveza jedan drugom.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Šest je dužnosti muslimana prema muslimanu: kada ga sretneš da ga poselamiš, kada te pozove (na veselje i sl. ) da mu se odazoveš , kada zatraži savjet da ga posavjetuješ, kad kihne i kaže: ‘Elhamdullilah ‘ (Hvala Alahuu) da mu kaže: ‘Jerhamukellah’ (Allah ti se smilovao), kada se razboli da ga posjetiš i kada umre da mu odeš na dženazu. ” (Muslim)

4. Musliman ima pravo na lijep tretman od svog brata muslimana. On treba biti pozdravljen sa osmijehom i lijepom dobrodošlicom.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Ne smatrajte nijedno djelo beznačajnim pa ni pozdravljanje tvog brata sa osmijehom na licu. “ (Muslim)

Nesloga i razdor trebaju se izbjegavati. Ibn Tejmijje, rahimehullah je rekao: „Kada bi svaki put kada se dva muslimana ne slože oko nečega izbjegavali jedan drugog, onda ne bi bilo saradnje niti bratstva među muslimanima.

5. Oni moraju upućivati jedan drugog ka onome što je dobro i pomagati jedan drugom u djelima pokornosti. Isto tako, oni moraju odvratiti jedan drugog od upadanja u grijeh i nepravdu.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Pomozi svoga brata u stanju kada nepravdu čini ili kada mu se nepravda čini”, pa je neki čovjek upitao: “O Allahov Poslaniče, pomoći ću ga ukoliko mu se nepravda čini, ali kako da ga pomognem onda kada on nasilje čini?” “Spriječit ćeš ga i zabranit ćeš mu nasilje, jer je u tome pomoć njemu. ” (Muslim)

6. Ljubav između vjernika upotpunjuje sama sebe na najljepši i najiskreniji način kada su dvojica daleko jedan od drugog i svaki u tajnosti uči dovu za drugog.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Dova muslimana za svog brata u tajnosti je uslišana. Kod njegove je zadužen melek i kada god on dovi za svog brata neko dobro, zaduženi melek mu kaže: „Amin, i tebi isto. “ (Muslim)

7. Oni moraju prelaziti preko greški jedni drugih i braniti čast jedni drugih, nikad ne govoreći loše ili ismijavati jedan drugog. Oni moraju čuvati tajne jedni drugih, iskreno savjetovati jedan drugog i nikad ne zlostavljati jedan drugog.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Nije dozvoljeno da musliman uznemirava drugog muslimana. “ (Ahmed)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta