Predznaci Sudnjeg dana

Imam Mehdi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Mehdi je najavljeni pravedni islamski vladar iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice koji će vladati malo prije Sudnjeg dana.

2. O Mehdiju je vjerodostojno prenesno trideset hadisa i šesnaest predanja od muslimana prve i druge generacije.

3. Vjerodostojne hadise o Mehdiju možemo podijeliti na dva dijela: jasne u kojima se spominje Mehdi imenom i nejasne u kojima se ne spominje Mehdi ali su učenjaci protumačili da se odnose na Mehdija.

4. Jasnih hadisa ima osam a jasnih predanja od muslimana prve i druge generacije jedanaest. Nejasnih hadisa ima dvadeset dva a predanja od prve i druge generacije muslimana pet.

5. O Mehdiju postoje brojni slabi i izmišljeni hadisi kao i slaba predanja od učenjaka i pobožnjaka ali oni su tema drugog istraživanja.

6. Pojava Mehdija pred Sudnji dan je istina utemeljena na mutevatir hadisima koju nije moguće poreći.

7. Obzirom da o Mehdiju postoje brojni slabi i izmišljeni hadisi, da se radi o predznacima Sudnjeg dana i da brojne sekte zloupotrebljavaju priču o Mehdiju, dužnost je biti oprezan u shvatanju ovog vjerskog pitanja.

8. Mehdija ćemo prepoznati po sljedećim osobinama:
– Ima isto ime kao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
– Otac mu ima isto ime kao Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, otac.
– Porijeklom je od Ehlul bejta, Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, porodice.
– Vodiće porijeklo od Fatime, radijallahu anha, Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, kćerke.
– Bit će visokog čela, jakih zalizaka na kosi i imat će ravan nos oštrog završetka.

– Bit će pripremljen za pravednu islamsku vladavinu preko noći.

9. Zemlja će biti preplavljena nepravdom i nasiljem pred njegovu vladavinu, a on će je ispuniti pravednošću i pravdom.

10. Ibn Hibban i oni koji se slažu s njim smatraju da se na njega odnosi hadis o čovjeku koji će biti izabran za vladara pored Kabe, između Crnog kamena i Mekamu Ibrahima.

11. Njegova vladavina trajat će sedam godina pred sami Sudnji dan.

12. Pojavit će se s crnim zastavama iz pravca Horosana.

13. Za vrijeme njegove vladavine padaće kiša vrlo često.

14. Zemlja će dati svoje plodove u izobilju.

15. Porast će stočni fond za vrijeme njegove vladavine.

16. Povećat će se broj pripadnika Ummeta u njegovo doba.

17. Ummet će u njegovo doba živjeti u blagostanju kao nikada prije.

18. U doba njegove vladavine zlato će se davati neraskomadano i svima podjednako.

19. Davat će imetak pregrštima bez vaganja.

20. Davat će imatak bez brojanja.

21. Kada se spusti s neba Isa (Isus), alejhi selam, klanjat će iza njega. To znači da će se Dedžal pojaviti u doba njegove vladavine.

22. Ebu Davud i oni koji se slažu s njim smatraju da je Mehdi jedan od dvanaestorice najavljenih kurejšijskih vladara u ovom Ummetu.

23. Ibn Hibban i oni koji se slažu s njim smatraju da će velika vojska koju će progutati zemlja između Mekke i Medine biti vojska koja se bori protiv Mehdija.

24. Negiranje Mehdija bazirano je na dva razloga: česta zloupotreba ideje o Mehdiju od strane ineresnih grupa u Ummetu i pogrešna predstava o Mehdiju koju zdrav razum ne može prihvatiti. NIjedan od dva razloga nije prihvatljiv ako se musliman zadrži na vjerodstojnim hadisima o Mehdiju.

Neka je salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i sljedbenike do Sudnjega dana.
___________
Istraživanje uradio doktor Abdulalim Abdulazim el Bestevi el Hindi

Studija je odbranjena kao magistarska teza na Univerzitetu u Časnoj Mekki

Na bosanskom jeziku priredio Elvedin Huseinbašić
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta