Brak i islamska porodica

Intima – jedan od ključnih problema braka

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Razgovarajući o bračnim problemima, razmjenjujući iskustva sa osobama koje su u braku ili više nisu, došla sam do jednog možda zanimljivog podatka. Iznošenje razloga prekida braka ili razloga bračnih problema na kraju se vraćalo na jedan glavni problem – lošu intimu. Prvo bi se osvrnula da je zaista žalosno da supružnici ne mogu razgovarati o tim problemima i da između njih uglavnom postoji veliki jaz- nepovjerenje, neshvaćenost i neželja za zadovoljavanjem onog drugog.

Govoriti o seksu (bračnoj intimi) je uglavnom tabu tema. Većina osoba se boji pričati o tome, veliki broj smatra sramotom educirati se o tome a još više pitati stručno lice za stručni savjet. Islam nema tabu tema. Seks u braku nije grijeh i nije sramota pričati o njemu u cilju educiranja. Nije sramota iznijeti svoje zahtjeve i potrebe drugom supružniku. Nije sramota otvoreno pričati o očekivanjima i upozoriti na eventualne probleme. Dobar dijalog može riješiti sve probleme ovog tipa, ukoliko postoji želja za usrećivanjem drugog supružnika. Dobrim dijalogom se mogu razriješiti mnoge dileme, definisati problemi i eventualno pronaći „lijek“ za njih.

Žalosno je čuti da neka žena ucjenjuje muža odnosom i da jedva jednom mjesečno on može zadovoljiti svoje potrebe za intimom.

Žalosno je čuti da muškarac odbija ženu kada ona izrazi svoju potrebu za intimom bez opravdanog razloga (više voli igrati igrice).

Žalosno je čuti da se neke žene stide „prići“ muževima jer će ih ismijati.

Žalosno je čuti da neke žene ostaju uskraćene intime čak po mjesec dana i više. Noćima iščekuju inicijativu muža i na kraju zaspu u suzama.

Žalosno je da žena potroši sat uljepšavajući se svome mužu a on je gotov i ne pogleda. Svoju pažnju usmjeri na TV, mobitel ili laptop.

Žalosno je da mnoge osobe posežu pored bračnog druga za haramom, samozadovoljavanjem ili čak i bludom.

Žalosno je da muškarac više voli pornografiju od halal supruge.

Žalosno je da se žena sveti mužu odbijanjem u postelji.

Žalosno je da se muž sveti ženi ucjenjujući je odnosom.

Žalosno je…

I svi ovi problemi se nalaze i u islamskim brakovima.

Jedan od ciljeva braka jeste smiraj i zadovoljavanje strasti na halal način. O ovome govori i Kur’an: „I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (sura Er- Rum, 21)

Smiraj, ljubav i samilost. Tri ključna elementa za uspješan brak.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Među stvarima ovog svijeta najdraže su mi bile zene i mirisi: a svježina moga oka (radost moga srca) jeste u namazu.(Hadis bilježe Nesai, Ahmed i Ibn Sa’d)

Prirodno je da normalna osoba osjeća sklonost i privlačnost ka drugom spolu i da ima određenu (manju ili veću) želju za intimom. Islam nas uči da je takav odnos jedino dozvoljen na halal način, tj. kroz brak. Brak bi, shodno tome, trebao biti zaštita od harama, od bluda, strasti i pohote. Međutim, brak u kojem supružnici ne mogu zadovoljiti svoje intimne potrebe gubi jedan bitan temelj. Takav brak dovodi u pitanje sklonjenost od harama. Čak u nekim situacijama može biti okidač za haram. Osoba je na primjer čuvala svoj moral 18, 20 ili 25 godina i na kraju, nakon ulaska u halal brak, nailazi na potpuno razočarenje. Umjesto da zadovolji svoje intimne potrebe, nailazi na još veće iskušenje. Ili, s druge strane gubi samopouzdanje i osjeća veliku emotivnu prazninu uslijed odbijanja i zapostavljenosti od strane drugog supružnika.

Ovaj problem je uzeo toliko maha. Savremeno doba, dostupnost harama i pornografije na svakom koraku, trošenje energije na bespotrebne stvari (poput igrica), želja za dominacijom i ucjenom (čak i u intimi) čine da se sve više brakova svakodnevno raspada a da i oni koji opstaju- opstaju sa nezadovoljstvom ili opstaju uz haram.

Intima nije smisao života ali jeste jedan od ključnih faktora uspješnog i harmoničnog braka. Zadovoljavanje strasti na halal način, bliskost i nježnost- među supružnicima povećavaju ljubav, oslobađaju ih od stresa i čine sretnijim. Dobra intima je osnova za bliskost među supružnicima i u drugim stvarima.

Kako riješiti ovaj problem?

 • Prije svega uspostaviti dobru komunikaciju među supružnicima. Ne stidjeti se pričati o svemu. Biti iskren /a i otvoren /a. Ako postoji zdravstvena prepreka za normalan intimni život- upozoriti na nju. Pričati o problemu, definisati ga i ići ka njegovom rješavanju.
 • Biti uredan /a, čist /a, namirisan /a i privlačan/ na u svakom momentu.
 • Iskoristiti svaku priliku za lijepu riječ i nježnost.
 • Ukoliko ne postoji mogućnost za sam intimni odnos (hajz, nifas ili neki od muških problema)- postoji mogućnost za druge nježnosti i znakove pažnje.
 • Izbjegavati pornografiju, naslađivanje haramom i gledanje drugih osoba suprotnog spola sa požudom. Svoje strasti pokušati usmjeriti maksimalno ka halalu.
 • Potaknuti drugog supružnika da slobodno izražava svoje potrebe, očekivanja i želje.
 • Unositi s vremena na vrijeme dašak romantike i osvježenja u brak. Isprobavati nešto novo, drugačije.
 • Ne dozvoliti ikome da ometa intimu sa supružnikom.
 • Ne dozvoliti da onaj drugi supružnik zanoći srdit, tužan, nezadovoljan ili uplakan.
 • Ne dozvoliti da se drugi problemi odražavaju na intimu.
 • Ne zapostavljati intimu.

Ulažite napore da sačuvate brak. Šejtan se posebno raduje rastavi braka. Jedno drugom ste odjeća i smiraj. Trudite se da usrećite onog drugog. I intima je ibadet.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta