Aktuelnosti

Islamska zajednica nema namjeru da se suprostavi širenju šiizma u BiH

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Posljednjih mjeseci u domaćim medijima bilo je dosta priče o širenju šiizma u BiH. Čak se i Islamska zajednica oglasila po ovom pitanju, dali su neka obećanja, upozorenja. Međutim, na terenu, u suštini, Islamska zajednica ne radi ništa da spriječi širenja šiizma, odnosno ne čini se ništa da se sprijeći unošenje među Bošnjake nove ideologije koja će u budućnosti neminovno stvoriti brojne probleme…

Saff redovno prati stanje na polju širenja šiizma u BiH. Odgovorno tvrdimo da oni koji šire šiizam u BiH imaju razloga za radost. Prema našim saznanjima i prema dokazima koje posjedujemo, šije se uopće ne brinu za svoju budućnost. Oni na miru planiraju, pripremaju i izvode svoje aktivnosti. Medijska buka oko njihovog postojanja dođe ima samo kao reklama. Zašto je to tako? Postali su svjesni da je novo rukovodstvo Islamske zajednice u BiH po pitanju šiizma neodlučno, u konfuziji, te da ima dosta onih čija se pika u IZ BiH, a koji su odlučni i veoma raspoloženi da zaustave bilo kakvu akciju protiv širenja šiizma u BiH.

Osim toga, brojni službenici Islamske zajednice svjesno ili nesvjesno učestvuju u aktivnostima širenja šiizma u BiH. Jedni prevode njihove knjige ( čak i izdavačka kuća IZ –a – Kalem štampa i i zdaje pojedine knjige sa šiitskim sadržajima), drugi te iste knjige distribuiraju kroz institucije IZ ( Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je prepun šiijskih knjiga), treći učestvuju u organizaciji i realizaciji šiitskih vjerskih manifestacija, kao što je obilježavanje Kerbele (Brojni imami u pojedinim gradovima oko Sarajeva bez ikakvog ustezanja organiziraju šiitske vjerske manifestacije. Mudre šije znaju koliko je bitno kad ih jedan efendija preporuči kod svog džemata.

Evo kako šije iz „Perzijsko-bosanskog koledža,, pišu o zaslugama imama Islamske zajednice za širenje njihovih šijskih shvatanja i verzija o događajima iz historije islama. „Na manifestaciji u Ilijašu, Šerif ef. Ćatić je istakao kako su se u Bosni od dolaska Osmanlija sa posebnim osjećajima poštovali ovi dani i sjećanja na Kerbelu te je u znak ovog događaja izgrađeno mnoštvo Sebilja kao sjećanje na ovu sramnu historijsku činjenicu. Zahid ef. Mujkanović na programu u Vogošći je istakao značaj ovih svetih Muharremskih dana i svega onoga što se veže za dane u kojima se nalazimo. Hajrudin ef. Hašimović u Brezi je čestitao organizatorima na prelijepo organizovanoj manifestaciji i pružanju prilike u kojoj smo svi uživali. Posljednju noć u Kaknju Sulejman ef. Čeliković je istakao da ovakvih programa trebalo bi biti više, jer Ašura je svaki dan, a Kerbela je svuda oko nas”.

U mračnom tunelu bosanske kulture, i iskrivljenih (ne) moralnih vrijednosti, „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” i OŠ „Đulistan” još jednom pronesoše kandilj istine i pravde, još jednom obasjaše puteve kojima trebamo kročiti. Najveća nagrada za sav uloženi trud su dupke ispunjene sale i iskreni osmijesi zadovoljstva prisutnih”. Ohrabreni onim što rade efendije iz spomenutih gradova šije ovako završavaju tekst. „Karavan Kampusa nastavlja svoj put, i ako Bog da uskoro i u vašem gradu sa novim projektima.).

Nažalost, ima još dosta drugih poražavajućih primjera koji prezentiraju ulogu službenika IZ u širenju šiizma ( Goraždanski muftija Hamed ef. Efendić širom je otvorio vrata Goražada šijama iz Instituta Ibn Sina i Mulla Sadra. Šije su u Goraždu za male pare postali vjerski autoriteti. Da stvar bude još gora, nedavno je muftija Hamed ef. Efendić došao u Sarajevo i išao od vrata do vrata šiijskih organizacija da im se zahvali na svemu što ini čine u tom kantonu.). O medijskoj podršci koju šije dobivaju od strane pojedinih imama na internetu sada nećemo govoriti.

Dakle, ubjeđeni da su već osvojili Bosnu i Hercegovinu šije posljednjih dana pojačavaju svoje aktivnosti. Zakupljuju sve više medijskog prostora. Mulla Sadra, Ibn Sina, Fondacija Život i druge šiijske organizacije ispleli su kvalitetnu mrežu svojih aktivnosti. U Lješevu, u centru Fondacije Život organiziraju se medrese za djecu. Mali Bosanci i Hercegovci na šijskoj medresi od malih nogu uče da mrze svoje komšije sunije, sve one koji vole ashabe Allahovog poslnika Ebu Bekra, Omera, Osmana. Na toj medresi djeca uče poseban fikh, akidu. Iako Fondacija Život organizira poptuno paralelnu vjersku zajednicu ( nakon što je Saff objavio reportažu o šijskoj zajednici u Lješevu, pristalice šija na internetu su napisali da smo pogriješili što smo napisali da ih ima samo dvjestotinjak. „ Ima nas daleko više”, kažu neimenovane šije.), Islamska zajednica ni ne pomišlja da od države zatraži zabranu rada te fondacije.

Šije su uspjele izgraditi jaku vjersku zajednicu. Svaki dan kašnjenja rješavanja ovog problema poguban je za budućnost Bošnjaka. Reis mr. Husein ef. Kavazović je na dodjeli menšure obećao sređivanje stanja među muslimanima na terenu. Nažalost, umjesto sređivanja na terenu se događaju sve brojniji problemi. Djelovanje šija dokaz je da se situacija ozbiljno pogoršava.

saff.ba
______________________________________________

SubhanAllah, sta je sa ljudima koji dozvoljavaju ili podrzavaju da se ovakve opake, opasne i bolesne stvari sire medju nasem, bosnjackom narodu? Jedno od ovog mora biti: ili se radi o neznalicama ili se slazu sa njihovim idejama ili su se prodali za novac ili su kukavice da se suprostave ovakoj izopacenoj akidi
*******************

Magarac kao prenosioc hadisa kod šijja

U prvoj i najvjerodostojnijoj šiitskoj hadiskoj zbirci pod nazivom ‘El-Kafi‘ (Dovoljan) se prenosi čudna predaja čiji je prenosilac ni manje ni više nego magarac. Da, riječ je o životinji a cijela predaja u čijem se lancu nalazi jedan magarac glasi ovako: “Od vladara pravovjernih (Alije, radijallahu anhu) se prenosi da je Ufejr – Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, magarac rekao: „O Allahov Poslaniče, dao bih za tebe i oca i majku, zaista mi je otac pričao a njemu njegov otac da je njegovog djeda otac rekao da je bio sa Nuhom a.s. na lađi, pa ga je Nuh a.s. pomilovao po sapinama i kazao: ‘Iz kičme ovog magarca izaći će magarac kojeg će jahati najodabraniji i posljednji Vjerovjesnik’, pa hvala Allahu koji me učinio tim magarcem.“ (Kafi, 1/237)

Ovo je kap iz mora predaja koje sadrži Kafi. Ako u njihovoj najvjerodostojnijoj knjizi nalazimo ovakve predaje, kakve tek predaje možemo naći u ostalim šiitskim knjigama. Iz ove i sličnih knjiga šije crpe svoja ubjeđenja. Njihova vjera počiva na temeljima koji su sagrađeni upravo na onome što sadrži Kafi i druge knjige.
_______

Muhamed b. Jakub el-Kulejni (329. A.H.) u periodu od dvadeset godina, napisao je knjigu poznatu pod nazivom ‘El-Kafi’ (Dovoljan). Riječ je o šiitskoj hadiskoj zbirci čiji prvi dio obrađuje akaidske teme i nosi naziv ‘Usulul-Kafi’ dok je drugi dio posvećen fikhskoj tematici i nazvan je ‘Furu’l-Kafi’. Hvaleći sopstveno djelo, Kulejni veli da je ‘Kafi’ predočio šiitskom posljednjem, skrivenom imamu koji je kazao: “Ovo je dovoljno (kafi) našim sljedbenicima.“ (Mukadimetul-Kafi, 1/25)

Šiitska ulema o Kafiju

– Šiije smatraju da je Kulejnijev Kafi daleko vjerodostojniji od Buharijinog Sahiha. Shodno ovome, Kafi je, prema njihovom tumačenju, nakon Kur’ana najvjerodostojnija i najveličanstvenija knjiga ikad napisana.

* Hasan b. Fadl et-Tabresi kaže: „Kafi je među ostalim knjigama kao sunce među zvijezdama. Onaj ko pogleda iskreno neće biti u potrebi da provjerava njegove prenosioce, a ako opet pogleda iskreno biće zadovoljan i siguran da su hadisi u njemu vjerodostojni i ispravni.“ (Mustedrekul-Vesail, 3/532)

* Abbas el-Kummi kaže: „Kafi je najbolja islamska knjiga i najveličanstvenije djelo kod šiija dvanaestoimamija kod kojih slična knjiga nije napisana. Muhamed Emin El-Istirabadi govoreći o vrijednostima Kafija veli: ‘Čuli smo od naših šejhova i učenjaka da u islamu nije napisana knjiga slična i dostojna Kafiju.“ (El-Kuna vel-elkab, 3/98)

* Abdulhusejn Šerefuddin El-Musevi kaže: „Od svih knjiga najbolje su četiri na koje se šiije imamije oslanjaju u pitanjima vezanim za vjerovanja i propise, a od tih knjiga Kafi je najstarija, najveličanstvenija, najbolja i najvjerodostojnija.“ (El-Muradže’at, stavka br. 110)
________

Prethodno spomenuti, a i mnogi drugi šiitski učenjaci, slažu se da je Kafi njihova najvjerodostojnija knjiga ikad napisana. Ako je Kafi, shodno njihovom svjedočenju, najvjerodostojnija knjiga, onda nema smetnje da pogledamo šta se u toj knjizi nalazi. U narednim redovima navest ćemo određene dijelove iz Kafija, naravno, riječ je o prevodu ali je original svakako dostupan onima koje žele da podrobnije izuče ovo djelo.

Pročitajte i razmislite da li zdrav razum prihvata ovakvo nešto? Da li je ovo vjera koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem nama dostavio?

Imamet kao srž vjerovanja

* Jedno od poglavlja svoje knjige Kulejni je naslovio: ‘Poglavlje o tome da imami znaju kada će umrijeti i da ne umiru osim svojevoljno.‘ (Kafi, 1/258) Tako kaže Kulejni a Uzvišeni Allah kaže: „…a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti.“ (Lukman, 34)

* Jedno od narednih poglavlja Kulejni je naslovio: ‘Poglavlje o tome da imami znaju ono što je bilo, i ono što biva te da njima ništa nije skriveno.‘ (Kafi, 1/260) Tako kaže Kulejni a Uzvišeni Allah kaže: „Allahu ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu“ (Ali Imran, 5) i kaže Uzvišeni: „On skriveno (gajb) zna i On gajb Svoj ne otkriva nikome, osim onome koga On za poslanika odabere.“ (El-Džin, 26-27)

* Kulejni u svojoj knjizi spominje još jedno veoma diskutabilno poglavlje u kojem stoji da je posjeta Husejnovog, a.s. kabura vrijednija od dvadest hodoćašća u Mekki. (Kafi, 4/59)

* U šitskom hadisi-kudsiju stoji da je Allah dž.š. rekao: „O Muhammede, Ja sam tebe i Aliju stvorio u svjetlosnoj formi kao dvije duše prije nego što sam stvorio nebesa, zemlju i Arš. Zatim sam spojio vaše dvije duše u jednu. Nakon toga sam tu jednu dušu podijelio na dvoje a zatim te dvije polovice na dvoje pa su to postale četiri duše. Muhammedova jedna, Alijina jedna te Hasanova i Husejnova po jedna. Zatim je Allah stvorio Fatimu od svjetla kao dušu bez tijela.“ (Kafi, 1/365)

Šije vjeruju da su Alija, radijallahu anhu i njegovi potomci jedini legitimni nasljednici Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovanje u imamet Alijinih, radijallahu anhu, potomaka čini okosnicu šitske sekte.

Iz teksta: “Najvjerodostojnija šiitska knjiga” – mr. Fahret Kadrić, El-Asr, br. 41.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta