Odgovori

Ispravnost namaza u džamiji oko koje se nalaze kaburi

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selam alejkum! Kakav je propis klanjanja u džamiji oko koje se nalazi mezarje, tako da je prvi kabur udaljen od džamijskog zida oko dva metra, tj. zid i kabur dijeli samo trotoar oko džamije i to u pravcu Kabe? Da vas Allah nagradi za rad i trud!

ODGOVOR: Uvaženi brate u vjeri, jedan od problema s kojim se veoma često susreću vjernici naših prostora jeste klanjanje u džamijama oko kojih ima kabura, a koji su u većini slučajeva nastali nakon izgradnje džamije.
Jedan od neosnovanih običaja koji se već dobro uvukao u život i praksu našeg naroda jeste ukopavanje mrtvih oko džamija.

Ja lično smatram, a o tome sam lično još davno pitao i velike učenjake, da čovjek koji ima mogućnost (bez velikog opterećivanja) da klanja namaz u džamiji oko koje nema kabura, onda je to bolje i preče da učini. Ali, ako se nalazi u mjestu u kojem nema osim jedna džamija, smatram, a Allah najbolje zna, da je dozvoljeno da se klanja u takvoj džamiji i da je takav namaz validan.

Razlozi odabira spomenutog mišljenja su sljedeći:

Općenitost riječi Allahovog Poslanika: “Zemlja je sva mesdžid, osim mezarluka i kupatila“. (Tirmizi, Ebu Davud i drugi, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) S druge strane, ne postoji jasan dokaz koji ukazuje na to da je neispravan namaz onome ko klanja u džamiji oko koje ima kabura. Da bismo zabranili određen ibadet i proglasili ga neispravnim, za to moramo posjedovati vjerodostojan i jasan dokaz. Da, postoji zabrana da se klanja prema kaburima, u hadisu koji je zabilježio imam Muslim, od Ebu Merseda, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik zabranio da se klanja prema kaburima. Allah najbolje zna, spomenuta zabrana se odnosi na direktno okretanje kaburu sa ciljem veličanja mejjita ili kabura.

Kazao je imam Es-Sanani u svom poznatom djelu Subulu-Selam, komentarišući spomenuti hadis: “Ovaj hadis sadrži zabranu klanjanja namaza prema kaburu, kao što je zabranjeno klanjati i na kaburu. Osnova je da iz spomenute zabrane proizlazi da je činjenje toga haram / zabranjeno. U hadisu nije spomenut način na koji se odnosi okretanje u namazu prema kaburu, a smatram da se to odnosi na ono što se u običaju ljudi smatra okretanjem prema kaburu.” (Subulus-Selam, str. 1/204)

Hvala Allahu, u našem narodu (generalno) nije poznato da ljudi čine ibadete oko kabura i da određene ibadete čine zbog mejjita, tako da u slučaju da neko klanja u džamiji oko koje ima kabura, po mom mišljenju, u običaju našeg naroda niko to ne smatra klanjanjem prema kaburu, niti se time cilja veličanje kabura. Svakako, zbog spomenute zabrane, treba se truditi u iskorjenjivanju spomenutog običaja ukopavanja oko džamija, kako to s vremenom ne bi preraslo u veličanje kabura i onih koji su ukopani u njima. A Allah najbolje zna!

Mr. Pezić Elvedin

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta