Odgovori

Je li nama već zapisano (suđeno) za koga ćemo se udati/oženiti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selam alejkum! Molim vas jako sam zbunjena i ne znam u šta da vjerujem. Moje pitanje je da li je svima nama zapisano, tj. suđeno već za koga ćemo se udati/oženiti i ko će biti nas bračni drug kroz život. Neko govori da jeste, a neko da nije da mi to odlučujemo.

ODGOVOR: We alejkumusselam we rahmetullah we berakatuh. Hvala Uzvišenom Allahu.

Vjerovanje u kader (određenje ili predestinaciju) jedan je od ruknova imana koji zahtijeva da se izučava i dobro nauči, jer ga u današnjem vremenu mnogi muslimani ne razumiju ispravno. Kader je Allahovo određenje (ili predestinacija) i znači da je Allah odredio sve stvari u praiskonu ili prapočetku i da On zna sve što će se desiti u tačno određeno vrijeme. Vremena dešavanja poznata su samo Njemu i On je sve to zapisao i odlučio da će se tako desiti. Sve će se desiti tačno tako kako je On to odredio i stvorio.

Vjerovanje nekog muslimana ne može biti ispravno sve dok ne vjeruje u kader, a vjerovanje u kader podrazumijeva četiri stvari:

1. Vjerovanje da Uzvišeni Allah poznaje i zna apsolutno sve. On zna i ono što se desilo i ono što će se desiti, ali i ono što se nije desilo, a da se desilo, kako bi se i na koji način desilo. On zna šta kriju prsa onih koje je stvorio, ali i ono što oni na javu iznose. On zna njihova stanja i njihova djela, i zna gdje će i kako skončati. Rekao je Uzvišeni Allah:

„A Allah je Sveznajući.“ (Kur’an, Sura El-Ahzab, 33:40)

2. Vjerovanje da je Uzvišeni Allah sve zapisao u Levhi-mahfuzu (Ploči pomno čuvanoj) 50.000 godina prije nego što će stvoriti nebesa i Zemlju. U toj Knjizi zapisane su sudbine svih stvorenja. Zapisao je ko će biti sretan, a ko nesretan, zapisao je opskrbu stvorenja, njihova djela, dužinu njihovog životnog vijeka itd. Rekao je Uzvišeni Allah:

„Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebu i na Zemlji?! To je sve u Knjizi (tj. Levhi-mahfuzu), to je, uistinu, Allahu lahko!“ (Kur’an, Sura El-Hadždž, 22:70)

3. Vjerovanje u Allahovu punovažnu volju i u Njegovu sveobuhvatnu moć. Pa tako ono što On želi da se desi, to će se neupitno i desiti, a ono što ne želi da se desi, to se nikada neće dogoditi. Niko ne može spriječiti Njegovu odredbu, ni dokinuti Njegovu presudu, ni izmijeniti Njegovu odluku. Rekao je Uzvišeni Allah:

„A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!“ (Kur’an, Sura Et-Tekvir, 81:29)

4. Vjerovanje da je Allah sve stvorio. Uzvišeni Allah stvorio je stvorenja, njihova svojstva i njihova djela. Rekao je Uzvišeni Allah:

„Allah je stvorio i vas i ono što radite.“ (Kur’an, Sura Es-Saffat, 37:96)

Ova četiri bitna postulata vjerovanja u kader jasno pokazuju da je Allah sve odredio u praiskonu. Odredio je ko će biti članovi tvoje porodice, ko će biti tvoj bračni drug, koliko ćeš djece imati i kakvi će biti itd. Sve što će ti se desiti određeno je. Rekao je Uzvišeni Allah:

„Mi, doista, sve s određenjem (kaderom) stvaramo.“ (Kur’an, Sura El-Kamer, 54:49)

Nakon ovoga treba shvatiti da ovo nikako ne znači da čovjek nema svoju volju ili da čovjek ne treba tražiti i koristiti različite načine i metode kako bi došao do sreće i blagostanja. Uzvišeni Allah potvrđuje slobodnu volju čovjeku u Kur’anu: „Onome od vas koji hoće da je na Pravome putu…“ (Kur’an, Sura Et-Tekvir, 81:28)

Za svaku stvar Allah je stvorio načine i metode njenog sticanja (sebebe). Pa tako ko želi da ima djecu, neophodno je da se oženi, ko želi da bude sretan na Ahiretu, treba da se trudi na dunjaluku i radi dobra djela i izbjegava loša, ko želi steći imetak, mora raditi i truditi se itd. Buhari i Muslim bilježe hadis o ovome. U njemu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao svojim ashabima:

„Svakome je od vas propisano mjesto u Vatri ili mjesto u Džennetu!“ „Allahov Poslaniče“, upitali su, „zar se onda nećemo osloniti na svoju knjigu i ostaviti djela?“ „Radite“, odgovori on, „jer je svakome olakšano ono radi čega je stvoren. Onaj ko bude sretnik – bit će mu olakšano raditi djela sretnika, a onaj ko je nesretan – bit će mu olakšano raditi djela nesretnika.“
__________________________

Allah nije otkrio ljudima detalje njihovih sudbina. Nije im rekao šta će se desiti s njima i da li će ih doletjeti dobro ili zlo. Svako treba raditi i truditi se kako bi došao do blagostanja i dobra za sebe i kako bi otklonio od sebe zlo i propast. Nemoguće je da razuman čovjek krene putevima zla i propasti i da se „osloni na sudbinu“ ili „prepusti njoj“, a da pri tome očekuje da će ga doletjeti bilo kakvo dobro, jer je to „Uzvišeni Allah odradio za njega“. Nezamisljivo je da čovjek koji želi da zaradi određenu svotu novca sjedi u svojoj kući, ne traži posao i ne radi, a da pri tome govori: „Neću zaraditi ništa više niti manje od onoga što mi je Uzvišeni Allah propisao.“ Također, banalno bi nam bilo kad bi vidjeli čovjeka koji jede pokvarenu hranu i pri tome govori: „Ništa mi neće biti osim ono što je Allah odredio za mene.“

Nakon ovoga možemo konkretno odgovoriti na pitanje ženidbe. Čovjeku je data slobodna volja i on može sa njom raspolagati kako hoće. Ako se ispred nekog čovjeka nalaze dva puta od kojih je jedan lakši i brži, a drugi teži i sporiji, nema sumnje da će odabrati onog koji je lakši, jednostavniji, sigurniji i brži. Prilikom svoje odluke čovjek svjesno zna da ga niko ne sili u njegov odabir i da odabira sasvim svojevoljno. Tako je i kod udaje. Muslimanki kojoj dođe muškarac koji nema lijepo ponašanje, koji šara sa namazom i čini velike grijehe, koji je besposličar i nema posao, koji joj se ne sviđa vizualno i koji joj izgleda prestar za njene godine, ona se neće udati za njega. Niti će sama sebi reći: „Udat ću se za prvog muškarca kojeg sretnem na ulici, jer je tako određeno za mene i ja nemam nikakvu kontrolu nad svojom odlukom.“ Normalno je da svaka muslimanka traži sebi supruga koji je lijepog ahlaka, pobožan i koji joj može ponuditi lijep život i koji joj se sviđa. Ovo sve ide u prilog tome da čovjek ima slobodnu volju i da će shodno određenim karakteristikama, željama i prohtjevima biti više sklon jednoj vrsti ljudi nad drugima.

Međutim nakon svega ovoga muslimanka treba znati da njena volja operira unutar Allahove volje. Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu:„A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!“ (Kur’an, Sura Et-Tekvir, 81:29)

Žena ima slobodu da želi i odluči se za kojeg muškarca će se udati, međutim šta god odlučila – to je Uzvišeni Allah već odredio i On zna kako će se odlučiti.

A. Hasanagić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta