Tekstovi

Kako da povećaš svoj imetak

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Budi zahvalan

Zahvalnost Allahu je vid pokornosti. Gospodar nas je opskrbio mnogim blagodatima, ali ponekad ih nismo svjesni. Zavedenost dunjalukom nas je dovela do toga da mislimo da nam uvijek nešto fali, uvijek bismo nešto još… Blagodati uzimamo „zdravo za gotovo“. Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže: „Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati…“ (En-Nahl, 18), također kaže: „Ako budete zahvalni, ja ću vam, zacijelo, još više dati.“ (Ibrahim, 7)
___________

Udjeljuj sadaku

Udjeljivanje sadake ima mnogobrojne koristi, a povećanje imetka je samo jedna od njih. Netko ima više, netko ima manje, ali svi imamo barem ponekad dovoljno da bismo udijelili. Sadaka može biti 1000KM, ali isto tako sadaka je i ona od 1KM ili čak pola hurme, kao što kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Zaštite se vatre, makar sa pola hurme.“ Bitan je nijjet i iskrenost, a najbolja sadaka je ona u tajnosti.

U Časnom Kur’anu Allah Uzvišeni kaže: „Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio.“ (El Hadid,  11)
__________

Boj se Allaha

Strah od Allaha predstavlja jedan od najvećih stepena bogobojaznosti, a istovremeno kod vjernika budi svijest o posljedicama činjenja grijeha i odvraća ga od približavanja istom. Ibn Kajjim je rekao: „Strah od Allaha udaljava te od griješenja prema Njemu, nada u Njegovu milost podstiče te na pokornost Njemu, a ljubav prema Njemu te vodi Njemu.“ Na više mjesta u Časnom Kur’anu Gospodar nas poziva da Ga se bojimo i strahujemo od Njegove kazne.

“Onima koji se Gospodara svoga boje i kada ih nitko ne vidi – oprost i nagrada velika!” (Kur’an, 67:12)

…a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada.“ (Et Talak, 2 i 3)
________

Dovi i čini istigfar

Neka tvoja dova bude iskrena, dovi sa ubjeđenjem da će ti se Allah Uzvišeni odazvati. Posebno iskoristi vremena kada se dova ne odbija  (za vrijeme kiše, posta, u zadnjoj trećini noći…) i dozivaj Allaha Njegovim imenom Er-Rezzak (Opskrbitelj, Onaj Koji obilno nafaku daje).

Ko se drži istigfara, čini ga ustrajnim, Allah subhanehu ve te ala će mu svakoj tjeskobi izlaz naći i svakoj tuzi olakšanje, i opskrbit će ga odakle se i ne nada.“ (Ebu Davud)

Iz hadisa se prenosi sljedeća dova: „Allahuma-gfir li, ver-hamni, veh-dini, ver-zukni.“ (Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me i opskrbi me).” (Muslim)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta