Tekstovi

Putevi i načini na koje se postiže znanje

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Korisno znanje ima određene puteve i načine na koje se postiže i određeni putevi se preduzimaju za njegovo postizanje i pamćenje.Među najvažnijim od njih su:

Prvo: Da rob traži od svog Gospodara da mu podari korisno znanje i da traži podršku od Njega Uzvišenog i iskaže svoju potrebu za Njim.Allah je naredio Svom Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da traži od Njega da mu poveća znanje u dodatku njegovom znanju.

On Uzvišeni je rekao:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

i reci: “Gospodaru moj, uvećaj mi znanje!” (Taha, 114)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj reći:

„O Allahu, okoristi me sa onim čemu si me podučio i poduči me onome što će mi koristiti i povećaj mi znanje.“ (Ibn Madže, 1/92)

Drugo: I ovo je od najvećih i temelj svih njih – iskrenost u traženju znanja.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao:

„Ko god traži znanje kojim se traži Allahovo lice ali ga ne traži osim radi postizanja nekog dunjalučkog cilja, neće osjetiti miris Dženneta na Sudnjem Danu.“

Treće: Ulaganje truda i napora u traženju znanja, posjedovanje gorljivog interesovanja za njim, posjedovanje iskrene želje za onim čime se traži Allahovo zadovoljstvo i usvajanje svih puteva i načina u traženju znanja o Knjizi i Sunnetu.

Čovjek je došao kod Ebu Hurejre, radijallahu anhu i rekao: „Želim da naučim znanje ali se bojim da ću ga izgubiti.“ Ebu Hurejre mu odgovori: „Tvoje ostavljanje učenja njega je dovoljan gubitak.“ 

Iz ovog razloga je jedan mudri čovjek odgovorio kada je bio upitan: „Koji je način putem kojeg se postiže znanje?“ odgovorio: „Sa željom da se slijedi, sa ljubavlju da se sluša, sa jedinom brigom da se sakupi, podučavaj tvome znanju onoga ko je neznalica i uči od onoga koji podučava, jer ako to uradiš, saznat ćeš ono o čemu si bio neznalica i upamtit ćeš ono što si naučio.“

Iz ovog razloga je Imam Šafija, rahimehullah rekao: „Brate moj! Ti nećeš postići znanje osim putem šest stvari a ja ću te obavijestiti o njima sa objašnjenjem: inteligencijom, žarom, trudom, natjecanjem, druženjem sa učiteljom…i dugim vremenom!.

Četvrto: Izbjegavanje nepokornosti posjedovajem bogobojaznosti jer je Uzvišeni Allah rekao da je to najveće sredstvo postizanja znanja.On je rekao:

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

I bojte se Allaha – Allah vas uči,(Al-Beqara, 282)

I On Uzvišeni je rekao:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti. (Enfal, 29)

Ovo je jasan i očigledan dokaz da će onome ko posjeduje bogobojaznost Allah dati znanje putem kojeg će moći rastaviti istinu od neistine.

Iz ovog razloga je Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu rekao: „Doista ja smatram da je čovjek koji je izgubio znanje koje je imao, izgubio ga je zbog grijeha koji je počinio.“

Imam Šafija, rahimehullah je rekao: „Požalio sam se Vakiju na slabo pamćenje pa me je uputio na ostavim nepokornost i obavijestio me da je znanje od Allaha svjetlo i da se ono ne daje nepokornom.“

Imam Malik je rekao imamu Šafiji: „Vidim da je Allah stavio svjetlo u tvoje srce zato ga ne gasi sa tamom nepokornosti.“

Peto: Da se ne bude stidno niti oholo u traženju znanja i ovo je razlog zbog čega je Aiša, radijallahu anha rekla: „Koliko su vrijedne žene Ensarijke, stid ih nije spriječio od razumjevanja vjere.“

Mudžahid je rekao: „Stidna osoba i ohola neće nikad naučiti znanje.“

I konačno: Djelovanje po znanju,

„Stopala roba se neće pomjeriti na Sudnjem Danu sve dok ne bude upitan o četri stvari: svojoj mladosti, kako ju je proveo, svome znanju, kako je radio po njemu, svom imetku, kako ga je zaradio i potrošio i svom tijelu, kako ga je koristio.“

On sallallahu alejhi ve sellem je rekao:

Bit će doveden čovjek na Sudnjem danu, zatim bačen u vatru. Izaći će mu crijeva pa će početi kružiti oko njih kao što magarac kruži oko mlina.’ Skupit će se oko njega stanovnici Džehennema i reći mu: ‘Čovječe, šta je s tobom? Zar nisi naređivao dobro a odvraćao od zla?’ ‘Da, naređivao sam dobro ali ga nisam radio i zabranjivao sam zlo, a sam sam ga radio.’”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta