Džennet

Kako do džennetskih ljepota i nagrada?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne: u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje – On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; to će biti uspjeh veliki… (Es-Saff, 10.-12.)

Konačna destinacija na našem životnom putu čeka nas na ahiretu. Na nama je hoćemo li svojim ponašanjem i djelima rezervirati svoje mjesto u džennetu ili džehennemu. Prije odlaska tamo, možemo „kupiti nekretnine“ u džennetu slijedeći Allahovu Knjigu i sunnet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je posebno spomenuo određena djela kojima možemo kupiti nekretnine u džennetu. Ovo su neka od njih:

  1. Kuća / dvorac

Ebu Umame prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ja garantujem kuću u krajevima Dženneta onome ko ostavi raspravu pa makar i bio u pravu, kuću u sredini Dženneta ko ostavi laganje pa makar i u šali i kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko uljepša svoj ahlak”. (Tirmizi)

Prenosi se i da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko prouči suru Ihlas deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.”

Od Osmana, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ko sagradi džamiju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah će mu zbog toga u džennetu sagraditi kuću. (Buhari i Muslim)

Osman ibn Afan, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Onome ko radi Allaha sagradi džamiju, Allah će njemu sagraditi dvorac u Džennetu. (Muslim)
_________________________

  1. Ključevi ulaska u džennet

Ključ dženneta je namaz, a ključ namaza je abdest. (Et-Tirmizi)

Žena koja redovito klanja pet vakata namaza, posti mjesec Ramazan, čuva svoju čast i poštenje i bude pokorna svome mužu, ući će u Džennet.” (Ahmed)

Uistinu, istina vodi u pravednost, a pravednost vodi u Džennet. Čovjek može govoriti istinu sve dok kod Allaha ne bude upisan kao istinoljubiv. Uistinu, laž vodi u zloću, a zloća vodi u džehennemsku vatru. Čovjek može lagati sve dok kod Allaha ne bude upisan kao lažac.“ (Muslim)
____________________________

  1. Blago

Poslanik, allallahu alejhi ve sellem je rekao: Zar da ti ne govorim o blagu među džennetskim blagom? Reci: La havlae ve la kuvvaete illa billah (Nema snage ni moći osim kod Allaha).“ (Buhari i Muslim)

„…oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili – uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!’ Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. ‘Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili… (Ez-Zuhruf, 69.-72.)
____________________

  1. Voćnjak i palme u džennetu

Ko posjeti bolesnika ostat će u džennetskom voćnjaku dok se ne vrati.“ (Muslim)

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Onaj ko kaže: ‘Subhânallahi-l-‘azimi ve bi hamdihi‘ bit će mu zasađena palma u Džennetu.”. (Tirmizi)

Izvor: About Islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta