Džennet

Vjernik će biti nagrađen s dva Dženneta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Onaj ko ostavi i odbaci poziv strasti radi Allaha, zagarantovana mu je zaštita od Allahove kazne i zaslužio je Njegovu milost. Međutim, Allah Uzvišeni ne dopušta da rob osjeti slast Njegovog blaga i darova, ljepotu Njegovog društva i blizine, sreću i zadovoljstvo uz Njega, ako u srcu roba postoji veza s još nekim pored Allaha Uzvišenog, pa makar taj rob bio i pobožnjak, učenjak i zahid, isposnik! Naime, Allah Uzvišeni odbija da u srce koje nije samo Njemu predate, koje svoju pažnju još nekome daje, spusti blago riznica Svojih. Allah Svevišnji spušta blago riznica Svojih u ono srce koje uz Njega i siromaštvo smatra bogatstvom, a bogatstvo bez Njega, siromaštvom, koje slavu bez Allaha smatra poniženjem, a uz Njega i poniženje vidi kao slavu, koje uživanje bez Allaha doživljava kao patnju, a patnju uz Njega osjeća kao uživanje. Jednom riječju kazano, On darove Svoje daje onom srcu koje život vidi samo uz Njega i s Njim, a bez Njega život mu je poput smrti; ispunjen bolom, brigom, tugom i čemerom. Ovakav će vjernik biti nagrađen s dva Dženneta: dunjalučkim džennetom, koji će brzo osjetiti, i onim ahiretskim Džennetom, na Sudnjem danu.

Izvor: “Riznice znanja”

Autor: Šejhul-Islam Ibn Kajjim El-Dževzijje

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta