Tekstovi
man wearing black dress shirt

Ko bude postojan na Siratul-mustekimu na dunjaluku, on će biti postojan i na Sirat-ćupriji na Sudnjem danu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Ko god na dunjaluku bude upućen na Pravi put ili Siratul-mustekim – zbog kojeg je Allah, dželle šanuhu, slao Svoje poslanike i objavio Svoje knjige – on će i na Ahiretu biti upućen na ”Siratul-mustekim” koji će ga odvesti ka Džennetu i nagradi koju mu je Allah pripremio.

I u onoj mjeri u kojoj je čovjek bio postojan na Pravom putu ili Siratul-mustekimu koji mu je Allah postavio na ovome svijetu, u toj mjeri će njegovo stopalo biti postojano na Es-Siratu ili Sirat-ćupriji koja je postavljena iznad Džehennema, i shodno njegovom koračanju Siratul-mustekimom na dunjaluku, bit će i njegovo koračanje i prelazak preko Sirat-ćuprije na Ahiretu.

Neki ljudi će preći preko Sirat-ćuprije iznad Džehennema poput munje, neki poput treptaja oka, neki poput vjetra, neki poput konjanika, neki će preći trčeći, neki hodajući, neki pužući, neki će preći posrćući i ponovo ustajući, a neki će pasti u džehennemsku vatru.

 Stoga, neka svaki čovjek dobro obrati pažnju na svoj hod Siratul-mustekimom na ovome svijetu, jer će takav njegov hod biti i preko Es-Sirata na Sudnjem danu. Nagrada je sukladna djelu, kao što je došlo u ajetima: ”Ko učini dobro djelo, dobit će veliku nagradu za njega i bit će straha na Sudnjem danu pošteđen; a oni koji budu zlo činili, u vatru će naglavačke biti gurnuti. ‘Zar se već kažnjavate za ono što ste radili?’” (En-Neml, 89.-90.)

I neka pripazi na sumnje (šubuhat) i strasti (šehevat) koje ga sprječavaju da postojano ide Pravim putem. To su zapravo prepreke, bodljike i kuke sa strana Siratul-mustekima koje sprečavaju čovjeka da nastavi svoj hod ispravnom stazom, pa ako one na dunjaluku budu mnogobrojne i jake, takve će biti i prilikom prelaska Sirat-ćuprije, jer: ”Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.” (El-Fussilet, 46.)

(Medaridžus-salikin, I/33.) 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta