Humanitarni kutak

Konačni spisak uplata za novembarsku akciju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

128 UPLATA

Ova akcija je zavrsena i ovdje sljedi spisak uplata – molimo vas, nemojte vise slati novac za ovu akciju:

1. Brat A. A. iz Svedske (banka)…200 kruna za kupovinu objekta
2. Sestra I. B. iz Danske (banka)…25 eura – po pola za obadvije kategorije
3. F. B. i A. B. iz Svedske (banka)…700 kruna – 500 kruna za kupovinu objekta i 200 za davu
4. Brat A. H. iz Holandije? (banka)…15 eura za jedan raniji slucaj
5. Brat S. A. iz Slovenije (pismo)….20 eura za kupovinu objekta

6. Brat i sestra E. i S. iz Svicarske (pismo)…300 franaka – 200 franaka za kupovinu objekta i 100 za davu
7. Brat ili sestra A. C. iz Njemacke (pismo)…20 eura za kupovinu objekta
8. Sestra V. S. iz Njemacke (pismo)…10 eura za kupovinu objekta
9. Sestra iz Holandije (pismo)…30 eura – 20 eura za kupovinu objekta i 10 za davu
10. Familija H. iz Francuske (pismo)…100 eura za kupovinu objekta

11. Brat D. H. iz Svedske (banka)…2.000 kruna za kupovinu objekta
12. Familija K. iz Austrije (banka)…50 eura za jedan raniji slucaj
13. Brat A. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za jedan raniji slucaj
14. Brat R. M. iz Svedske (banka)…220 kruna – po 110 kruna za davu i jedan raniji slucaj
15. Sestra H. M. iz USA (pismo)…40 dolara – 30 dolara za objekat i 10 za davu

16. Sestra C. E. iz Svicarske (banka)…1.020 franaka – 520 franaka za kupovinu objekta i 500 za davu
17. Familije B., S. i R. iz Holandije (pismo)…60 eura – 50 eura za objekat i 10 za davu
18. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…10 eura za jedan raniji slucaj
19. Brat E. D. iz Austrije (banka)…200 kruna – po pola za obadvije kategorije
20. Brat A. N. iz Svedske (banka)…400 kruna – po pola za obadvije kategorije

21. Brat A. A. iz Svedske (banka)…5.000 kruna za kupovinu objekta
22. Brat S. D. iz Svedske (pismo)…20 eura za kupovinu objketa
23. Brat ili sestra iz Njemacke (pismo)…10 eura za kupovinu objekta
24. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)…20 eura za jedan raniji slucaj
25. Brat M. R. sa familijom iz Njemacke (pismo)…20 eura za kupovinu objekta

26. Familije D., F. i A. iz Njemacke (pismo)…220 eura – 190 eura za kupovinu objekta i 30 za davu
27. Brat A. A. iz Svedske (banka)…7.000 kruna – 5.000 kruna za objekta i 2.000 za davu
28. Familija C. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za kupovinu objekta
29. Brat F. K. iz Svedske (banka)…240 kruna za davu
30. Brat ili sestra K. F. iz Francuske (pismo)…20 eura za objekat

31. Sestra C. F. iz Austrije (banka)…30 eura za objekat
32. sestra M. K. iz Austrije (banka)…30 eura – po pola za obadvije kategorije
33. Brat F. M. iz Austrije (banka)…60 eura – po pola za obadvije kategorije
34. Sestra S. M. iz Austrije (banka)…90 eura – po 30 eura za objekat, davu i jedan raniji slucaj
35. Brat A. H. iz Njemacke (banka)…100 eura – po pola za obadvije kategorije

36. Sestra F. P. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za kupovinu objketa
37. Sestra S. K. iz Svedske (banka)…1.000 kruna – po pola za obadvije kategorije
38. Sestra B. A. iz Svedske (banka)…250 kruna za jedan raniji slucaj
39. Brat D. H. iz Svedske (banka)…500 kruna za davu
40. Brat M. J. iz Holandije (pismo)…20 eura za kupovinu objekta

41. Brat ili sestra S. K. iz Holandije (pismo)…20 eura za objekat
42. Sestra H. E. iz Sandzaka (pismo)…20 eura za jedan raniji slucaj
43. Sestra A. M-B iz Hrvatske (pismo)…20 eura – 15 eura za kupovinu objekta i 5 za davu
44. Sestre iz Danske (pismo)…2.000 danskih kruna i 25 eura za kupovinu objekta, te 700 kruna i 25 eura za davu
45. Sestra S. S. iz Holandije (pismo)…100 eura za kupovinu objekta

46. Brat N. N. iz Njemacke (banka)…50 eura za davu
47. Brat E. D. iz Njemacke ? (banka)…120 eura – 100 eura za kupovinu objekta i 20 eura za davu
48. Sestra E. S. iz Danske (banka)…200 danskih kruna – po pola za obadvije kategorije
49. Sestra E. M. iz Njemacke ? (banka)…50 eura za davu
50. Sestra A. A. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za kupovinu objekta
___________________________________________

SPISAK JE DOPUNJEN 23.12.2014.

51. Sestra A. L. iz Svedske (banka)…200 kruna za objekat
52. Sestra A. D. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
53. A.S., B.S., M.S., A.T. i M.S. iz Svedske (banka)…500 kruna za objekat
54. Sestra M. A. iz Velike Britanije (pismo)…40 funti – po pola za obadvije kategorije
55. A. H. i K. H. iz Svedske (pismo)…1.000 kruna za objekat

56. A. i K. S. iz Svicarske (pismo)…100 franaka za objekat
57. Sestra K. E. iz Holandije (pismo)…20 eura za objekat
58. A. C. i V. G-C iz Austrije (banka)…50 eura za objekat
59. Brat ili sestra F. D. iz Holandije ? (banka)…150 eura za kupovinu objekta
60. Sestra V. C. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za objekat

61. Brat A. A. iz Svedske (banka)…5.000 kruna za objekat
62. Sestra M. J. iz Svedske (banka)…200 kruna – po 100 kruna za davu i NUM fond
63. Sestra A. B. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
64. Brat E. E. iz Austrije (banka)…20 eura za objekat
65. Sestra M. M. iz Svedske (banka)…100 kruna za davu

66. E-S-S iz Svedske (banka)…500 kruna za objekat
67. Brat V. M. iz Svedske (banka)…500 kruna za objekat
68. A. i M. L. iz Svicarske (pismo)…50 franaka za objekat
69. Sestra S. P. iz Svedske (banka)…5.000 kruna – 4.000 kruna za objekat i 1.000 za davu
70. Brat ili sestra S.S. iz Svedske (banka)…250 kruna za objekat

71. Brat ili sestra S. M. iz Njemacke (pismo)…20 eura za objekat
72. Brat iz Svedske (pismo)…200 kruna za objekat
73. Sestra iz Holandije (pismo)…50 eura za objekat
74. S.S i I.S. iz USA (pismo)…120 dolara – 100 dolara za objekat i 20 za davu
75. Sestre S.M. i S.E. iz Holandije (pismo)…50 eura za objekat

76. Sestra Dj. K. iz Svedske (pismo)…3.000 kruna za objekat
77. M.J. i S.D. iz Njemacke (banka)…20 eura za objekat
78. Brat E. K. iz Svedske (banka)…140 kruna za davu
79. Sestra S. K. iz Austrije (pismo)…120 eura – 100 eura za objekat i 20 za davu
80. Familije B., O. i T. iz Australije (pismo)…200 australijskih dolara – 100 za objekta i po 50 dolara za davu i NUM fond

81. Brat ili sestra A. F. iz Austrije (pismo)…20 eura za objekat
82. Braca H. i M. iz Holandije (pismo)…20 eura za objekat
83. Sestra E. Iz Finske (pismo)…50 eura – 40 eura za objekat i 10 za davu
84. Sestra H. sa familijom iz Kanade (pismo)…140 kanadskih dolara za objekat
85. Brat E. E. iz Austrije (banka)…10 eura za NUM fond

86. Brat E. D. iz Slovenije (pismo)…50 eura za objekat
87. Sestra M.I. iz Njemacke (pismo)…10 eura za davu
88. Brat A. H. iz Holandije (banka)…15 eura za NUM fond
89. Brat S. C. iz Svedske (banka)…1.000 kruna za objekat
90. Sestra A. A. iz Svedske (banka)…200 kruna – po pola za NUM fond i objekat

91. Brat H. K. iz Svicarske (pismo)…50 franaka neodredjeno
92. MDA iz Australije (pismo)…50 eura – po pola za objekat i NUM fond
93. Brat A. H. iz Holandije (banka)…15 eura za NUM fond
94. Brat A. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za NUM fond
95. Brat H. J. iz USA (pismo)…20 dolara za objekat

96. Brat ili sestra iz Svicarske (pismo)…30 franaka za NUM fond
97. Familija S. iz Italije (pismo)…30 eura za davu
98. Sestra A. E. sa familijom iz USA (pismo)…50 dolara – 30 dolara za objekat i 20 za NUM fond
99. Brat R. R. iz Njemacke (pismo)…10 eura za NUM fond
100. Brat ili sestra iz Finske (pismo)…20 eura – po pola za NUM fond i davu

101. Brat S. P. iz Svedske (banka)…1.150 kruna – po pola za davu i NUM fond
102. Sestra J. E. iz Svedske (banka)…200 kruna za objekat
103. Porodica K. iz Holandije (pismo)…30 eura za objekat
104. Brat ili sestra iz Hrvatske (pismo)…200 kuna za davu
105. Sestra M. S. iz Svedske (pismo)…50 eura za objekat i 100 kruna za NUM fond

106. Brat E. C. iz Danske (pismo)…900 danskih kruna – neodredjeno
107. Brat M. K. iz Svedske (banka)…100 kruna za objekat

PAYPAL uplate – upisano sa 19.12.2014:

• 20,00 EUR, N.B. – nije navedeno za koga?
• 300,00 DKK, M.J. ( 200 DKK za objekat IZ, 100 DKK za humanu)
• 50,00 EUR, S.B. – nije navedeno za koga?
• 10,00 EUR, A.N. – nije navedeno za koga?
• 25,00 EUR , J.E. za dawu.

• 20,00 $, A.J. za objekat IZ
• 30,00 $, DZ.S. za objekat IZ
• 50,00 EUR, N.B. za objekat IZ
• 120,00 $, S.E. ( 100 $ objekat IZ, 20 $ za dawu)
• 50,00 EUR, S.L. za objekat IZ
• 50,00 $, A.M. ( 25 $ objekat IZ, 25 $ za dawu)
• 30,00 EUR, E.B. za objekat IZ

• 300,00 DKK, M.J. ( 100 DKK objekat IZ, 200 DKK za dawu)
• 300,00 $, braća iz hjustona ( 100 $ humana, 100 $ za dawu, 100 $ za SUAP fond)
• 350,00 DKK, L.O. objekat IZ

• 20,00 EUR, E.M. ( 10 EUR objekat IZ, 10 EUR za dawu)
• 25,00 $, A.M. ( 10 $ objekat IZ, 15 $ za dawu)
• 70,00 $, F.B. ( 50 $ objekat IZ, 20 $ za dawu)

• 20,00 EUR , M.M.B. za dawu.
• 12,50 EUR, Z.M. za dawu.
• 50,00 $ , N.S. za dawu.

____________________________________

Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji
posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.
” (Sura El-Bakara, ajet 261.)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta