Ramazan

Koncept ramazanskog programa jedne mu’minke

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svaka muslimanka mora da bude dobro organizirana, jer joj je životni vodič na ovome svijetu uputstvo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem je rekao:…

Iskoristi pet stvari prije nego što dođe drugih pet: svoju mladost prije starosti, svoje zdravlje prije bolesti, svoje bogatstvo prije siromaštva, svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti i svoj život prije smrti.” (Hakim) Zbog toga se trudimo da se za mubarek mjesec ramazan pripremimo ranije nego što on nastupi, jer je svaki trenutak u njemu dragocjen i ne smijemo sebi dozvoliti gubljenje vremena, a kamoli da u njemu griješimo!

Nadam se da su moje drage sestre primijenile ranije savjete i da već postoji određena priprema u tom pogledu, kao što je napola pripremljena hrana za vanredne situacije ili smanjeno vrijeme pripremanja iftara i sehura. Spremni su čaršafi i bošče, posuđe, pribor za jelo… Domaći osvježavajući sokovi, šerbeta, kompoti, tjestenine, jufke i slično. Kako bismo vrijeme iskoristile maksimalno, uz Allahovu pomoć, zajednički ćemo napravit koncept ramazanskog programa koji svaka sestra može prilagođavati svojim potrebama i mogućnostima.
__________________________

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada nastupi prva noć ramazana, povežu se šejtani i zli džini, zatvore se sva vrata Džehennema, a otvore se sva vrata Dženneta. Tada glasnik poviče: ‘O ti koji želiš dobro, priđi, i o ti koji želiš zlo, prestani! Allah svake noći neke Svoje robove oslobađa od Vatre.” (Tirmizi i Hakim)

U danu uoči početka ramazana (prve teravije) potrebno je odmoriti svoje tijelo podnevnim snom kojim ćemo se opskrbiti snagom za noćni ibadet. Poslije ikindije već počinjemo sa pojačanim zikrom i kuhamo jaču večeru koja će u sebi sadržavati dovoljno proteina, vitamina i tečnosti, koji će nam olakšati stajanje na namazu u toplim ljetnim noćima. Sa porodicom odlazimo na teravih-namaz vodeći računa da nam namaz bude primljen, a ne da bude puko sastajenje sa poznanicama u prepričavanju informacija i dezinformacija!

Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista se čovjeku koji klanja za imamom sve dok on ne završi, upiše nagrada klanjanja čitave noći.” (Ebu Davud)

Nakon namaza upućujemo se kući bez zastajkivanja po putevima kuda se kreću muškarci i drugi prolaznici, stišavajući svoje glasove kako bismo izbjegle privlačenje pažnje, ako već imamo potrebu da razgovaramo, poselamimo se ili upitamo za nešto. Po dolasku kući pravimo čaj ili kahvu, a djeci čaj ili neki drugi topli napitak koji će razbiti san. To neka bude prilika da svaki član porodice predloži aktivnosti za naredni dan ili željeni jelovnik za sehur i iftar ukoliko već nemamo pripremljen meni za cijeli ramazan.

Savjetujem svoje sestre koje imaju male bebe ili malu djecu da ih obavezno drže budne sve do sehura kako bi ujutro mogli svi zajedno duže spavati i time skratiti dugačak dan posta. U ovim trenucima posebnu pažnju treba posvetiti zajedničkom učenju određenih poglavlja iz Kur’ana na način da svi koji znaju učiti u Kur’anu dobiju broj stranica koji odgovara njihovim vještinama. Jedno od djece se zaduži da vodi evidenciju o broju proučenih stranica. Zatim slijedi kraća pauza u toku koje se pojede neko voće, sladoled ili neka druga osvježavajuća poslastica.

Poslije toga će svako zasebno da uči Kur’an po broju stranica koje sam sebi odredi tako da mu ne bude teško, a da učenje bude ugodno i osjećajno. Veoma je važno dati djeci mogućnost da sama sebi prave program u kojem će uživati, a koji neće biti nametljiv. Bit će to samo njihov cilj koji će svakodnevno povećavati, inšallah. Nakon proučenog jednog dijela poglavlja koje si sebi, sestro, zadala, ti tada ustaješ i pripremaš sehur imajući u vidu nagradu kojoj mnogobrojni meleki prisustvuju. Vodi računa o dugim ljetnim danima pa neka tvoji sehuri sadrže sve ono što je potrebno za organizam tvojih postača.
_______________________

U sehuru je bereket, ne ostavljajte ga pa makar pijenjem gutljaja, jer Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavat na one koji ustaju na ručak.” (Ahmed) Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista, Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure.” (Ibn Hibban)

Nakon što si stavila da se kuha ili peče, hrana, počni sa svojim noćnim namazom koji ćeš klanjati polahko uživajući u njemu sve dok se ne približi vrijeme sehura kada pozivaš svoju porodicu da se okupe oko sofre. Neka se na trpezi nađe hrana koju voli tvoja porodica kako bi se kvalitetno najeli. Pred kraj, s obzirom na to da nam ramazan dolazi u vrijeme velikih vrućina, neka dio sehura obavezno bude nešto tečno što će umanjiti žeđ, kao što je kompot, sutlija, puding, nišesta itd.

Po završetku sehura, zanijetite post i vrijeme ezana dočekajte uz zikr i dove. Nakon klanjanja sabah-namaza i zikra, obezbjeđujući mir i zamračene prostorije, odlazimo na spavanje koje će trajati duže nego što inače spavamo mimo ramazana. Ove je godine zora rano pa se mogu kvalitetno odmoriti i oni koji rade u toku ovog mubarek mjeseca.
______________________

Nakon buđenja i završavanje higijene, abdestimo se i klanjamo duha-namaz (prijepodnevni namaz) i ostanemo na mjestu gdje smo klanjali učeći Kur’an, zikr i dove kako bismo zaslužili nagradu onih koji vrijeme između dva namaza provode u ibadetu na mjestu na kojeme su klanjali. Poslije klanjanog podne-namaza, obavimo redovne kućne poslove, ukoliko je potrebno odemo u kupovinu…

Isplaniramo iftar ukoliko nemamo već predviđen ramazanski jelovnik i napravimo desert ili onu hranu za koju je potrebno više vremena za hlađenje ili se pravi u više faza. Uz te poslove slušamo audioprijevod poglavlja Kur’ana koji smo prethodne noći učili (ovo se odnosi na one koji ne poznaju arapski jezik i koji neće na isti način osjetiti slast učenja Kur’ana kao oni koji to rade sa razumijevanjem proučenog sadržaja).

Tada dolazi vrijeme ikindija-namaza poslije kojeg ćemo opet učiti Kur’an onoliko stranica koliko smo sebi ranije zadale. Podstaknut ćemo i ostale članove porodice da to urade, a onda svi u isto vrijeme (ukoliko je to moguće organizirati) ponovo leći kako bi nam vrijeme brže prošlo i kako bismo se opskrbili potrebnom energijom za noćne ibadete. Nemojmo sebi pričinjavati poteškoće ostavljajući olakšice koje nam je Milostivi podario!

Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate.” (El-Bekara, 185)

Sat i po prije iftara ustati i dovršiti spremanje iftara uz slušanje audioprijevoda poglavlja Kur’ana koji smo učili u toku dana. Potrebno je naglasiti da svaka sestra poznaje svoje mogućnosti i sposobnosti, pa neka svaka sebi odredi dovoljno vremena kako bi njen iftar na vrijeme bio na stolu. Od Sehla b. Sa‘da prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Ljudi će biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.” (Muttefekun alejhi)

Pola sata prije iftara ostali članovi porodice neka serviraju pribor za jelo, a petnaest minuta prije ezana, neka tvoj iftar bude serviran bez nedostataka, kako bi ostatak vremena provela sa svojom porodicom u miru, skrušeno učeći prediftarsku dovu u kojoj se nalazi nebrojeno blagodati.

Zaista Allah u mjesecu ramazanu, svaki dan i noć ima one koje oslobađa Vatre, a svakom muslimanu koji uputi dovu tražeći njome nešto, dova je uslišana.” (Ahmed)

Isplanirati vrijeme u kojem će se pozivati gosti na iftar, a moj prijedlog jeste da to bude u vrijeme hajza, kako bismo se lakše organizirali i iskoristili nagradu postača u vremenu kada mi ne možemo postiti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko nahrani postača, ima nagradu kao i postač, a da se njemu ništa neće umanjiti od nagrade.” (Ahmed i Tirmizi)

Ramazan je idealno vrijeme da tokom organiziranja iftara spojimo pokidane rodbinske veze, izmirimo zavađene, odužimo dugove prema komšijama, činimo dobročinstvo starima i iznemoglima. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Rodbinska je veza okačena o Arš i govori: ‘Onaj ko me održava i spaja, Allah njega neka spoji, a ko mene kida i prekida, i Allah njega neka pokida i prekine.’” (Buhari i Muslim)

Uzvišeni Allah kaže: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih…” (El-Hudžurat, 9)

Prenosi Ebu Derda da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ashabe: “Hoćete li da vas obavijestim o nečemu vrednijem od stepena namaza i posta i sadake?” “Naravno da hoćemo, Allahov Poslaniče!”, rekoše. “Izmirenje ljudima, jer doista je zavađanje ljudi ‘halika’, nešto što poništava djela.” (Ebu Davud, Sahihul-džamia)

Neka se u našoj organizaciji vremena u ramazanu obavezno nađe dobročinstvo prema roditeljima, tako što ćemo im dati slobodu izbora jelovnika i određivanje dana u kojem ćemo pripremiti iftar i poslužiti njihove goste, a ako roditelji nisu živi, tada ćemo pripremiti iftar za one koje bi oni pozvali da su živi. Isto se odnosi i na svekra i svekrvu!

Amr b. Murra el-Džuheni prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, svjedočim da si ti Allahov poslanik, klanjam pet dnevnih namaza, propisano dajem zekat od svoje imovine i postim mjesec ramazan.” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tada mu je rekao: “Ko umre, a bude izvršavao ove dužnosti, bit će na Sudnjem danu u društvu vjerovjesnika, iskrenih i šehida ovako” – pa je pokazao da će biti blizu kao prst uz prst – “ali pod uvjetom da nije bio neposlušan svojim roditeljima!” (Ahmed, Taberani, Ibn Huzejma i Ibn Hibban)

U toku ovog mubarek mjeseca povećat ćemo sve oblike ibadeta, a jedan od njih jeste sadaka koju ćemo podijeliti na svaki dan u toku ramazana. Potrudit ćemo se da bude zastupljena i javna i tajna sadaka, da bude ona koja je trajna, a zbog koje će nam nagrada teći i nakon naše smrti, inšallah. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje: “Došao je kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neki čovjek i upitao: ‘Allahov Poslaniče, koja je sadaka najbolja?’ Poslanik odgovori: ‘Da daješ sadaku dok si zdrav i dok želiš bogatstvo i bojiš se siromaštva! Nemoj da odgađaš, pa kada ti duša dođe u grkljan, da kažeš: ‘Ovo je tome, a ovo tome!’ A zar sve ne ostaje nekome?!’” (Buhari)

Među najbolja djela ubraja se: obradovati mu’mina, ili odužiti njegov dug, ili ispuniti njegovu potrebu, ili ukloniti od njega nedaću.” (Bejheki)

S obzirom na to da ovaj ramazan dolazi u toku ljetnog perioda, idealna je prilika za vrlo jeftinu trajnu sadaku koja je veoma teška na vagi dobrih djela, a zaslužuje nagradu koja teče dugo nakon smrti njenog vlasnika. To je zasađivanje sadnica, sijanje usjeva, kopanje vode pa makar bila i mala jama, a sa ciljem da sve navedeno koriste ljudi i životinje, slučajni prolaznici koji neće znati ko je dobročinitelj koji ih je napojio, nahranio, poklonio im hlad…

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Nijedan musliman ne zasadi nijednu sadnicu a da sve što se sa nje pojede njemu ne bude sadaka, i ono što se sa nje ukrade njemu je sadaka, i ono što se od nje odlomi njemu je sadaka.” (Muslim)

Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Nijedan musliman ne zasadi sadnicu sa koje pojede čovjek, ili životinja, ili ptica, a da to njemu ne bude sadaka, sve do Kijametskog dana.” A u drugoj verziji navodi se: “Nijedan musliman ne posadi sadnicu niti posije žitaricu, sa koje pojede čovjek, ili životinja, ili bilo šta, a da to njemu ne bude sadaka.” (Muslim)

Drage moje sestre, svaka od nas najbolje poznaje svoje stanje, svoje mahane i vrline, pa vas pozivam da ovog ramazana (ako to niste prakticirale do sada) žrtvujemo jednu svoju mahanu i vježbajući 29/30 dana, zamijenimo je nekom vrlinom koju do sada nismo posjedovale.
_________________

Posljednjih deset dana i noći ramazana posvetimo se maksimalno ibadetima tražeći Noć kadr i nagradu pobjednosnih postača koji su postigli oprost i otvorili sebi vrata Dženneta. Vidjet ćemo kako je najbolji učitelj, sallallahu alejhi ve sellem, provodio posljednjih deset noći ramazana, a njemu je zagarantirano najljepše mjesto u Džennetu, a gdje smo mi u odnosu na njega i kako bismo onda mi trebali iskoristiti ovih deset blagoslovljenih noći ne znajući da li će se ikad ponoviti!?

Aiša, radijallahu anha, kaže: “Kada bi nastupila zadnja desetina ramazana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, noći bi provodio u ibadetu, budio bi svoju porodicu i trudio se da mu ibadet bude što bolji.” (Buhari)

Uzvišeni Allah kaže: “Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 3–5)

Prenosi Aiša, radijallahu anha, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došla zadnja trećina ramazana, smotao svoju postelju, tj. ne bi se primicao ženama, noći bi provodio u ibadetu i budio bi svoje ukućane (radi činjenja ibadeta). (Buhari i Muslim)

Rekla je Aiša, radijallahu anha: “Prvih dvadeset dana ramazana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, miješao je namaz i spavanje, a kada bi došlo zadnjih deset dana, on bi složio i odložio svoj ogrtač!” (Ahmed)

Prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o ramazanu, kazao: “U njemu je noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro u njoj, uistinu je od onih koji su uskraćeni!” (Ahmed)

Budimo od onih koje će podsticati svoje muške članove porodice da idu u itikaf jer je to bila praksa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i čestitih mu’mina (ne podržavam odlazak današnjih žena u itikaf jer sam vidjela kako to izgleda i protivnik sam takvih “skupova” koji ni ne liče na one na koje se pozivamo).

Aiša, radijallahu anha, kaže: “Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, povlačio bi se u džamiju tokom zadnjih deset noći ramazana. To je prakticirao sve do svoje smrti.” (Buhari i Muslim)
_____________________

Za to vrijeme mi pripremimo kuću za doček Bajrama i potrudimo se da se na našoj bajramskoj sofri nađe raznorazna ukusna hrana koju smo svojim rukama skuhale, a ne naručile iz obližnjih restorana i slastičarnica, jer naša djeca treba da prepoznaju miris Bajrama koji dolazi u naš dom i da se raduju tome, da učestvuju u sređivanju kuće uživajući u tome.

Potrudimo se da usrećimo i olakšamo onima koji nisu u situaciji da bajramuju jer gladuju i u ramazanu i mimo ramazana, učinimo i njima bajramske dane sretnim ne samo izdvajajući sadekatul-fitr (vitre), već i mnogo više od toga jer radost Bajrama treba da se osjeti i u zraku, i u svakoj avliji, svakoj kući… Ne dozvolimo da miris naše hrane ili vrećice sa poklonima izazovu u nečijem srcu tugu ili suzu u oku, jer mnogi danas nisu u situaciji da obuku bajramsku odjeću, kupe bajramluke ili bajramski ručak i baklavu pripreme.

Vrijeme koje smo potrošili na te aktivnosti, nadoknadit ćemo u večernjim ibadetima, a danju više zikriti i doviti dok radimo ostale pripreme za Bajram i pripreme iftara, inšallah.

S obzirom na to da je veoma teško zavesti red na našim iftarima, savjetujem sestrama da ove posljednje dane ramazana ne prave organizirane iftare za goste (osim ako su to gosti za koje zna da je njihov ahlak u kategoriji onih sa kojima nakon sastajanja samo želiš da povećaš svoja dobra djela), osim ako baš moraju, jer male su mogućnosti da se ne probije štit posta jezikom ili nekom gestom.
____________________

Drage moje sestre, potrudimo se da ovaj mubarek mjesec iskoristimo maksimalno, da nam on bude uistinu mjesec rahmeta koji ćemo podijeliti sa svima onima kojima su potrebni rahmet, ljubav i saosjećanje, a ne da ga i ove godine učinimo mjesecom gafleta kada najviše potrošimo na međusobna pozivanja, iftare pretvarajući u bogate gozbe na čijoj se trpezi najprije nađu čast, krv i meso drugih muslimana.

Čuvajmo se da ne budemo nesretnici protiv kojih su dovili Džibril, alejhis-selam, najodabraniji melek, i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a oni ne postupaju po svom hiru, već po naredbi Gospodara svih svjetova!

Prenosi se od Ka‘ba b. Udžra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik jednom prilikom, kada se penjao na minber, na prvoj stepenici kazao: “Amin”, pa je isto to kazao na drugoj i trećoj stepenici. Kada je sišao, ashabi su začuđeno upitali Poslanika zašto je govorio te riječi, pa im je rekao: “Došao mi je Džibril, alejhis-selam, kada sam bio na prvoj stepenici i kazao: ‘Neka je daleko onaj koji doživi ramazan a ne bude mu oprošteno’, pa sam rekao amin. Kada sam bio na drugoj stepenici, rekao mi je: ‘Neka je daleko onaj u čijem prisustvu budem spomenut a ne donese salavat na mene’, pa sam rekao amin. Kada sam bio na trećoj stepenici, rekao mi je: ‘Neka je daleko onaj ko doživi starost roditelja ili jednog od njih, a oni ga ne uvedu u Džennet’, pa sam kazao amin.” (Hakim)

Molim Uzvišenog Allaha da nam se smiluje, da nas pomogne u činjenju djela kojima ćemo postići Njegovo zadovoljstvo, oprost i ulazak u Džennet bez polaganja računa, zajedno sa Njemu najdražim robovima. Allahumme amin!

NEKA VAM OVOGODIŠNJI RAMAZAN BUDE UISTINU MUBAREK!

Nađa Dizdarević

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta