Poučne priče i tekstovi

Lažna nada – šejtanovo oružje

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allah dž.š., navodeći riječi šejtanove l.a., kaže: “A on je rekao: »Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova 119. i navodiću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!

« A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti! 120. On im obećava i primaljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. 121. Njihovo prebivalište biće džehennem i oni iz njega neće naći spasa!” (el-Nisa’, 118-121.) Na osnovu ovog ajeta da se zaključiti to da je jedan od načina šejtanovog prilaženja i zavođenja čovjeka njegovo stalno insistiranje na lažnim nadama – kojima će ljude odbijati od Allahove vjere!

Allah dž.š., kaže: “Elif-lam-ra. Ovo su ajeti knjige, Kur’ana jasnog! 2. Zažaliće nevjernici što nisu postali muslimani. 3. Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada – znaće oni!” (el-Hidžr, 1-3.) Ovaj ajet iz kur’ana časnog nas upoznaje s time da je lažna nada obilježje nevjernika dok je kratka nada obilježje muslimana!

Abdullah b. Omer r.a., kaže: Poslanik s.a.w.s., me je dohvatio za rame, pa mi reče: Ponašaj se na dunjaluku kao da si stranac ili putnik! – a na ove riječi je Abdulah b. Omer r.a., često znao dodati: Ako omrkneš nemoj očekivati jutra, a ako si osvanuo nemoj očekivati noć. Iskoristi svoje zdravlje prije bolesti i svoj život prije smrti! (Buhari, br.6053.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Srce starog čovjeka će biti i dalje mlado po pitanju dvije stvari: ljubavi prema dunjaluku i dugoj nadi!” (Buhari, br.6057.)

Enes r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Sin ademov će ostariti al’ će mu dvije osobine uvjek biti mlade: pohlepa i nada!” (Ahmed, br.12163.)

Enes r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Primjer čovjeka, nade i edžela/smrti je sljedeći: Smrt nailazi sa strane, a nada je ispred čovjeka, i taman da čovjek krene ka svojoj nadi koja je pred njim dođe mu edžel sa strane i udari ga!” (Musnedul-Šamijin, br.2605.)

Džabir r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Najviše čega se plašim po svoj ummet jesu strasti i duga nada. Što se tiče strasti one odbijaju čovjeka od istine a što se tiče duge nade ona čovjeka čini takvim da zaboravi na ahiret! Dunjaluk prolazi a ahiret dolazi i oboje imaju svoju djecu! Budite djeca ahireta a nemojte biti djeca dunjaluka! Danas se nalazite u fabrici rada a sjutra u kancelariji naplate kada nema više rada!” (Bejheki, Šu’abul-Iman)

Jedne prilike je Poslanik s.a.w.s., viknuo ashabima: O ljudi zar vas nije sram od Allaha dž.š.! Ashabi se zapitaše: Kako o Allahov Poslaniče? Poslanik s.a.w.s., reče: Gomilate ono što nećete pojesti, nadate se onome što nećete postići i gradite ono u čemu nećete živjeti!”

Poslanik s.a.w.s., je rekao: “Prve generacije muslimana su se spašavale zbog jakog ubjeđenja kojeg su imali i zbog zuhda i skromnosti na dunjaluku, dok će zadnje generacije muslimana stradavati zbog cicijaštva – prema Allahu, prema ljudima i prema sebi, i zbog duge nade!” (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: el-Jekin, br.3.)

Alija r.a., je rekao Omeru r.a.: “Ako želiš biti u društvu tvoja dva prethodnika (Poslanika i Ebu Bekra) – neka ti je nada kratka i jedi toliko da se ne prejedeš i nemoj da ti se odjeća vuče po zemlji!” (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: el-Tevadu’ vel-Hamul, 1/183.)

Hasan el-Basri rhm., je rekao: “Četiri su znaka ljudske nesreće i propasti: Tvrdoća srca, suhost oka, duga nada i pohlepa za dunjalukom!” (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: Zemmul-Dunja, br.36.)

Na drugom mjestu, Hasan el-Basri rhm., je rekao: “Ljudska djela su loša zbog duge nade koju ljudi nose u sebi!” (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: Zemmul-Dunja, br.396.)

Selman el-Farisi r.a., je rekao: “Tri stvari me u isto vrijeme zabrinjavaju i zasmijavaju: čovjek koji se nada dunjaluku a smrt ga svakog momenta vreba; čovjek koji je u zaboravu spram Allaha a Allah nije u zaboravu spram njega, i čovjek koji se grohotom smije a ne zna da li je njegov Gospodar zadovoljan njime ili ne!” (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: Kasrul-Emel, br.29.)

Hasan el-Basri rhm., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., upitao svoje ashabe: Jel svi vi volite da uđete u džennet? Ashabi rekoše: Da, o Allahov Poslaniče! Poslanik s.a.w.s., im reče: Onda skratite svoju nadu i a edžel svoj pred oči svoje posadite i iskreno se zasramite od Allaha dž.š.!” (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: Kasrul-emel, br.31.)

Sufjan el-Sevri rhm., je rekao: “Zuhd na dunjaluku se ogleda u kratkoj nadi a ne u oblačenju grube odjeće niti u oblačenju ‘abaje!”

Fudajl b. Ijad rhm., je rekao: “Kratkoća nade koju svaki musliman mora izgraditi pri sebi jeste da kada udahne jedan dah da se plaši da neće umrijeti prije nego li po drugi put udahne dah!”

Tri alima su se skupili na jednom mjestu pričajući o kratkoći nade, pa jedan reče: meni ne dođe novi mjesec a da ne pomislim da sam mrtav u njemu. Drugi reče: Meni ne naiđe nova džume tj. hefta a da ne pomislim da sam mrtav u njoj. Treći reče: “Čemu ima da se nada onaj čija je duša u tuđoj ruci!”

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta