Poučne priče i tekstovi

Liječenje srca pomoću slušanja ”duhovne muzike”, ilahija i kasida

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Mnogi muslimani i muslimanke u današnjem vaktu pokušavaju da srca liječe slušanjem ilahija i kasida, koje se često izvode uz pratnju muzičkih instrumenata. Ovakva ‘terapija’ se često opravdava rečenicama poput: „Ilahija mi smekša srce kao malo šta“, „Šta fali ovoj ilahiji, ima fin tekst“, „De nam još i to zabranite, kakav je to islam, vi ste ekstremisti“, „Kad se zasitim ilahija, počet ću slušati Kur’an“ itd.

S druge strane, praksa ‘liječenja srca ilahijama’ je dovela do smanjenja broja muslimana koji slušaju Kur’an i u Allahovim riječima traže lijek. Šejtan, prokletnik, je uspio tako u namjeri da ljude odbije od većeg hajra, i uljepša njihovim srcima smirivanje uz tuđe riječi, a ne uz Božije. Tokom slušanja ilahija, primijetit ćete da se bude emocije, ljudi plaču i uzdišu, a kad se uči Kur’an, reakcija nema, oči su suhe, pa se javlja čak i zijevanje.

Islamska ulema je još davno istakla da pretjerano slušanje ilahija, pjesama i govora drugih ljudi umrtvljuje srce, i gasi u njemu ljubav prema slušanju i učenju Kur’ana. Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao: “Nalazimo da oni koji u kasidama traže lijek za svoja srca gube volju za slušanjem Kur’ana, a ponekad i ne vole slušati Kur’an.” Ako je ovako opisano stanje ljudi koji nastoje ilahijama smekšati srce, pa šta li je tek s onima koji ih slušaju radi zabave i uživanja, pa i uz muzičku pratnju? Zaista je to samo šejtanova zamka u koju hvata naivne muslimane, nastojeći ih odvratiti od onoga u čemu leži istinski lijek.

Stanje u kojem na srce jednog muslimana/nke ne utiče slušanje ili učenje Kur’ana, ali ga pokreće slušanje ilahija, je veoma opasan signal da nešto nije u redu s čovjekovim srcem. Lijek za takvo stanje se nalazi u slijedećem:

1. Povećati svoje učenje Kur’ana, jer je nemar spram njega uzrok koji spriječava osobu da se okoristi od druženja s Allahovom Knjigom. Islamska ulema ističe da je Kur’an je najbolji i nakorisniji govor, koji ima najveći pozitivan utjecaj na dušu. Uzvišeni Allah kaže: ”Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada se spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov put na koji On ukazuje onome kome On hoće, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, niko ga na Pravi put neće moći uputiti.” (Ez-Zumer, 23.)

„Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.“ (Kur’an, El-Enfal, 2.)

2. Potruditi se da razumijemo značenja kur’anskih ajeta koje učimo. Moguće je da čovjek ne osjeti poniznost tokom učenja zbog toga što ne razumije poruke i značenja ajeta.

3. Mnogo spominjanje Allaha i pokornost Njemu. To je jedno od važnih sredstava koje dovode od omekšanja srca i liječenja njegove tvrdoće.
4. Kloniti se svih grijeha, i izvršavati Allahove naredbe. Allah može čovjeka kazniti zbog grijeha tako što će mu oduzeti dobrotu, skromnost i razmišljanje od Kur’anu.

5. Smanjiti slušanje ilahija, kasida ili ih prestani slušati u potpunosti kako bi srce ponovo moglo postati zdravo i bilo u stanju da se okoristi od Allahovih Riječi. Ulema navodi primjer ilahija kao soli u hrani. Malo je ukusno, ali puno kvari lijepi okus hrane.

Navest ćemo i nekoliko fetvi eminetnih islamskih učenjaka vezano za ovu temu.

Šejh Ibn Baz, rahimehullah, je rekao: „Najbolj savjet koji se može dati vezano za tematiku liječenja srca i otklanjanja njegove tvrdoće jeste posvećivanje pažnje Kur’anu Časnom, razmišljanje o njemu i učestalo učenje, kao i često spominjanje Allaha, subhanehu ve te’ala. Učenje i razmišljanje o Kur’anu, često spominjanje Allaha i izgovaranje: „Subhanallah ve-l-hamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber; Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahi-l-azim; La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu juhji ve jumitu ve Huve ala kulli šej in kadir“ – to su sve sredstva koja dovode do otklanjanja tvrdoće srca.“ (Izvor: Medžmu’ Fetava Ibn Baz, 24/388.)

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, je rekao: „Razlozi koji dovode do tvrdoće srca uključuju: okretanje od Allaha, subhanehu we te’ala, i izbjegavanje učenja Kur’ana; preokupiranost ovim svijetom i posvećivanje mnogo pažnje dunjaluku, a zanemarivanje vjere, jer pokoravanje Allahu, subhaneh, omekšava srce i vraća čovjeka Allahu, subhanehu we te’ala. Lijek za spomenuto jeste povratak Allahu, pokajanje, često spominjanje (zikr) Allaha, često učenje Kur’ana, i činjenje ibadeta što više, koliko je čovjek u stanju.“ (Fetava Nur alad-derb; 12/171)

Priredio: Nedim Botić – minber.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta