Tekstovi

Ljepote savršene vjere (35-45)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

35. Islam strogo zabranjuje bespravno jedenje imetka

Uzvišeni Allah kaže: Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten (nedozvoljen) način… (Kur’an, 2:188)

Islam strogo zabranjuje krađu, otimanje, kamatu, davanje mita, kockanje, varanje, prevaru i obmane u trgovini i drugim stvarima, itd. Sve navedene stvari su sigurni put u propast. To su jedne od najštetnijih, po dušu čovjeka najgorih i po imetak najopasnijih navika, koju stoga, kao takve, islam najstrožije osuđuje i zabranjuje. U njima je bespravno sticanje imetka sa mnogim štetnim posljedicama.

Kamata sa sobom nosi štete koje pogađaju cijelo društvo, čini ljude siromašnim i uništava porodice. Bavljenje kamatom je jedan od najvećih grijeha. Muhammed ﷺ je prokleo onoga ko uzima kamatu, ko je daje, pisara i svjedoke, te rekao: “U pogledu grijeha svi su isti.” (Muslim)

Također, je rekao: “Allah je prokleo i onoga ko daje, i onoga ko prima mito.” (Ahmed i Ibn Madže)

Što se tiče kockanja Uzvišeni Allah kaže: Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? (Kur’an, 5:91)

Što se tiče prevare i obmane Muhammed ﷺ je rekao: “Ne pripada nama onaj ko nas vara.” (Muslim)

36. Islam i ishrana

Islamski  propisi otklanjaju i zabranjuju sve radnje i postupke koji vode nepravilnoj i štetnoj ishrani. Islam naglašava koncept umjerene ishrane. Zato  musliman ne treba jesti dok ne ogladni i piti dok ne ožedni. Uzvišeni Allah kaže: I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. (Kur’an, 7:31)

Muhammed ﷺ je rekao: “Najgora posuda koju čovjek može napuniti je njegov stomak. Nekoliko zalogaja koji mogu čovjeka držati uspravnim su mu dovoljni. Međutim, ako on mora jesti više, onda neka napuni jednu trećinu hranom, jednu trećinu vodom, a jednu trećinu neka ostavi za lako disanje.” (Tirmizi)

37. Islam zabranjuje alkohol i sve što opija (droge i sl.)

Islam zabranjuje konzumiranje svega onoga što šteti. Zabranjeno je sve što uništava organizam, truje ga, slabi i onemogućava njegovo normalno funkcionisanje. Cijeli svijet pati od problema alkohola i opojnih sredstava. Alkohol je majka svih zala. On je, također, jedan od vodećih uzroka smrti. Islam je veoma strog u borbi protiv ovih pošasti te je zabranio sve ono što utiče na gubljenje razuma bez obzira koliko se razlikovala njihova imena. Uzvišeni kaže: O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo, zato se toga klonite da biste postigli što želite. (Kur’an, 5:90)

Muhammed ﷺ je rekao: “Sve što opija je zabranjeno…” (Muslim)

I rekao je: “Allah je prokleo alkohol i onoga ko ga pije, toči, prodaje, onoga kome se prodaje, onoga ko ga pravi, ko ga nosi i kome se nosi.” (Ebu Davud)

38. Islam zabranjuje svinjsko meso

Kao što smo već spomenuli islam zabranjuje konzumiranje svega onoga što šteti čovjeku. Među onome što šteti spadaju stvari i životinje koje su nečiste i koje se hrane nečistoćom. Uzvišeni Allah kaže: Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo… (Kur’an, 5:3)

Svinja je jedna od najprljavijih životinja na zemlji. Ona živi u blatu, svojoj nečistoći i prljavštini. Svinja je najbolji skupljač otpadaka i smeća. Svinja je životinja koja će pojesti svoje mrtvo mladunče, jer ona je strvožder. Jedenje svinjetine može uzrokovati mnoge teške bolesti.

Štaviše i Biblija zabranjuje svinjsko meso: „A svinja,  iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa – za vas je nečista. Njihova mesa nemojte jesti, niti se njhove strvine doticati – za vas su one nečiste.“ (Biblija, Levitski zakon, 11:7-8)

39. Islam i čistoća

Islam veliku pažnju pridaje čistoći a zabranjuje nečistoću i nečiste stvari. Uzvišeni Allah je naredio muslimanu da održava čistim svoje unutrašnje i spoljašnje stanje. Uzvišeni kaže: Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. (Kur’an, 2:222)

 Muslimani se obredno čiste za obavljanje molitve, kojih ima pet obaveznih u toku dana, i pri tom otklanjaju nečistoću sa tjela, i mjesta gdje obavljaju molitvu ukoliko je ima.

Islam, također, podstiče na pranje zuba, Muhammed ﷺ je rekao: “Kada ne bih otežao svome ummetu, naredio bih mu da upotrebljava misvak (čisti zube) pri svakom namazu.” (Buhari i Muslim)

Također, čišćenje nakon obavljanja nužde (velike ili male) je obaveza. Isto tako je obaveza supružnicima da se okupaju nakon odnosa, ili onome ko je polucirao.

Islam, također, podstiče da čovjek lijepo izgleda i oblači lijepu odjeću. Muhammed ﷺ je rekao: “Uzvišeni Allah voli da se vide tragovi Njegovih blagodati na Njegovom robu.” (Tirmizi)

S druge strane islam zabranjuje nečiste stvari, poput odnosa sa ženom za vrijeme menstruacije i postporođajnog perioda, ili u analni otvor. Muhammed ﷺ je rekao: “Ko spolno opći sa ženom dok ima menstruaciju, ili spolno opći sa ženom u analni otvor, ili ode vraču, taj je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu.” (Tirmizi)

40. Islam strogo zabranjuje sihr (magiju), vračanje, gatanje, sujevjerje, nošenje zapisa i hamajlija

Unatoč industrijskom i tehnološkom napretku svijeta, milioni ljudi širom svijeta žive u zatvorenom i mračnom svijetu sihra, magije i vradžbine. Muhammed ﷺ je rekao: “Klonite se sedam upropaštavajućih grijeha!” Upitaše: “O Allahov Poslaniče, a koji su to grijesi?” On je kazao: “Pridruživanje sudruga Allahu, sihr (magija, čini), bespravno ubijanje, kamata, jedenje imetka siročeta, bježanje sa bojnog polja, i potvora čestitih vjernica.” (Buhari i Muslim)

Koliko je samo života uništio sihr, a oni koji se time bave su nevjernici. Uzvišeni Allah kaže: Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati, iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za šta su se prodali, kad bi samo znali!  (Kur’an, 2:102)

I kaže: A čarobnjaci neće nikad uspjeti! (Kur’an, 10:77)

41. Islam i strpljivost

Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, budite strpljivi, budite izdržljivi… (Kur’an, 3:200)

Muhammed ﷺ je rekao: “Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija a takvo stanje nije ni s kim drugim nego samo sa vjernikom; ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu što mu donosi korist, a ako ga, pak, pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano se drži, pa mu i to donosi nagradu od Allaha.” (Muslim)

42. Islam oporučuje blagost i ostavljanje srdžbe

Uzvišeni Allah kaže: …i nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine. (Kur’an, 3:133-134)

Muhammed ﷺ je rekao: “Zaista je Allah blag i On voli blagost (ljubaznost) u svim stvarima.” (Buhari i Muslim)

Također je rekao: “U čemu god se nađe blagost (ljubaznost), ona to ukrasi, a gdje god ne bude blagosti, to bude unakaženo (manjkavo).” (Muslim)

I rekao je: “Nije junačina onaj koji u hrvanju sve savlada (obara), nego je junačina onaj koji vlada sobom pri srdžbi.” (Buhari i Muslim)

43. Islam zabranjuje oholost i podstiče na poniznost

Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne nazivajte jedni druge ružnim nadimcima! O kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju, sami sebi čine nepravdu. (Kur’an, 49:11)

I kaže: Teško svakom klevetniku – podrugljivcu! (Kur’an, 104:1)

Muhammed ﷺ je rekao: “U Džennet neće ući osoba koja u svome srcu bude imala koliko jedan trun oholosti!” Neko od prisutnih reče: “Čovjek voli da mu odjeća i obuća budu lijepi (pa da li je to oholost)?”, a Poslanik ﷺ odgovori: “Allah je lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje istine i ponižavanje ljudi.” (Muslim)

Također je rekao: “Doista mi je Allah objavio da budete ponizni jedni prema drugima, tako da se ne ponosi jedan nad drugim niti da nepravdu čini jedan prema drugom.” (Muslim)

I kaže: “Dovoljno je čovjeku grijeha da potcjenjuje (prezire) svoga brata muslimana.” (Muslim)

44. Islam zabranjuje uhođenje, sumnjičenje i zavist

Muhammed ﷺ je kazao: “Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor. Nemojte prisluškivati, nemojte špijunirati, nemojte zavidjeti jedni drugima, nemojte se međusobno mrziti, nemojte jedni drugima okretati leđa, budite braća, o, Božiji robovi, kao što vam je On naredio. Musliman je muslimanu brat i on mu ne čini nepravdu; ne ponižava ga i ne prezire. Bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje – i pokaza na svoje grudi. Dovoljno je čovjeku zla da prezire svog brata muslimana. Svakom muslimanu zabranjena je krv, čast i imetak drugog muslimana. Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela. (Muslim)

Što se tiče zavisti Uzvišeni Allah kaže: Zar ljudima zavide na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao? (Kur’an, 4:54) Muhammed ﷺ je rekao: “Čuvajte se zavisti, jer zavist uništava dobra djela, kao što vatra uništava drva. (Ebu Davud)

Također, islam traži da se čovjek kloni onoga što ga se ne tiče. Muhammed ﷺ je rekao: “Od ljepote islama – vjere jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče. (Tirmizi)

45. Islam podstiče na nesebičnost, samilost i saosjećanje sa drugima

Muhammed ﷺ je rekao: “Primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu i saosjećanju primjer je jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu mu se i pridruže u bolu sa nesanicom i temperaturom. (Buhari i Muslim)

Također je rekao: “Allah se neće smilovati onome ko se ne smiluje ljudima. (Buhari i Muslim)

Isto tako islam podstiče da se drugome želi ono što i sebi. Muhammed ﷺ je rekao: “Niko od vas neće biti vjernik sve dok ne bude svome bratu želio ono što želi sebi. (Buhari i Muslim)

Islam oporučuje prikrivanje grješaka. Muhammed ﷺ je rekao: “Onome ko prikrije sramotu muslimana, Allah će prikriti njegovu na Sudnjem danu. (Buhari i Muslim)

Islam traži uspostavljanje reda i mira među ljudima. Uzvišeni Allah, kaže: Nema nikakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje, ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga medu ljudima. (Kur’an, 4:114)

I kaže: Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala. (Kur’an, 49:10)

Islam, također, zabranjuje iskazivanje zluradosti zbog nesreće drugog. Uzvišeni Allah kaže: One koji žele da se među vjernicima širi razvat, čeka kazna i na ovom i na budućem svijetu. (Kur’an, 24:19)

Muhammed ﷺ je rekao: “Ne raduj se nesreći drugog, jer možda se Allah njemu smiluje, a tebe iskuša! (Tirmizi)

DOWNLOAD PDF – POZIV ISTINE
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta