Tekstovi
low-angle photography of a prayer temple under a purple sky

Ljepote savršene vjere (46-52)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

46. Islam i lijep karakter (moral, ponašanje)

Muhammed ﷺ je upitan o onome šta najviše uvodi ljude u Džennet, pa odgovori: “Bogobojaznost i lijep moral (ponašanje). Potom je upitan što najviše uvodi ljude u Džehennem, pa je rekao: “Usta i spolni organ. (Tirmizi)

I rekao je: “Zaista su među vama najbolji oni koji su najljepšeg ponašanja. (Buhari i Muslim)

I kaže: “Najdraži i najbliži meni na Sudnjem danu će biti ljudi najljepšeg morala, a najmrži i najudaljeniji od mene na Sudnjem danu će biti brbljivci, hvalisavci i oni koji usiljeno govore. (Tirmizi)

Štaviše islamsko ponašanje ide toliko u detalje da zabranjuje došaptavanje dvojice uz prisustvo trećeg bez njegove dozvole kako ga ne bi uvrijedili ili kako ne bi nešto loše pomislio, kao i što zabranjuje da se sjedne na tuđe mjesto.

Muhammed ﷺ je rekao: “Zabranjeno je dvojici da se sašaptavaju u prisustvu trećeg. (Buhari i Muslim) Isti propis je kada razgovaraju jezikom nerazumljivim za trećeg.

Allahov Poslanik ﷺ je, također, rekao: “Neka nipošto neko od vas ne podigne čovjeka s njegovog mjesta, kako bi on na njega sjeo, nego se razmaknite i mjesta jedni drugima napravite. (Buhari i Muslim)

47. Islam posebnu pažnju posvjećuje bračnoj zajednici i lijepom postupanju prema suprugama

Islam podstiče na brak i na formiranje porodice. Uzvišeni Allah kaže: Udavajte neudate i ženite neoženjene… (Kur’an, 24:32)

Muhammed ﷺ je rekao: “Brak je moj sunnet (praksa), a onaj ko ne radi po mom sunnetu ne pripada meni. (Ibn Madže)

Uzvišeni Allah je spomenuo koristi braka u jednom kratkom ajetu rekavši: One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. (Kur’an, 2:187) Tako svaki od supružnika čuva drugog i štiti ga od svih uticaja koji upropaštavaju njegov moral ili umanjuju njegovu plemenitost ili štete njegovom tijelu, kao što odjeća štiti od hladnoće, tako isto svaki od supružnika čuva drugog.

Muhammed ﷺ je rekao: “Najbolji među vama su oni koji su najbolji svojim porodicama, (tj. suprugama), a ja sam najbolji prema svojoj porodici. (Tirmizi)

Također, je rekao: “Oporučujte jedni drugima da budete dobri prema svojim ženama. (Buhari)

Islam je počastio ženu i uzdigao je na najveće stepene, o čemu će više govora biti kasnije.

48. Islam naređuje djeci dobročinstvo prema roditeljima i roditeljima prema djeci

Uzvišeni Allah kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne odbij ih od sebe, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali.” (Kur’an, 17:23-24)

Također, Muhammed ﷺ je zabranio neposlušnost roditeljima i ubrojao je u najveće grijehe, i oporučio je da je najpreča osoba da se prema njoj lijepo odnosi majka, a zatim otac.

U ljepote islama, također, ubraja se i to što pravo roditelja kod djece nije ograničio samo na vrijeme dok su oni živi, nego njihovo pravo ne prestaje ni poslije smrti, na način što će upućivati dovu (molbu) Allahu za njih, ispuniti zavjete koje su ostavili, održavati prijateljske veze koje su oni održavali, udjeljivati na njihovo ime milostinju, itd.

Uzvišeni Allah kao što je obavezao djecu mnogim obavezama prema roditeljima isto tako je obavezao i roditelje mnogobrojnim obavezama prema djeci. Neke od tih obaveza bivaju prije njihovog samog rođenja, a tiču se odabira dobrog supružnika; a neke bivaju poslije rođenja u vidu: nadijevanja lijepog imena, nježnosti i samilosti prema njima, lijepog odgoja, izdržavanja dok sami ne budu mogli da se izdržavaju, izjednačavanja sve djece, bez odlikovanja jednih nad drugim, itd.

49. Islam i održavanje rodbinskih veza

Islam je uspostavio principe na kojima se bazira komunikacija među ljudima, a posebno mjesto dao je rodbinskim vezama. U islamu bližnju rodbinu, sa kojima je obaveza održavanje veza, sačinjavaju svi oni s kojima se ne može zasnovati bračna zajednica, a sa daljnjim rođacima je održavanje veza preporučeno.

Uzvišeni Allah kaže: Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi. (Kur’an, 4:1)

Muhammed ﷺ je o održavanju rodbinskih veza kazao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka održava rodbinske veze.” (Buhari)

Održavanje rodbinskih veza se iskazuje kroz: posjećivanje, ugošćivanje, brigu o njima, pomaganje, davanje poklona, poštovanje, itd.

50. Islam i prava komšija i gostiju

Mnogo ljudi ne posjećuje svoje komšije i ne pita za njih. Ima ljudi koji uznemiravaju svoje komšije. Ovakva vrsta izolacije je rezultat savremenog života koji je učinio da mnogi ljudi zaborave svoje obaveze prema zajednici. Muhammed ﷺ kaže: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka počasti susjeda.” (Buhari i Muslim)

Također je rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju.” (Buhari i Muslim)

Rekao je i ovo: “Nije vjernik (potpunog vjerovanja) onaj koji zanoći sit, a njegov komšija je gladan.” (Buhari)

Što se tiče gostoprimstva, ono je odraz lijepog ponašanja i dobro djelo na koje je islam podstakao. Muhammed ﷺ je kazao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka počasti svoga gosta.” (Buhari i Muslim)

Međutim ovdje treba napomenuti da islam zabranjuje ulazak u tuđe kuće bez prethodnog najavljivanja i dozvole, što je kod nas, nažalost, jako učestala i ružna pojava. Uzvišeni Allah kaže: O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne zatražite i dok ukućane ne pozdravite. (Kur’an, 24:27)

51. Islam i prava siromašnih i slabih

Islam je došao s potpunim sistemom koji vodi brigu o svakom pojedincu i svim kategorijama u društvu, garantujući svakom od njih njegovo pravo. Društvo u kojem slabi i siromašni osjećaju da su bitni i da se odgovorni o njima brinu jeste društvo u kojem vlada solidarnost, milosrđe i humanost, društvo čije se blagodati prosipaju na svakoga.

Islam je propisao izdvajanje zekata (obavezne milostinje), koji se udjeljuje onima u potrebi. Međutim, isto tako podstiče na udjeljivanje dobrovoljne milostinje. Uzvišeni Allah kaže: Što god podijelite, On će vam nadoknaditi, jer On je najbolji opskrbitelj. (Kur’an, 34:39)

Muhammed ﷺ je kazao: “Sadaka (milostinja) neće umanjiti imetak…” (Muslim)

Također je rekao: “Svaki je musliman dužan podijeliti sadaku (milostinju).” Neko reče: “A šta ako je nema?” “Zarađivat će svojim rukama, i tako sebi privređivati, a i sadaku dijeliti”, odgovori Poslanik. “A šta ako ne bude mogao?” “Pomoći će nevoljniku koji je u nuždi.” “A šta ako ne bude mogao?” “Naređivat će na dobro i korisno.” “A šta ako ni to ne bude radio?” “Suzdržavat će se od zla, jer mu je i to sadaka.” (Buhari i Muslim)

Islam, također, podstiče na davanje pozajmica. Muhammed ﷺ je rekao: “Ko odgodi dug dužniku koji ima poteškoće pri vraćanju duga, za svaki dan čekanja vraćanja duga piše mu se sadaka (milostinja) u vrijednosti tog duga. Međutim, kad nastupi rok za vraćanje duga, ali ga i nakon toga odgodi, on će isto za svaki dan imati duplu sadaku u vrijednosti duga za svaki dan koji prođe.” (Ahmed)

A posebna nagrada pripada onima koji oproste dug. Muhammed ﷺ je kazao: “Bio je jedan trgovac koji je pozajmljivao ljudima imetak, pa kada bi vidio onog ko je u neimaštini i oskudici (od njegovih dužnika) rekao bi svojim mladićima: ‘Pređite mu preko toga (oprostite mu dug) ne bi li Allah prešao preko naših grijeha’, pa mu je Allah prešao preko njegovih grijeha.” (Buhari i Muslim)

Islam, također, naređuje da se vodi briga o siročadima, da im se dobročinstvo čini te da im se pruži ruka pomoći. Uzvišeni kaže: I siroče ne ucvili. (Kur’an, 93:9)

Muhammed ﷺ je kazao: “Ja i onaj koji vodi brigu o siročetu ćemo u Džennetu biti (blizu) kao ovo dvoje”, pa je pokazao svoja dva prsta. (Muslim)

Također, Allahov Poslanik ﷺ je rekao: “Svemogući i Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: ‘O sine Ademov, razbolio sam se, pa me nisi obišao!’ ‘Gospodaru, kako ću Te obići, ta Ti si Gospodar svjetova?!’, reći će on, a Allah će mu odgovoriti: ‘Zar nisi znao da se Moj rob, taj i taj, razbolio pa ga nisi obišao? Zar nisi znao da bi Me, da si ga obišao, kod njega našao? O sine Ademov, tražio sam da Me nahraniš, pa Me nisi nahranio!’ ‘Gospodaru, kako ću Te nahraniti, ta Ti si Gospodar svjetova?!’, reći će on, a Allah će mu odgovoriti: ‘Zar nisi znao da je Moj rob, taj i taj, tražio da ga nahraniš, pa ga nisi nahranio? Zar nisi znao da bi to, da si ga nahranio, kod Mene našao? O sine Ademov, tražio sam da Me napojiš, pa Me nisi napojio!’ ‘Gospodaru, kako ću Te napojiti, ta Ti si Gospodar svjetova?!’, reći će on, a Allah će odgovoriti: ‘Moj rob, taj i taj, je tražio da ga napojiš, pa ga nisi napojio! Zar nisi znao da bi to, da si ga napojio, kod Mene našao?’” (Muslim)

I rekao je: “Obiđite bolesnog, nahranite gladnog, oslobodite zarobljenog!” (Buhari)

A o pravu djece i starih je rekao: “Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima, i koji ne poštuje naše starije.” (Ebu Davud i Tirmizi)

52. Islam i prava životinja

Samilost, u islamu nije ograničena samo na ljudsku vrstu, nego ona obuhvata i blagonaklonost prema životinjama. U vremenu kada je hrišćanska evropa izdavala knjige o načinima mučenja ljudi za potrebe inkvizicije, muslimani su pisali o lijepom postupanju prema životinjama. Nakon što je Poslanik ﷺ pripovijedao svojim drugovima kako su jednom čovjeku oprošteni grijesi jer je napojio psa, oni su upitali: “Allahov Poslaniče, zar u činjenju dobročinstva prema životinjama imamo nagradu?”, a on odgovori: “Za svako živo biće možete zaraditi nagradu.” (Buhari i Muslim)

Islam je zabranio mučenje životinja na bilo koji način, bilo to zatvaranjem, izgladnjivanjem, ili uzimanjem za metu, čak je zabranio i njihovo proklinjanje. Štaviše samilost prema životinjama, u islamu, ide do te mjere da se traži da se bude pažljiv prilikom njihovog klanja i da se to čini na najljepši način.

Zaključak: Na kraju čovjeku ne preostaje ništa osim da slijedi ovaj veličanstveni put, koji će ga izvesti iz tmina na svjetlo, na kojem će za svaki, naizgled, težak i neizliječiv problem naći rješenje, za svaku novonastalu situaciju i pojavu naći propis, za svaku malu i veliku stvar uputstvo i savjet. Jedini ispravni put koji će ga učiniti srećnim i na ovom i na onom – vječnom svijetu.

DOWNLOAD PDF – POZIV ISTINE
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta