Lijepi islam

Moral u islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jedan od najvažnijih aspekata života muslimana je da ima visoke moralne standarde. Od početka islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem se uglavnom bavio podučavanjem i discipliniranjem muslimana da imaju najbolje manire i osobine. Njegov osobni život i ponašanje odražavali su njegova učenja, koja mu je objavio Uzvišeni Allah. U Časnom Kur’anu, Allah opisuje osobine Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem ovim riječima: …jer ti si, zaista, najljepše ćudi. (El-Kalem, 4.)

Njegovo plemenito ponašanje učinilo ga je uzorom ne samo za sve muslimane, već za cijelo čovječanstvo. On je često isticao koliko su lijepi maniri važni za muslimane, rekao je: Najbolji među vama su oni najlijepšeg ponašanja. (El-Buhari)

Razgovarajmo sada o etici u islamu i o tome kako se ona razlikuje od svih ostalih etičkih sustava koji postoje danas.

Za razliku od drugih etičkih sustava, etički sustav islama neizbježno proizlazi iz božanskog izvora. Ovaj božanski izvor je objava od Allaha. Stoga se ovaj sustav ne može mijenjati ili njime manipulirati kako bi odgovarao našim željama i pogodnostima. Primjenjuje se bez obzira na vrijeme ili mjesto. Ovaj sistem se nije mijenjao hiljadama godina, ne može se promijeniti ni danas, i neće se promijeniti do Sudnjeg dana. Nitko nema ovlasti mijenjati ili mijenjati ovaj sustav, čak i ako cijeli svijet to želi. Ono što se u prošlosti smatralo dobrim moralom ostat će dobrim moralom kroz vrijeme.

Ono što se u prošlosti smatralo grijehom ili lošim moralom također će to ostati zauvijek, čak i ako društvo to prihvati kao normu. Etički sistem nije pod utjecajem kulturnih normi, jer Allah je Taj koji određuje što je prihvatljivo, a što nije, a ne ljudi. Časni Kur’an je vrlo detaljan i precizno spominje značaj lijepog ponašanja, baš kao što spominje važnost vjerovanja, ibadeta i svih naših svakodnevnih poslova.

Više puta spomenuta su moralna djela, na primjer:

Ophoditi se s roditeljima na najbolji način

Biti ljubazan prema rodbini i komšijama

Briga za siročad i siromahe

Biti iskren u riječima i namjerama

Ispunjavanje svojih obećanja

Pošten odnos prema svim ljudima

Itd…
__________________

Časni Kur’an nam čak govori o ispravnom ponašanju međusobnog posjećivanja. Allah kaže: O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se! (En-Nur, 27.)

Ako bismo stvarno slijedili postupke Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem otkrili bismo da postoji mnogo lekcija koje treba naučiti kada jedete, pijete, odijevate se, spavate, putujete, pozdravljate, tražite dozvolu, čak i za kihanje, zijevanje i druge naizgled trivijalne radnje. Za razliku od drugih etičkih sustava, islamski moralni sustav je vrlo detaljan i potpun paket morala. Islam se bavi svim aspektima ljudskog života, bez obzira koliko minoran bio. To je kompletan paket – ne nedostaje mu ništa što bi trebalo dopuniti niti ima bilo kakvih nedostataka koje bi trebalo popraviti.

Islamska vjera vodi naš moral koji se odnosi na pojedinca, zajednicu, muslimane i nemuslimane podjednako. Također nas vodi kako se ponašati prema vladarima i kako poštovati i poštovati učenjake. Islam nas čak upućuje kako da postupamo u vrijeme mira i rata.

Ide sve do toga da nas vodi u postupanju sa životinjama. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Bojte se Allaha kada postupate sa životinjama: brinite se o njima, održavajte ih u dobrom zdravlju bilo da jašete na njima ili ih uzgajate za njihovo meso. (Ahmed)

Ashabi su jednom upitali Poslanika: “Da li zarađujemo nagradu ako se prema životinjama odnosimo na dobar način? Odgovorio je: “Da, sigurno zarađujete nagrade kad god se prema bilo kojem živom biću odnosite na dobar način.”(El-Buhari i Muslim)

Nijedan drugi etički sustav ne može se mjeriti s islamskim. Samo je Allah, sa svojom velikom mudrošću, mogao stvoriti takav sistem koji uči ljude kako se nositi sa svakim aspektom svog života. To je zato što islam nije sustav koji su stvorili ljudi; to je čista Allahova vjera. Učinio ga je potpunim i integriranim. Nijedan čovjek nije, ne može niti će ikada smisliti sustav koji je tako savršen. Ako želite uspješan i sretan život, onda jednostavno primijenite islam. Doista, iskusiti ćete razliku i postupno ćete imati prekrasne rezultate.

Izvor: Discovering islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta