Tekstovi

Moram li promijeniti ime nakon što sam prihvatio islam?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ime je važan simbol koji razlikuje jednu osobu od druge. Stoga je prirodno da svi žele časno i lijepo ime. U hadisu se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu zvat ćete se svojim imenima i imenima vaših očeva, zato nadijevajte djeci lijepa imena” (Ebu Davud). Često konvertiti promijene svoja imena u arapska imena misleći da je to potrebno, odnosno neophodno.

Je li promjena imena obvezna?

Promjena nečijeg imena bila je rijetka u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Vrlo je mali broj ashaba koji su nakon primanja islam promijenili imena. Dopušteno je, ali ne i obveza, promijeniti ime ukoliko ne postoji razlog. Dakle, opće je pravilo da se ne mora mijenjati ime, ali naravno postoje neke iznimke.

Kada treba promijeniti ime?

Imena bi se obično trebala mijenjati u dva slučaja:

1) Kad ima značenje koje se kosi s islamskim učenjima ili samo po sebi ima ružno značene. Ako neko ima ime koje pripada drugoj religiji, a ne islamu, to treba promijeniti, kao npr. imena poput Christian ili Shenouda (što znači “sin Božji” i to je uobičajeno ime među koptskim kršćanima). Uz to, ime treba mijenjati ako ima svojstvo koje pripada samo Allahu, poput imena Allah, Rahman itd. Ova imena i svojstva su samo za Allaha i trebaju se mijenjati.

2) Ako ime ima zlo ili loše značenje. Većina slučajeva kada je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio od ashaba da promijene imena, bila su upravo iz ovog razloga. Neki su imali imena poput barb (rat), a Poslanik ga je promijenio u Silm (mir). Ako je neko dobio ime Ḥuzun (tuga), njegovo ime trebalo bi promijeniti u Saʿīd (sretan). ʿUmar je imao kćer koja se zvala ʿAṣīyah, što znači neposlušna (ovo ime ne treba miješati sa Āsīyah, imenom faraonove žene). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, promijenio je njeno ime u Jamila što znači lijepo (Ebu Davud).

Ako se ime ne kosi s islamskim učenjima ili nema loše značenje, nije obveza da ga promijenite. To ne znači da je zabranjeno mijenjati ime. Ako netko odluči promijeniti ime bez razloga, to je dopušteno, ali ne i obveza.

Što je s obiteljskim imenima?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko se nazove drugim imenom, a ne imenom svog oca, prokleće ga Allah, meleki i sav narod” (Ibn Madže). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: “Allah je prokleo onoga ko tvrdi da pripada nekome ko nije njegov otac” (Ahmad). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: “Ko god bude tvrdio da svjesno pripada nekom drugom, a ne svom ocu, bit će mu uskraćen Džennet” (Bukhārī & Muslim).

Ova kazivanja ukazuju na to da je bitno da netko pripiše svoju lozu svom biološkom ocu. Iako je nekome dozvoljeno da promijeni svoje ime, ne smije sakriti ili promijeniti svoje podrijetlo.

Izvor: www.whyislam.org

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta