Odgovori

Nagrada za odgoj tri kćerke pripada ocu ili majci?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude imao tri kćerke pa se strpi u vezi s njima, poji ih i oblači, bit će mu zaštita od džehennema.” Da li se ovo odnosi da će biti zaštita samo ocu ili i majka u tome ima udjela. Ja imam tri kćerke, elhamdulillah.

ODGOVOR: Hvala Allahu! Hadis je općeg karaktera i odnosi se i na oca i majku, jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko bude imao dvije kćerke pa se bude lijepo prema njima odnosio, bit će mu zaštita od vatre.” Ovo se odnosi i ako bude imao sestre, tetke po ocu ili majci, pa se prema njima lijepo odnosio, nadamo se da će zbog toga dobiti džennet. Time što im čini dobročinstvo, on je zaslužio veliku nagradu i zaštitu od vatre.

Ovo se odnosi samo na muslimane, kada musliman čini ovo dobro djelo, želeći time Allahovo zadovoljstvo, to će biti uzrok njegovog spasa od Džehennema i ulaska u Džennet. Mnogo je djela koja spašavaju od vatre i uvode u Džennet, zato bi se vjernik trebao truditi da sakupi što veći broj tih djela, a islam je prvi i osnovni temelj zbog kojeg će ljudi ući u Džennet i biti spašeni od vatre.

Postoje djela zbog kojih će, kada ih vjernik učini, ući u džennet i biti sačuvan vatre, kao što je briga o kćerkama ili sestrama koja će biti zaštita od vatre.

(Izdvojeno iz fetvi Ibn Baza, 4/375)
______________________________

Ko odgoji tri kćerke, kao nagradu zaslužuje Džennet

Mnogobrojni su hadisi u kojima Poslanik, s.a.v.s, podstiče na lijep odnos, odgoj i brigu o kćerkama i u kojima obećava veliku nagradu.

Spomenut ćemo samo tri hadisa u kojima se spominju velike nagrade za one koji lijepo odgoje i brinu se o svojim kćerkama:

1. ”Ko se bude starao (vodio brigu) o dvjema kćerkama dok ne postanu punoljetne, ja i on ćemo biti na Sudnjem danu poput ova dva prsta (pokazujući kažiprstom i srednjim prstom na bliskost).” (Muslim)

2. ”Ko othrani tri kćeri, lijepo ih odgoji i lijepo s njima postupa, kao nagradu zaslužuje Džennet.” (Ebu Davud)

3. “Ko bude imao tri kćerke pa se strpi u vezi s njima, poji ih i oblači, bit će mu zaštita od džehennema.”

Iz navedenih hadisa se može zaključiti da se briga o kćerkama ne svodi samo na obezbjeđivanje materijalnih potreba, nego se spominje lijep odgoj i lijepo postupanje prema njima, što mnogi nažalost zaboravljaju.

Muhammed, s.a.v.s, je imao četiri kćerke: Zejneb, Rukajju, Ummu Kulsum i Fatimu, prema njima je postupao na najljepši način, lijepo ih odgojio, bio je blag prema njima, ukazivao im ljubav i brinuo se o njima čak i kada su se udale.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta