Brak i islamska porodica

Najbolja borba protiv feminizma

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U posljednje vrijeme, sve više se svaki napor žene da se izbori za svoja prava pripisuje feminizmu, bez da mnogi uopšte i poznaju šta je feminizam. Da bi neko pričao o feminizmu, ili nekoga pripisao ili optužio za feminizam  potrebno je da detaljno istraži sami tok, razvoj i ideologiju feminizma. Nažalost, rekla bih slobodno da se i riječ feminizam zloupotrebljava mnogo više jer pripada “ženama”, a time se zapostavlja da i među muškarcima još od Lutovog a.s. naroda postoje izopaćenja. S druge strane, zar muškarci nisu ti koji su kroz historiju zakopavali živu žensku djecu? Zar muškarci nisu ti koji u ratovima ubijaju i siluju? Pa zar nam to daje za pravo da uzmemo muški rod i svaki njihov pokret i okačimo na “crnu listu”?

Prije svega, feminizam nema ništa sa islamom, jer islam nije stvorio okruženje u kojem bi žena imala potrebu da se bori za svoja prava. Islam je ženi dao dovoljno prava, postavio je tačno na mjesto koje joj dolikuje. Njena djela su kod Allaha jednaka sa djelima muškarca: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.(sura An- Nahl, 97)

Dakle, Uzvišeni Allah ne pravi razliku u nagradi za dobra djela između muškarca i žene. Pa ko može reći da je žena manje vrijedna? S druge strane, Uzvišeni Allah u Kur’anu toliko govori o ženama, toliko zastupa njihova prava i time uzdiže ženu na njeno zasluženo mjesto. Od muškaraca zahtijeva da budu pravedni prema ženama, da s njima lijepo postupaju i lijepo žive. Zar postoji potreba da se tome išta doda?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je jasno primjerom pokazao koliko su žene vrijedne. On, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da bi prednost dao ženskom djetetu iznad muškog. Najboljim vjernicima nazvao je one koji su najbolji prema svojim ženama. Muškarce je upozorio riječima: Pažljivo sa staklenkama.“ Na Oprosnom hadždžu oporučio je da se sa ženama lijepo postupa.

I onda, onda se pojavi jedan muškarac koji potcjenjuje žene, osporava im njihova prava, ponižava ih, ismijava, a na koncu svaku njihovu borbu za prava data Kur’anom i sunnetom naziva „feminizmom“. Šta bi taj isti muškarac rekao za Aišu r.a. kada je iz ljubomore razbila posudu druge Poslanikove žene, i to u prisustvu ashaba? Šta bi taj isti muškarac rekao za Zejneb r.a. koja nije bila zadovoljna brakom sa robom? Šta bi taj isti muškarac rekao za ženu koja se Allahu na svoga muža jadala i sa Poslanikom se o njemu raspravljala?

Šta bi taj isti muškarac rekao za žene zbog kojih se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zakleo da više neće jesti med, pa je tim povodom objavljena sura Et- Tahrim?

Zar bi bilo pravedno prvim generacijama muslimanki lijepiti etiketu „feminizma“? Zar je ‘“feminizam“ pravo žene dato islamom da upravlja svojim imetkom? Zaista je žalosno da se pojedina braća bore protiv prava kojima je Allah zaštitio žene, a da žene koje ustanu u odbranu tih svojih prava nazivaju „feministkinjama“. Zaista je žalosno da se pojedina braća bore protiv obrazovanja žena, a pri tome zaboravljaju broj hadisa i količinu znanja koje je muslimanima prenešeno preko Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, žena. Žalosno je da se pod „plaštom“ islama narušava islam.

Najbolja borba protiv feminizma jeste davanje ženama onih prava koja im je Uzvišeni dao, i postupanje prema njima shodno Kur’anu i Sunnetu. Onda, kada ženama bude dato njihovo mjesto a muškarci budu muškarci, tada muslimanke neće imati potrebu da se bore za svoja prava. Molim Allaha da nam popravi stanje. Amin.

Halima Lj.

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta