Aktuelno

Nećemo šutiti o propasti stida, skromnosti, pristojnosti, vrijednost i časti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Moramo biti svjesni teških vremena koja dolaze i grupa koje ciljaju islamske vrijednosti.
 
Slika je ŠOKANTNA ali ona je ništa u odnosu na njihovu agendu.
 
Uzmimo pouku i shvatimo da nam Facebook “aktivizam” (like, share) neće pomoći ako se ne edukujemo po tom pitanju.
—-

Musliman/ka koja istinski razumije stid i svrhu hidžaba u islamu mora poznavati važnost toga da se o tome govori a tome nas islam uči.

Razmotrimo slijedeće činjenice:
1. Naređivanje dobra (vadžiba vjere) i odvraćanje od zla (harama) nije uslovljeno spolom osobe. Ako neko drugačije kaže, traži dokaz od njega jer ovo su tvrdnje modernih rodnih studija a ne iz Kur’ana i sunneta.

2. Manjak stida je uzrok širenja bluda u našem društvu a ta tvrdnja je u skladu sa zdravim razumom.

3. Blud uništava dušu, karakter i vrline kod osobe.

4. Blud uništava porodice.

5. A porodice su temelji zdravog društva.

6. Blud je shodno prethodno navedenom, napad na zdravo društvo i karakter ljudi.

7. Iz toga proizlazi da je manjak stida upravo napad na zdravo društvo.

8. Dakle, ovo je ozbiljna stvar i ne smijemo šutiti o tome. U hadisu našeg Poslanika sallallahu alejhi we sellem u hadisu je došlo„ ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom, a ako to ne može, onda svojim jezikom, pa ako ni to ne može, onda srcem, – a to je najslabiji vid imana“ (bilježi ga Muslim i vjerodostojan je)

9. Niko ne može tvrditi da se bori protiv bluda sve dok se oblači poput bludnika/ce. Oni koji tvrde da se žene mogu oblačiti poput bludnica a da im muškarci ne trebaju prigovarati ustvari promovišu blud, bili toga svjesni ili ne.

10. Svrha hidžaba čiji je temelj stid jeste upravo sprečavanje bluda (ili puteva ka njemu). Međutim taj sistem ne funkcioniše ako se pojedincima dopusti da narušavaju pravila po svojoj volji bez da im se iko usprotivi.

11. GLAVNI TEMELJ KULTURE STIDA jeste da muškarci javno promovišu tu kulturu i da žestoko osuđuju razvrat i nedostatak stida.

12.A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka pokrivače svoje spuste preko razreza na grudima svojim; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima; …” 24:31

Allah nam naređuje da imamo pravo da govorimo ženama šta da oblače sa specifičnim riječima “A RECI VJERNICAMA”. Ovo se odnosi na sve vjernike, pogotove na one koji imaju porodice.

13. Naravno da muškarci trebaju da obaraju pogled i tu uopšte nije u koliziji sa ovom temom.

14. Pročitajte razlog objave ajeta o hidžabu. Omer radijallahu anhu je često govorio o pokrivanju žena, pa čak i u vezi onih koje mu nisu bile u srodstvu (mahremi). Poslanik sallallahu alejhi we sellem mu nikada nije rekao da nema pravo da govori ženama kako da se oblače. Ovo je najjasniji dokaz protiv onih koji šire razne feminističke tvrdnje (u suprotnosti sa gore navedenim).

15. Muškarci koji ne izvršavaju svoju obavezu na promociji stida i sprečavanja bluda i puteva ka bludu u svojim porodicama se nazivaju “DEJJUS”. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, takvima će biti džennet zabranjen.

16. Muškarci koji nisu ljubomorni i koji dozvoljavaju širenje razvrata, šuteći na ove stvari su neodgovorni i predstavljaju veliki dio ovog problema.

17. Muslimanke koje znaju ovo ali šute ili se pridruže/podržavaju feministički pokret, trebaju da se boje Allaha.

Jedino rješenje u ovom slučaju jeste da javno govorimo o ovim stvarima kako bi smo utjecali na muslimansku zajednicu. Pričajte sa braćom i očevima o njihovim odgovornostima. Ako ne promijene svoje stavove, ustrajte na tome.

Sa ovim se nije šaliti. Ovo je budućnost koju uništavaju šejtani i njegovi sljedbenici koji vjeruju da su iznad prijekora i da neće odgovarati nikome.

Sve dok se čvrsto držimo islama iskreno, Allah će nas pomagati.

“O vi koji vjerujete, tražite sebi pomoći u strpljenju i namazu! Allah je, doista, sa strpljivima.” 2:153

Autor: Daniel Haqiqatjou
Prevod: N-UM Administracija

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta