Kur'an

O najboljoj knjizi, Časnom Kur’anu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kur’an se sastoji od 114 poglavlja ili sura, od kojih svaka nosi naziv po istaknutom događaju ili temi relevantnoj za poglavlje. Allahova knjiga nije objavljena samo muslimanima, već čitavom čovječanstvu, kao uputa. Iako zapadni mediji često prikazuju islam kao vjeru nasilja, te tvrde da poziva na mržnju protiv drugih religija, ovo je jedan od ajeta koji govori o pripadnicima drugih religija:

One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabejci – one koji su u Boga i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati!(El-Bekare,62.)

Potvrđujući zajedničko duhovno naslijeđe sa judaizmom i kršćanstvom, nevolje i pobjede biblijskih ličnosti također su prikazane u Kur’anu. Učenja o Isusu (Isa a.s.) naglašavaju njegovu ljudsku prirodu, Iako Kur’an govori o njegovom bezgrešnom začeću i čudima koja je činio uz Božju dozvolu, apsolutno odbacuje tvrdnju da je Isus bio Sin Božji, kao i koncept božanskog Trojstva (koje je naknadno uvedeno od strane ljudi kao kršć. nauk 381.godine); Kur’an također negira raspeće. Isus, neka je Allahov mir i spas na njega, je hvaljen kao poslanik Izraelcima, a njegova majka Marija (Merjem, r.a.) je vrlo cijenjena, pa čak je i jedno poglavlje Kur’ana nazvano po njoj. Kur’an je posljednja Božja objava do Sudnjeg dana, te kao šta smo već naveli, nije samo za muslimane, već je uputa i milost svakom čovjeku.

Allah je objavio Kur’an da bismo je čitali i pažljivo i budno razmišljali o njemu; da obogati naše duše, da ga nosimo i tumačimo na najbolji mogući način; afirmiramo ga i nastojimo uspostaviti njegove naredbe i zabrane, da beremo plodove njegovog dragocjenog znanja koje je naš put do Allaha i sakupljamo mudrost iz njegovih vrtova.

Jer Allahova je Knjiga, ono šta će dovesti tragaoce do Njega. To je svjetlo koje osvjetljava tamu neizvjesnosti i nevjerovanja, te izvor sreće za sve stvoreno. To je ispravan put koji nije izmijenjen mišljenjima stvorenja. Čim više duša zaranja u svoje dubine, to se više povećava u uvidu i vodstvu. Allahova Knjiga je lijek za čovječanstvo. Kur’an je Allahov najveći blagoslov za nas, za sve ljude na ovome svijetu. To je ispunjenje Allahovog obećanja Ademu, alejhi selam i njegovim potomcima, ko šta Uzvišeni Allah kaže: Od Mene će vam uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo Moje budu slijedili – ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati.(El-Bekare, 38.)

To je jedino oružje za borbu protiv sila zla i iskušenja ovoga svijeta i jedino sredstvo da nadvladamo svoj strah i tjeskobu. Jedini lijek za naše unutarnje bolesti, kao i za društvene bolesti koje nas možda okružuju, te stalni podsjetnik na našu pravu prirodu i sudbinu, na naše mjesto i naše dužnosti.

Izvor: www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta