Tekstovi

O šejtanskim došaptavanjima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Salih b. Kejsan prenosi od Ubejdullaha b. Abdullaha b. Utbeta b. Mesuda od Ibn Mesuda u merfu formi da je rekao: “Melek koji je zadužen za čovječje srce ima svoje vrijeme, a i šejtan ima svoje. Melekovo vrijeme je obećanje dobra, potvrđivanje istine, nada u nagradu za dobra djela, a šejtanovo je obećanje zla, opovrgavanje istine, pesimizma u nagradu za dobra djela. Kada osjetite vrijeme meleka onda se zahvalite Allahu, a kada osjetite šejtansko vrijeme, onda zatražite utočište od Allaha i zamolite Ga za oprost grijeha. “ Tirmizi (2991), Ibn Hibban (40), Taberi (6170)

Osman b. Ebi As je rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem: “Allahov Poslaniče, šejtan se prepriječio između mene i mog namaza i učenja Kur’ana. “ Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “To je šejtan po imenu Hinzeb. Kada ga osjetiš zatraži od Allaha zaštitu protiv njega i pljucni na lijevu stranu tri puta. ” Muslim (2203)

Ashabi su mu se požalili da neki od njih u sebi osjećaju nešto tako strašno da bi voljeli da postanu komadi lavine nego da to ispričaju. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “Allahu ekber, Allahu ekber, hvala Allahu koji je šejtanske spletke pretvorio u došaptavanja. “ Ahmed (1/235), Ebu Davud (5112),Tajalisi (2704) Muslim (132) i Ebu Davud (5111)

Uputio je onoga ko bude iskušan sa šejtanskim došaptavanjem predstavljenim u sofističkim raspravama, poput: Allah je stvorio stvorenja, a ko je stvorio Allaha? Da kaže: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ “On je Prvi, i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve. “ (El-Hadid, 3)

Također je Ibn Abbas rekao Ebu Zumejlu Simaku b. Velidu el-Hanefiju koji ga je pitao: “Šta sve osjećam u svom srcu?!” Ibn Abbas je upitao: “Šta je to?” Rekao je: “Tako mi Allaha, ne mogu to reći. ” Ibn Abbas je upitao: “Je li neka sumnja?” Rekao sam: “Da. ” Rekao mi je. “Od toga niko nije bio imun sve dok Allah nije objavio: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ Ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju Knjigu, prije tebe objavljenu. . . ‘ (Junus, 94)
” Potom mu je Ibn Abbas rekao: “Kada u svom srcu osjetiš nešto, reci: ‘On je Prvi, i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve. ‘” Ebu Davud (5110)

Ukazao im je da je taj sofistički lanac pitanja neodrživ na osnovu zdravog razuma, i da lanac stvaranja stvorenja završava na Prvom prije Koga nema ničega i da se završava na Posljednjem poslije Koga nema ništa.

Allahova vidljivost znači visinu iznad koje nema ništa, Njegova nevidljivost je sveobuhvatnost iza koje nema ništa, jer da je prije Njega bilo nešto utjecalo bi na Njega zbog toga što bi ono bilo gospodar stvorenja. To znači, da se mora doći do zaključka da Stvoritelj nije stvorenje, da je taj Stvoritelj neovisan od drugih, a da sve drugo ovisi o Njemu i postoji s Njim. Da je On oduvijek i da nema početka, da je On prvi i da prije nije postojalo ništa, da je On posljednji poslije koga nema ništa, da je On Vidljivi koji je iznad svega, daje On Nevidljivi ispod koga nema ništa.

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,je rekao: “Ljudi će se neprestano pitati sve dok neko od njih ne upita: ‘Dobro, Allah je stvorio stvorenja, a ko je stvorio Allaha?’ Ko od toga osjeti nešto, neka zatraži utočište od Allaha i neka prestane s tim. “ Bilježe Buhari (6/240) Muslim (135), Ebu Davud (4721) u Sunnetu, Ahmed (2/292, 317, 331, 387, 539)

Uzvišeni je rekao: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ “A kada šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha,jer On, uistinu, sve čuje i zna sve. “ (Fussilet, 36)

Šejtana ima dvije vrste: vidljivi šejtani, to su ljudi, i nevidljivi šejtani, to su džini. Uzvišeni je naredio Svom Poslaniku da se zaštiti od ljudskih šejtana s njihovim zanemarivanjem, oprostom i uzvraćanjem na najljepši način, a od džinskih šejtana sa traženjem utočišta kod Allaha od njih. Obje te vrste spojio je u surama: El-Araf, El-M’uminun i Fussilet. Učenje euzubille pri učenju Kur’ana i zikru najbolji je način da se otkloni zlo džinskih šejtana, a oprost, zanemarivanje i uzvraćanja na najljepši način, najbolji je način da se zaštiti od zla ljudskih šejtana.

Neko je rekao: “Samo skrušena euzubilla ili uzvraćanje na najbolji način najbolje su dvije tražene stvari. Druga je lijek za bolest od vidljivih, a prva je lijek za bolest od zla nevidljivih. “

Ibn Kajjim, Zadu-l-mead

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta