Kur'an
assorted-color security cameras

Odgoj vjernika da se pridržavaju Allahovih granica / Sura Mudžadela

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Mudžadeleh – rasprava, jer spominje raspravu između Haule bint Sa’lebeh i njenog muža Eusa ibn Es-Samita, radijallahu anhuma

El-Mudžadileh – ona koja se raspravlja tj. Haula bint Sa’lebeh

Qad Semi’a – Uistinu je čuo, jer počinje ovom sintagmom

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Potvrda Allahovog apsolutnog znanja i odgoj vjernika da se pridržavaju Allahovih granica

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni kroz događaj rasprave potvrđuje Allahovo aposlutno znanje, sluh i vid

2. Odgoj vjernika da se pridržavaju Allahovih granica

3. Zaključak koji povezuje i potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje spominjanjem Allahovog apsolutnog znanja, a završava istom intencijom

Povezanost imena i intencije sure:

Sura govori o potvrdi Allahovog znanja i izgrađivanju svijesti kod ljudi o tome kako bi se odgojili da čuvaju Allahove propise. Događaj rasprave i propisi koji se spominju zajedno sa događajem na najbolji način ističu intenciju sure pa sura nosi naziv po raspravi, a Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta