Kur'an

Simulacija Sudnjeg dana / Sura Hadždž

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Hadždž – zbog opisa hadždža koji su došli u suri

Intencije sure:

Glavna intencija sure: potvrda tevhida i Allahove moći, proživljenja i obračuna kroz prizmu hadždža

Suru možemo podijeliti u 5 tema:

1. Uvod koji spominje strahote Sudnjeg dana koje potvrđuju Allahovu moć ponovnog proživljenja na Sudnjem danu

2. Dokazi Allahove jednoće uz komparaciju između konačnice mušrika i vjernika

3. Pojašnjenje nasilja koje čine mušrici u El-Mesdžidu’l-Haramu, čineći ga hramom širka umjesto hrama tevhida

4. Dozvola džihada protiv mušrika uz dokaze Allahove apsolutne moći

5. Zaključak koji objedinjuje prethodno spomenuto

Povezanost početka i kraja

Kao što počinje potvrdom tevhida koji proizilazi iz potvrde Allahove moći stvaranja i proživljenja kroz spomen Hadždža koji jasno ukazuje na tevhid i podjeća na Dan proživljenja, sura završava naredbom o pomaganju vjere, koja je Ibrahimova vjera, kome je Allah naredio da pozove ljude u Hadždž.

Povezanost imena i intencije sure:

Hadždž je najveća prezentacija tevhida na zemlji, dokaz Allahove moći i priprema ljude za Sudnji dan (ihramima, stajanjem na Arefatu …) pa se apsolutno uklapa u intenciju sure, i samim tim nosi naziv El-Hadždž, a Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta