Odgovori o sihru

Odlazak vračaru (gataru)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje:
Moja majka je nedavno otišla do vračara (a kamo sreće da nije, jer znamo da je to haram) i vratila se sa njegovim proročanstvom da ću, ukoliko se udam, imati nesretan život. Naš zajednički život ne traje više…

od dvije godine. Vrlo dobro znam da je samo Allah, dželle šanuhu, Taj Koji zna gajb stvari. Ali ta vijest je prouzrokovala da se osjećam veoma uznemireno i zabrinuto. Šta mogu učiniti sa svoje strane da se ovo ne dogodi? Našla sam se, uistinu, u velikoj nedoumici i ne znam kako da se ponašam i šta da vjerujem?

Odgovor:

Hvala Allahu, dželle šanuhu!

Prvo
Neka vas Allah, dželle šanuhu, nagradi najboljom nagradom za vaše uvjerenje da je samo Allah, dželle šanuhu, Taj Koji zna šta će se dogoditi u budućnosti. To je ono što očekujemo od tebe i od svake prave vjernice. Takvo uvjerenje je neophodni segment vjerovanja u Allaha, dželle šanuhu Ali ono što je čudno kod tebe u ovoj situaciji je tvoj strah od nekoga ko ne poznaje gajb! Vi se morate smiriti, jer ništa vam se ne može desiti osim ono što vam je Uzvišeni Allah već propisao. Također, treba iskreno da se oslonite na Allaha, dželle šanuhu

Drugo
O pitanju vračanja i tvrdnje da se poznaju stvari koje će se desiti u budućnosti, moramo reći da sve to dotičnog koji se time bavi odvodi u propast i izvodi ga iz vjere.

Treće
Vračari i gatari sarađuju sa šejtanima među džinima, a oni ne pomažu nikome sve dok ne promijeni svoju vjeru. Onaj ko to učini, slijedi mu, po islamu, smrtna kazna. Ko ode do njih i povjeruje u njihove tvrdnje, već je zakoračio u kufr, a ko ode bez prihvatanja njihovih sugestija, namaz mu neće biti primljen četrdeset dana.

Potvrdu da je to tako imamo u riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje prenosi Ebu-Hurejre, r.a.: “Ko ode do vračara i povjeruje u ono što kaže, zanijekao je ono sa čim je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem” (Tirmizi, 135; Ebu-Davud, 3904; Ibn-Madže, 639; Ahmed, 9252. Hakim za njega kaže da je vjerodostojan, 49/1, s čim se složio i Zehebi. Ibn-Hadžer kaže da Bezzar prenosi još dva hadisa, s dobrim lancem prenosilaca, koji pojačavaju stepen njegove vjerodostojnosti, Feth, 217/10)

U drugom hadisu, koga prenosi jedna od žena Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se kaže: “Ko ode vračaru i upita ga za nešto, neće mu biti primljen namaz četrdeset dana.” (Muslim, 2230)

Cetvrto
Objašnjenje kako vračari dolaze do informacija nalazimo u hadisu Ebu-Hurejre, r.a., u kome Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada Allah, dželle šanuhu, odredi na nebesima nešto, onda meleki, pokoravajući se Njegovoj naredbi, udare svojim krilima, praveći na taj način zvuk koji mnogo nalikuje zveketu željeznog lanca kada se vuče i tegli preko glatkog kamena. Taj prizor ih ispunjava strahom. Kad iz njihovih srca nestane straha, oni će upitati: ‘Šta je to rekao Gospodar vaš?’ – Istinu!’- odgovoriće, On je uzvišen i velik.’ (Sebe’, 23) Taj razgovor prisluškuju džini.

Sufjan, jedan od prenosilaca ovoga hadisa, slikovito je opisao položaj onih koji prisluškuju, pa je izvrtanjem svoga dlana i razdvajanjem prstiju pokazao kako oni jedan iznad drugog kradom prisluškuju. Tako jedan od njih čim čuje jednu riječ, istog trena je prenosi onome ispod sebe. To se tako prenosi sve do zadnjeg od njih koji je saopćava vračaru ili sihirbazu. Džini ponekad budu ometeni plamenom strijelicom, a nekada, prije svjetlice uspiju saopćiti vračaru riječ uz koju dodaju još stotinu laži. Poslije se priča: ‘Zar nam tog i tog dana nije rekao to i to,’ – pa mu povjeruju zbog one istinite riječi koju su džini prenijeli.” (Buharija, 4424)

Peto
Prisluškivanje razgovora meleka od strane šejtana, u pogledu onoga što je Uzvišeni Allah propisao na nebu, spada u domen realnog znanja, a ne poznavanja onoga što će se dogoditi u budućnosti. Tako oni uz ovu istinitu riječ dodaju stotinu laži. Ako vračar, naprimjer, ovim putem sazna da će određena žena roditi muško dijete, pa obavijesti ljude o tome, oni će na kraju imati puno povjerenje u njegove riječi zbog ispunjenja njegovog predviđanja.

On, uglavnom, iskorištava datu situaciju, pa upotrebljavajući laži iznosi bitne momente iz života tog novorođenčeta, kao što je pitanje godine ženidbe, godine smrti i slične pojedinosti. Sve ovo će dovesti do još većeg povećavanja njegovog ugleda u njihovim očima, a to za sobom, po pravilu, donosi veliku materijalnu korist za vračara, pošto mu se naivni ljudi nastoje približiti putem novca i poklona. Uzimajući laž za svoju profesiju, ovakva vrsta ljudi izigrava povjerenje naivnih ljudi i na haram način zarađuje sredstva za život.

Šesto
Ovdje je vrijedno napomenuti još jednu činjenicu, a vezana je za postojanje razlike među onima koji gataju. Naime, onaj ko gata ne mora, po pravilu, da ima kontakt sa džinima, jer neki od njih gataju pomoću findžana ili pijeska. Iako se ove dvije zalutale kategorije ljudi izjednačavaju u pogledu tvrdnje da poznaju stvari koje će se dogoditi u buducnosti, ipak se ovi drugi ne mogu staviti u istu ravan sa onima koji se potpomažu džinima nego se smatraju velikim lažljivcima.

Onaj ko surađuje sa šejtanima zagazio je dublje u vode kufra, pošto je svom kufru vezanom za proricanje buducnosti dodao kufr suradnje sa šejtanima, jer je općepoznata stvar da on ne može očekivati nikakve suradnje s njihove strane izuzev u slučaju da se odrekne svog islama i da se njima obrati nekim vidovima obožavanja.

Sedmo
Ti si dužna, po islamu, savjetovati svoju majku da se ne približava tim lažljivcima, kako ne bi zapala u veliki grijeh i došla u opasnost da joj djela budu poništena. Nemoj nikako da te sve ovo navede da se sustegneš od udaje. U braku se, zaista, nalaze mnoge koristi i on predstavlja vrlo važnu kariku u čovjekovom životu. Na njega upućuje zdrava ljudska priroda, a vjera ga potencira.

Tvoj život, uz Allahovu, dželle šanuhu, pomoć, neće biti nesretan. Sama moraš biti optimista da ćeš imati sretan život, pun zadovoljstva. Molim Uzvišenog Allaha da ti podari supruga koji će biti bogobojazan i upućen u vjeru.

Ako bi se dogodilo bilo šta nepoželjno u budućem braku što bi te učinilo nesretnom, znaj da se to dogodilo po Allahovom, dželle šanuhu određenju, a nikako zbog nekog propalog vračara i njegovog proricanja buducnosti. To se može dogoditi kao iskušenje i ispit.

Bez obzira na sve, činom svoje udaje, uz sve prednosti koje bračni život pruža, učinila bi još jednu pravu stvar, a ona se ogleda u tome da bi na taj način ponizila sve vračare, lažljivce i one koji vjeruju njihovim riječima. Da nam Allah, dželle šanuhu, podari svako dobro! Neka je salavat na našeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

Preuzeto iz knjige “ODGOVORI O ISLAMSKOM VJEROVANJU” (Muhammed Salih el-Munedždžid)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta