Poučne priče i tekstovi
people walking on snow covered field near brown concrete building during daytime

Onaj koji prašta grijehe i strahovito kažnjava

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Prenosi Ibn Ebi-Hatim od Jezida ibn el-Esamma, koji kaze:

“Bio je neki čovjek u Šamu, jak, snažan, koji je stalno dolazio kod Omera ibn el-Hattaba, r.a., a zatim je prestao dolaziti. Omer je upitao: ‘Šta je s tim i tim’, pa su mu odgovorili da se ponovo odao alkoholu. I pozvao je Omer svog pisara i rekao mu da piše:

“Od Omera Ibnul-Hattaba tom i tom. Neka je na tebe mir. Ja se zahvaljujem Allahu za tebe, nema boga osim Njega, Koji oprašta grijehe i prima pokajanje, Koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje. Drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraća.”

A zatim je rekao svojim prijateljima: “Molite Allaha za svoga brata da se srcem pokaje i da mu Allah oprosti.”

Pa posto je stiglo pismo od Omera, r.a., u ruke čovjeka, počeo ga je čitati i stalno ponavljati: “…Koji prašta grijehe i prima pokajanje, Koji strahovito kažnjava. Upozorava me na Njegovu kaznu i obećava mi da će mi oprostiti.”

U rivajetu Ebu-Neima kaže se: “To je sam sebi ponavljao dok nije zaplakao, a zatim je odbacio alkohol, i to iskreno.” Posto je došla vijest o njemu do Omera, r.a., rekao je: “Ovako činite kada vidite svoga brata da je posrnuo: uspravite ga i učvrstite, i molite Allaha da mu primi pokajanje, i nemojte biti šejtanovi pomoćnici protiv njega.”

“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
“Ha-mim.”
“Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnoga, Sveznajućeg”,
“Koji oprašta grijehe i prima pokajanje, Koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraća.”
(Kur’an; El-Mu’min:1-3)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta