Odgovori

Pet novih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1. Vjerodostojnost hadisa o plaćanju učenja Kur’ana za mejjita

PITANJE: Selam alejkum! U velikoj sam nedoumici i zaista ne želim da sumnjam u efendiju u svom džematu, ali jedna njegova izjava baš me uznemirila, pa želim da vas upitam za mišljenje, jer ste daleko učeniji od mene. Znam da sedmine, četeresnice, godišnjce nisu iz sunneta Božijeg Poslanika, s.a.v.s., i da ih kao takve ne smijemo prakticirati. Međutim,…

da bih izbjegla svađe i burne rasprave, mislila sam da je manje zlo da prisustvujem sedmini veoma bliskog rođaka. Uglavnom, nakon sve te hrane, Jasina i ostalog, naš efendija je iznio jedan hadis u kome kaže da je neki čovjek došao kod Poslanika, s.a.v.s., i rekao kako mu je umrla majka i pitao ga za njegovo mišljenje o tome šta je najbolje da uradi za nju sada.

Na to je Poslanik, s.a.v.s., odgovorio da joj prouči nešto, na što je taj čovjek odgovorio da ne zna učiti, pa je onda Poslanik, s.a.v.s., rekao da ako on ne zna učiti, da onda plati nekome da uči, na što je on rekao da nema novca, pa je onda Poslanik, s.a.v.s., rekao da iskopa bunar negdje gdje je voda potrebna i da to namijeni njoj. Zanima me ispravnost ovog hadisa, s obzirom da sam čitala da je zabranjeno plaćati učenje Jasina, hatmi i ostalog. Da vam Allah, dž.š., podari svako dobro!

ODGOVOR:

Uvažena sestro u vjeri, spomenuti hadis mi nismo mogli naći ni u zbirkama vjerodostojnih hadisa ni u onima koje su objedinile apokrifne (lažne) hadise.

Interesantno je da za taj hadis nisu čuli učenjaci hanefijske pravne škole koji su bili najveći osuđivači uzimanja novca za ibadete, što obuhvata i učenja Kur’ana za pare. Jer, da su čuli za njega, onda bi bilo nelogično da zabranjuju uzimanje novca za učenje Kur’ana, a ovaj “hadis” jasno ukazuje da je to dozvoljeno onome ko ne zna da uči.

Drugo, kakav li je to samo bio ashab koji nije znao ništa da uči?! Sigurno se moglo desiti da neki od ashaba nije znao pisati, ali da ništa nije znao učiti, to se sigurno nije moglo desiti.

Treće, općepoznato je da kod velikog broja ljudi sa naših prostora postoji ubjeđenje da je dozvoljeno plaćati učenje Kur’ana čiji se sevap namjenjuje mejjitu. Smatram da ljudima treba ukazati na alternative: ili da im se kaže da novac koji namjeravaju dati za učenje Kur’ana daju direktno u sadaku na ime mejjita, što je validno po konsenzusu učenjaka, ili da oni prouče nešto od Kur’ana, pa makar to bila neka kraća sura (poput sure El-Ihlas, poznate kao Kul-huvallahu ehad) i da sevap tog djela nanijjete na ime mejjita, to po velikom broju eminentnih učenjaka ummeta također koristi mejjitu nakon njegove smrti. A Allah najbolje zna!
___________________________________________

2. Ulazak u nužnik sa lančićem na kojem je privjesak sa mjesecom i zvijezdom, nošenje končića protiv uroka

PITANJE:

Selam alejkum! Nosim lančić s privjeskom mjesec i zvijezda, a drugarica je negdje pročitala da se s tim ne bi trebalo ići u toalet, pa me zanima da li je to stvarno istina? Također, nosim končić oko ruke koji je protiv uroka, ustvari na njemu je kao nešto naučeno, pa sam čula da je i to grijeh nositi? Svako dobro!

ODGOVOR: Alejkumu selam! Što se tiče ulaska u nužnik sa lančićem na kojem je privjesak sa mjesecom i zvijezdom, treba da znate da je to potpuno dazvoljena stvar. Gledano s islamskog aspekta, simbol mjeseca i zvijezde u islamu nema nikakvu svetost.

Što se tiče nošenja končića oko ruke s ciljem zaštite od uroka, to je strogo zabranjen čin. Vezivanje končića, hamajlija, talismana, zapisa veoma je opasna stvar, može biti veliki širk, a to je najveći grijeh koji čovjek može počiniti, a koji Uzvišeni Allah neće oprostiti nikome ko umre a nije se pokajao od njega, kao što može biti mali širk, a koji je nazvan “mali” samo da bi se razlikovao od velikog, a to nikako ne ukazuje da je to mali grijeh, već je mali širk veći grijeh od drugih velikih grijeha.

Kada je vezivanje spomenutih stvari veliki, a kada mali širk?
Islamski učenjaci kazali su da je nošenje hamajlija, talismana, zapisa – mali širk ako ih čovjek nosi s ubjeđenjem da su uzrok koji Allahovom voljom čuva od uroka i džinna, zato što je to smatranje nečega uzrokom čija djelotvornost nije potvrđena šerijatskim argumentima. Ako bi čovjek nosio hamajlije, talismane sa ubjeđenjem da oni sami po sebi čuvaju od štete i pribavljaju korist bez Allahove volje, onda bi se to smatralo velikim širkom.

Stoga, vama je obaveza da odmah skinete spomenuti končić, da se istinski pokajete Allahu od toga. Imam Muhammed ibn Abdul-Vehab u svojoj čuvenoj knjizi “Kitabut-tevhid” (a koja je sa jednim od komentara prevedena na bosanski jezik, pod nazivom ”KNJIGA TEVHIDA I RADOST PRAVOVJERNIH”) govorio je u nekoliko poglavlja o spomenutoj tematici (od 85. str. pa dalje) koja je nažalost velika nepoznanica mnogim muslimanima današnjice.

Stoga, od srca vam savjetujem da se potrudite i nabavite sebi tu knjigu, te da se educirate u pogledu spomenutih propisa. Ako ne budete mogli da nađete spomenutu knjigu na tržištu, onda je možete naći besplatno u elektronskoj formi, pod spomenutim nazivom. A Allah najbolje zna!
________________________________________

3. Da li viđenje bijelog goluba znači smrt u kući?

PITANJE:

Selam alejkum! Danas mi se desilo nešto po prvi put u životu: vidjela sam na svom balkonu mladog bijelog goluba po prvi put, nije bježao, niti je htio da se pomjeri. Nahranila sam ga i on je još uvijek na mom balkonu i ne želi da ide.  Na nekim islamskim sajtovima čitala sam da viđenje bijelog goluba označava smrt u kući pa  sam htjela da vas pitam da li je to tačno ili je u pitanju praznovjerje.

ODGOVOR:

Spomenuta stvar – da viđenje bijelog goluba označava smrt, predstavlja ubjeđenje koje nema nikave podloge u islamu, i kao takvo strogo je zabranjeno. To je samo jedno od mnogih sujevjerenih ubjeđenja prisutnih u našem narodu.

Ako bismo razumno pogledali na tu pojavu, vidjeli bismo i veoma lahko zaključili da to nema nikakvog smisla. Kakve veze ima viđenje bijelog goluba sa nečijom smrću?! To kao da golub zna gajb i budućnost, pa se pokaže onome za koga zna da će ubrzo umrijeti, ili će umrijeti neko iz njegove kuće. To je više nego besmisleno.

Muslimani vjeruju, na osnovu mnogih argumenata, da budućnost – gajb ne zna niko osim Uzvišenog Allaha. Mnogo je argumenata koji potvrđuju spomenutu činjenicu – da jedino Uzvišeni Allah poznaje gajb, to nam potvrđuju riječi Uzvišenog: “U Njega su ključevi gajba, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi’’ (El-En’am – Stoka, 59); kao i riječi: “Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi – gajb’; i oni ne znaju kada će oživljeni biti” (En-Neml – Mravi, 65).

Imam Muhammed ibn Abdul-Vehab u svojoj čuvenoj knjizi “Kitabut-tevhid” (a koja je sa jednim od komentara prevedena na bosanski jezik, pod nazivom ”KNJIGA TEVHIDA I RADOST PRAVOVJERNIH”) govorio je o spomenutoj tematici (od 218. str. pa dalje) koja je nažalost velika nepoznanica mnogim muslimanima današnjice.

Stoga vam od srca savjetujem da se potrudite i nabavite sebi tu knjigu, te da se educirate u pogledu spomenutih propisa. Ako spomenutu knjigu ne budete mogli da nađete na tržištu, onda je možete naći besplatno u elektronskoj formi, pod spomenutim nazivom. A Allah najbolje zna!
__________________________________________

4 Korištenje tespiha prilikom zikra i Tundžina salavat

PITANJE:

Selam alejkum, poštovana braćo! Imam nedoumicu oko dvije stvari. Naime, novi sam u vjeri, hvala Allahu koji mi se smilovao. Zanima me da li je upotreba tespiha za činjenje zikra – novina, jer se nekad zabunim pa ne znam koliko sam puta proučio, i druga stvar koja me muči jeste učenje Tundžina salavata jer sam čitao prijevod i ne vidim ništa loše, ali se bojim da ne unosim novinu u vjeru pa da zbog toga budem možda više grješan nego što učinim dobra. Allah vas nagradio uzvišenim džennetskim deredžama, hvala Allahu da imamo ovakve učene i obrazovane iz našeg okruženja.

ODGOVOR:

Uvaženi brate u vjeri, treba naglasiti da je sunnet Allahovog Poslanika da se zikr broji na jagodice prstiju desne ruke. Stoga savjetujemo vam da se pokušate naviknuti na prebrojavanje zikra putem jagodica prstiju desne ruke, pošto su prsti sastavni dio ljudskog tijela, koje će na Sudnjem danu biti proživljeno i kojem će biti data mogućnost govora, pa će svjedočiti za svoga sahibiju, za razliku od tespiha.

Govoreći o zikru, Allahov Poslanik je kazao: “Činite to (brojite zikr) vrhovima ručnih prstiju (jagodicama) zaista će one biti pitane i svjedočit će na Sudnjem danu.” (Ebu Davud, Tirmizi, od Jesire, r.a., šejh Albani je ovu predaju ocijenio dobrom – hasen u više svojih knjiga)

Što se tiče korištenja tespiha prilikom brojanja zikra koji čovjek izgovara nakon namaza, ono je dozvoljeno, naročito kada se radi o osobi koja ima problema sa prebrojavanjem zikra. Mnogi eminentni učenjaci današnjeg doba, a i drugi prije njih, to su dozvolili u spomenutoj situaciji.

Što se tiče učenja “Tundžina salavata”, to ne trebate učiti. Predaje koje govore o tome su ništavne. Čovjek vjernik ima toliko vjerodostojnih zikrova koji su preneseni od Allahovog Poslanika tako da nema potrebe da poseže za nečim što neme nikakve osnove u vjerodostojnom sunnetu Allahovog Poslanika.

Veoma koristan tekst na temu “Tundžina salavat” od Seada ef. Jasavića možete pročitati na sljedećem linku: http://minber.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6227:tundina-salavat&catid=43:fikh&Itemid=59

A Allah najbolje zna!
___________________________________________

5. Nošenje široke tunike i suknje prilikom izlaska iz kuće

PITANJE:

Selam alejkum!

Prvo želim da vas pohvalim za vaš trud i stranicu. Puno sam naučila posjećujući NUM stranicu i vjerujte da mi je samo od koristi. Ja sam nedavno se pokrila, znači tačno prije dva mjeseca i, elhamdulillah, obavljam redovno namaz. Moja priča o vraćanju Uzvišenom Allahu, Stvoritelju svih svjetova, isto je jako dirljiva, ali ovim javljanjem neću govoriti o tome, već imam pitanja vezano odjeću:
Može li muslimanka nositi suknju i širu tuniku, naravno da to ispunjava sve propise?

ODGOVOR:

Smatram, a Allah najbolje zna, da je ženi prioritetnije da nosi jednodijelni džilbab, ali isto tako da ne postoji šerijatska zapreka da žena nosi dvodijelni hidžab, naročito kada su u pitanju sestre koje imaju radnu obavezu i koje bi se na poslu možda lakše snalazile u dvodijelnom hidžabu, pod uvjetom da taj dvodijelni hidžab ispunjava uvjete koje su postavili islamski učenjaci u pogledu validnosti islamskog pokrivanja.

Uvjeti hidžaba – islamske nošnje su:

1. da hidžab prekrije cijelo tijelo, osim onoga što je vjerom izuzeto;
2. da hidžab nije ukras sam po sebi;
3. da hidžab bude od gusto tkanog platna, tj. da nije proziran;
4. da hidžab bude prostran, tj. da nije tijesan i da ne oslikava dijelove ženinog tijela;
5. da hidžab nije namirisan;
6. da hidžab nije odjeća kojom se oponašaju muškarci;
7. da hidžab ne nalikuje odjeći nevjernica;
8. da hidžab ne potpada pod pojam “libasuš-šuhrati” – odjeće po kojoj je osoba prepoznatljiva.

(Napomena: Spomenuti uvjeti preuzeti su iz knjige velikog islamskog muhaddisa šejha Albanija “Džilbabul-mereti el-muslime” – Odjeća žene muslimanke.)

Velikom učenjaku današnjice, supervizoru poznatog web-sajta islam-qa, Muhammedu Salihu Munedždidu postavljeno je sljedeće pitanje: “Je li ženi dozvoljeno da izvan kuće nosi nešto osim abaije (jednodijelni ogrtač za žene), normalno da tijelo bude potpuno pokriveno (kao u slučaju da žena obuče dugu suknju sa mahramom, koja neće ocrtavati njene obline)?

Odgovor: Ženi nije obaveza da baš nosi abaiju (jednodijelni ogrtač za žene) niti džilbab, niti da hidžab (islamska odjeća za žene) mora biti jednodijelan, najbitnije u tome jeste da hidžab pokriva njeno tijelo, da nije ukrašen, niti da privlači poglede, nakon toga nije bitno kakve je vrste, niti iz koliko je dijelova.

Učenjaci Stalne komisije su upitani: ‘Je li uvjet za islamsku nošnju – hidžab, da džilbab bude jednodijelan ili može da bude dvodijelan, ako bi neko to učinio, da li bi to bila novotarija ili ne?

Odgovor: Hidžab je ispravan bez obzira bio jednodijelan ili dvodijelan, pod uvjetom da se pokrije ono što je vjerom naređeno’ (Fetve Stalne komisije, 17 tom, str. 178).” (Izvor fetve: islam-qa.com)

Napomena: Žene u tom pogledu treba da vode računa da takav način odijevanja ne uzrokuje izigravanje sa hidžabom, kao što je primjetno u zadnjim godinama kod velikog broja “moderno” pokrivenih žena. A Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta