Hifz

Pet savjeta za učenje Kur’ana napamet

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Koji su to povodi i stvari koje mogu pomoći pri učenju Kur’ana napamet?

Svakako na prvom mjestu i najvažniji sebeb je – DOVA. Zamoli Allaha, azze we dželle, da te učini čuvarem Njegove Knjige. Jer doista kada Allaha zamoliš da ti podari neko od dobara ovog ili onoga svijeta, sigurno će Allah, ukoliko bude tako želio, udovoljiti tvojoj molbi.

Drugi savjet jeste da Kur’an napamet učiš pomalo i postepeno. Da odrediš sebi vird (broj stranica) koje trebaš u jednom danu proučiti. Taj broj neka bude u početku malen, kako bi s njim održavao jačinu svog učenja i hifza. Ovom prilikom bih naveo primjer jednog čovjeka koji danas ima više od 80 godina, a postao je hafiz tek nakon svoje 60 godine. Na moj upit kako je uspio da to postigne, rekao mi je da je svaki dan učio i ponavljao samo jedan ili dva ajeta. S tom praksom je bio ustrajan sve dok ga Allah, azze we dželle, nije počastio s hifzom cijelog Kur’ana. Stoga, ako želiš da naučiš Kur’an napamet – uči ga pomalo. A potom povećavaj učenje i povećavaj ponavljanje.

(Učenje Kur’ana napamet bi trebalo prerasti u naviku. Postepenim povećavanjem broja stranica i broja naučenih i ponovljenih ajeta srce i mozak se pripremaju za daljnja opterećenja. To je slično uvježbavanju tijela da podnese velike napore. Prim. prev.)

Treći korak jeste, a ovo je i moja oporuka i savjet tebi, da na noćnom namazu ponavljaš stranice koje si naučio napamet. Jedan od najvećih povoda jačine hifza jeste ponavljanje i učenje naučenog u noćnom namazu. Ono što u toku dana memorišeš od Kur’ana, ponavljaj to noću stojeći u namazu. Ova će ti praksa uveliko pomoći pri učenju Kur’ana napamet i očuvanju jačine hifza.

Četvrta stvar koju ti preporučujem je da se potrudiš da razumiješ i saznaš značenja onih ajeta koje naučiš. Jer insan neće prestati s čestim memorisanjem Kur’ana i potragom za ilmom, sve dok mu Allah, azze we dželle, ne učvrsti usvojeno znanje.

A što se tiče petog i posljednjeg povodarazvij u sebi jaku žudnju koja će te stalno motivisati i vući ka učenju Kur’ana napamet. To se odnosi na prisjećanje dunjalučkih i ahiretskih blagodati koje je Allah, azze we dželle, pripremio za čuvare Kur’ana. Doista, Allah govoreći o hafizima Kur’ana kaže: „A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je znanje dato…“ Kur’an, El-Ankebut, 49.

Pa ako želiš da Allah, azze we dželle, učini Kur’an nurom u tvome srcu – uči ga napamet sve dok tvoja prsa ne budu u sebi čuvala tragove vjerovjesništva. A vjerovjesništvo s kojim je Allah, azze we dželle, poslao Svog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, jesu – Kur’an i ono što mu je slično, sunnet.

Također, prisjećaj se blagodati i počasti koje je Allah, azze we dželle, pripremio za hafize Kur’ana. Prenosi se u sahih hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem rekao: „Kazat će se nosiocu Kur’ana na Sudnjem danu: ‘Uči Kur’an razgovjetno i uzdiži se kao što si ga učio na dunjaluku; zaista je tvoja deredža u Džennetu ondje gdje proučiš zadnji ajet.”’ (Tirmizi, Ebu Davud, od Abdullaha ibn Amra, r.a. Vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.)

Hafiz neće prestati s učenjem ajeta sve dok ne stigne do posljednjeg ajeta kojeg je naučio napamet iz Allahove Knjige. Ove nagrade, koje je Allah pripremio za hafize Njegove Knjige, će ti pomoći i podstaći te na memorisanje Kur’ana i održavanje naučenog. A Uzvišeni Allah najbolje zna.

Transkripcija jednog dijela audio predavanja šejha Muhammeda Muhtara Eš-Šenkitija
Za N-um s arapskog jezika preveo i obradio: Nedim Botić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta