Hifz

Savjeti kako postati hafiz Kur’ana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Koji su faktori koji mogu pomoći čovjeku da nauči Kur’an Časni napamet?

1. Upućivanje dove

Traži od Allaha da te učini od onih koji pamte Kur’an. Jer ako želiš dobro na ovome i budućem svijetu, i tražiš od Allaha, On će ti to sigurno dati.

2. Od Kur’ana uči pomalo

Svaki dan sebi odredi odreženi dio koji ćeš stalno učiti i neka taj dio koji odrediš, bude malo. Ja se sjećam čovjeka koji je imao preko 80 godina. Kaže da je zapamtio Kur’an nakon 60-te godine. Kada sam ga upitao o tome kako je uspio, rekao mi je da bi svaki dan učio najviše ajet ili dva. I nije odustajao od svoje zadane rutine (od svog zadanog dijela), sve dok mu Allah Uzvišeni nije podario da nauči Kur’an napamet. Pa ako želiš da naučiš Kur’an, odredi sebi da svaki dan učiš pomalo, ali redovno. Kasnije povećaj učenje i povećaj obnavljanje (ponavljanje) naučenog.

3. Ono što naučiš od Kur’ana, to uči na noćnom namazu

Jedna od najboljih metoda koja dovodi do čvrstine hifza (jačine pamćenja) Kur’ana jeste da te ajete koje si zapamtio učiš na noćnom namazu. Ustani na noćni namaz i uči i ponavljaj ajete koje si naučio u toku dana. Ovo će ti zaista mnogo pomoći u pamćenju Kur’ana i u čvrstini upamćenog.

4. Nemoj naučiti nešto od Kur’ana, a da ne saznaš značenje toga što si naučio

Osoba ne može komentirati Kur’an, dok ne shvati ono što joj je Allah dozvolio da nauči i zapamti.

5. Pronađite sebi motivaciju za pamćenje Kur’ana, a to je da se prisjetiš dunjalučkih i ahiretskih blagodati koje je Allah pripremio za hafiza Kur’ana

Allah Uzvišeni kaže: “A to su ajeti jasni, u grudima su onih kojima je razum dat...” (El – Ankebut, 49.) Stoga, ako želiš da Allah učini Kur’an svjetlom tvoga srca, onda nauči Kur’an napamet. Poželjno je pamtiti i izreke Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove hadise i postupke. Jer, razlog zbog kojeg je Allah poslao Svog Vjerovjesnika , sallallahu alejhi ve sellem, jeste Kur’an i ono što mu sliči, tj. Sunnet. Također, podsjeti se na ono što je Allah pripremio od Svojih blagodati i nagrada za hafize Kur’ana. Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hafizu Kur’ana bit će rečeno: ‘Uči i penji se (na visoke stepene) i uči lijepo i razgovijetno onako kako si ga učio na dunjaluku. Tvoje mjesto i tvoj stepen bit će kod zadnjeg ajeta koji proučiš.’” (Ebu Davud, 1464, i Tirmizi, 2914, koji kaže da je hasen-sahih, a šejh Albani, Sahihu Tirmizi, 2329,
kaže da je hasenu-sahih).

Ove stvari, blagodati koje Allah daje hafizu Kur’ana, su tu da podstaknu vjernika i vjernicu na učenje Kur’ana napamet. Molim Allaha da vam pomogne da zapamtite Kur’an!

Šejh Muhammed Mukhtar Eš-Šenkiti
Pripremio: Adis Hondo

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta