Odgovori

Kako izbjeći rukovanje sa porodicom koja mi nije mahrem?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Es Selamu alejkum

Pošto je okolina i porodica takva, pa me brat od strica, tetke mora dodirnuti, da li ja treba da se pomirim s tim, jer je nenormalno da imam išta s bratom il trebam da dovim da mi olakša, pa možda nekad i ne moradnem ih dirat?

Odgovor:

Ve alejkumu selam.

Nije dozvoljeno muslimanu i muslimanki da se rukuju sa drugim spolom koji nisu od njihovi mahrema.
Umejma bint Rekika, Allah bio sa njom zadovoljan, je rekla: “Bila sam među ženama koje su došle Poslaniku, sallahu aleji ve sellem, kako bi mu dale prisegu na vjernost, pa su rekle: ’O Allahov Poslaniče, dajemo ti prisegu na vjernost da nećemo pored Allaha obožavati nikoga, i da nećemo krasti, i da nećemo blud činiti, i da nećemo svoju djecu ubijati, i da nećemo s potvorama dolaziti ispred ruku i nogu naših, i da ti nećemo biti nepokorne u dobru.’Poslanik, sallallahu aleji ve sellem, reče: ’ U svemu što budete mogle, što budete u stanju sprovoditi!’ Rekoše: ’Allah i Njegov Poslanik su milosniji prema nama od nas samih. Hajde da ti damo prisegu na vjernost, o Allahov Poslaniče’ – na što Poslanik, , sallahu aleji ve sellem, odgovori: ’Ja se ne rukujem sa ženama; isto je bilo da sam zborio sa stotinu žena ili da sam zborio samo sa jednom!’”

( Bilježi imam Malik u Muvetti, Sunen el-Nesai, Sunen Ibn Madže, Musned Ahmeda ibn Hanbel)Imam Ahmed ibn Hanbel, Allah mu se smilovao, bilježi dodatak na ovu predaju od samog ravije hadisa koji na kraju kaže: “Poslanik, , sallallahu aleji ve sellem, nije se nikada rukovao ni sa jednom od nas!” ( Musned Ahmeda ibn Hanbela) Aiša, Allah bio zadovoljan sa njom, kaže: “Poslanik, , sallallahu aleji ve sellem, nikada svojom rukom nije dodirnuo ženu izuzev ako je bilo u pitanju davanje prisege na vjernost kada bi to uradio riječima: ’Idi – prihvatio sam tvoju prisegu na vjernost!’” ( Bilježi imam Muslim).

Vama nije dozvoljeno da se rukujete sa pomenutim osobama koji nisu vaši mahremi i također nije vam dozvoljeno da se pomirite sa činjenjem grijeha i u ovom slučaju nije dovoljna samo dova, i ako je to vrlo važno, već se moraju činiti i ostali povodi udaljavanja pomenutog grijeha od vas kao što je pojašnjenje porodici Allahovog propisa po tom pitanju, pojašnjenje tim osobama vaš stav i da želite da se on poštiva od njihove strane i slično tome.

Molim uzvišenog Allah da vam olakša.

Allah najbolje zna
Mr.Osman Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta