Savjeti

Plijenimo ljudska srca

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Dragi brate i plemenita sestro! Da li znaš kolika je naša potreba za osvajanjem ljudskih srca kako bismo im dostavili riječ istine i usmjerili ih na put pravde? Da li znaš kolika je naša potreba za pridobijanjem ljubavi majki i očeva, muževa i žena? Da li znaš kolika je naša potreba za osvajanjem ljudskih srca koja će nas slušati i primati od nas? Odgovori su jednostavni i nalaze se u Allahovim, dž.š., i Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima…:

Plijenimo ljudska srca želeći se približiti Allahu, dž.š., pozivajući ljude u islam, podučavajući ih i koristeći im. Kaže Allah, dž.š.: “Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima se na najljepši način raspravljaj.” En-Nahl, 125.

Plijenimo ljudska srca kako bismo imali dio nagrade i kako bismo bili učesnici u obavljanju emaneta sa kojim su došli poslanici i vjerovjesnici. Kaže Allah, dž.š.: ”Mi smo svakom narodu poslanika poslali: ‘Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!’’’ En-Nahl, 36.

Plijenimo ljudska srca pokoravajući se naređenju Allaha, dž.š., koji kaže: ”I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati.” Ali-Imran, 104.

Plijenimo ljudska srca nadajući se nagradi na ahiretu. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko ukaže na dobro, ima nagradu kao i onaj koji uradi to djelo.” Muslim

Plijenimo ljudska srca kako bismo popravili naša djela i kako bi nam bili oprošteni grijesi. Kaže Allah, dž.š.: ”O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vam popraviti vaša djela i grijehe vam vaše oprostiti.” Al-Ahzab, 70.

Plijenimo ljudska srca u nadi da će se naše potomstvo popraviti. Kaže Allah, dž.š.: ”I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu.” En-Nisa, 9.

Plijenimo ljudska srca bojeći se kazne. Kaže Allah, dž.š., u suri Hud, 117.: ”Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništavao sela i gradove ako su stanovnici njihovi bili dobri.”

Plijenimo ljudska srca kako se ne bi raširili nered i zlo. Rekla je Zejneba, r.a., Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ”Zar ćemo biti uništeni a među nama ima dobrih?’’ Rekao je Resul, sallallahu alejhi ve sellem: ”Da , onda kada se umnoži (tj. poveća i raširi) pokvarenost.’’ Buharija

Plijenimo ljudska srca kako bi vaga naših dobrih djela bila što teža na Danu kada budemo polagali račun za ono što smo radili na dunjaluku. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Onaj ko bude pozivao uputi i dobru, imat će nagradu kao i onaj koji ga bude slijedio a da mu se pri tome neće umanjiti njegova nagrada.” Muslim

Plijenimo ljudska srca pokoravajući se riječima Allaha, dž.š., koji kaže: ”O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.” Et-Tahrim, 6.

Plijenimo ljudska srca u nadi da se spasimo i ne budemo od onih koji su prokleti. Kaže Allah, dž.š.: ”Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali – zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili. Jedni druge nisu odvraćali od grješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali.” El-Maide, 78-79.

Plijenimo ljudska srca radi suosjećanja i samilosti prema drugima.

Plijenimo ljudska srca kako bismo stali na put grješnika i pokvarenjaka te ih spriječili u griješenju i njihovom spletkarenju. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala: ”Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima. Traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih.” At-Tevbe, 67.

Plijenimo ljudska srca u želji da se popravi stanje zajednice u kojoj živimo te da se vrate nekadašnji ponos i dostojanstvo ovom ummetu. Kaže Allah, dž.š.: “One koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – a Allahu se na kraju sve vraća.” El-Hadždžd, 41.

Plijenimo ljudska srca sa ciljem da otvorimo njihova vrata i iz njih (tj. srca) izbacimo svaki vid pokvarenosti te ih na taj način pripremimo za slušanje savjeta i uputa te pobudimo u njima ljubav prema dobru i mržnju prema zlu.

Rezultat praktične primjene pridobijanja ljudskih srca jeste nagrada, milost i oprost onome ko bude u tome slijedio sunnet i radio iskreno u ime Allaha, dž.š.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta