Kur'an
Boy in Head Covering Reading Quran

Podučavanje djece Kur’anu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Unutar porodice svi imaju svoja zaduženja, bilo da se radi o mlađim ili starijim, s tim da najveće dužnosti imaju roditelji. Neke od tih su: da djeci nadjenu lijepa imena; da ih na najljepši način poduče vjeri; omoguće im obrazovanje; kad dođe vrijeme, da ih lijepo ožene/udaju; daju im potrebno znanje o braku itd. A jedna od najvažnijih roditeljskih dužnosti je da djeci priušte lijep odgoj.

Roditelji imaju veoma važnu ulogu u odgoju i razvoju djeteta. Osim što ulažu trud u obezbjeđenje djeci ovosvjetskih blagodati, trebaju se truditi da im osiguraju sreću i na ahiretu. U plemenitom Kur’anu se kaže: “Vjernici! Sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti!” (Et-Tahrim, 6.)

Ovaj ajet nam jasno govori da smo odgovorni za svoju porodicu. Međutim, ljudi modernog doba iz potpuno nevažnih razloga zapostavljaju vlastiti djecu.

U časnom hadisu se kaže: “Nijedan otac djetetu ne može dati ništa vrijednije od lijepog odgoja!” (Tirmizi)

Najljepši odgoj je naravno islamski odgoj, a ključ islamskog odgoja je u Kur’anu. Zbog toga je veoma važno djecu upoznati sa Kur’anom. On je izvor upute, lijek za dušu i jedna velika milost od Allaha, dž.š. U kojem dobu djecu podučavamo kur’anskom pismu?

Stručnjaci ističu da je period od 3. do 6. godine najbolji i najljepši period za početak učenja kur’anskog pisma. To je vrijeme kada je sposobnost govora još uvijek u razvoju, djeca su tada mnogo radoznala, brzo uče i usvajaju. A što je najvažnije, tada im je jako izražena sposobnost učenja vizuelnom metodom, što omogućava da veoma lahko i brzo nauče arapsko pismo.

Podučavanje Kur’anu je jedna od tema kojoj se pristupa sa velikom pažnjom. Učiti Kur’an, čitati, postupati po njemu i prenositi ga na dolazeće generacije je ustvari jedan od najljepših pokazatelja nečije pripadnosti islamu.

Iz tih razloga Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, podstiče nas da učimo Kur’an. U jednom hadisu kaže: “Učite Kur’an! Jer Kur’an će na Sudnjem danu doći kao zagovornik za one koji su ga učili.” (Muslim)

U drugom hadisu kaže: “Najbolji od vas je onaj koji uči Kur’an i koji druge njemu podučava.” (Buhari)

Uistinu, jedan od temeljnih razloga zbog kojeg mladi ne uče Kur’an je to što ih roditelji nisu na vrijeme podučili tome, niti su uložili bilo kakav napor na tom planu. U sedmom ajetu sure El-Inširah se kaže: “Kada si slobodan, pređi na drugi posao.” Odatle možemo razumjeti da vrijeme raspusta i odmora nije vrijeme ležanja i besposličarenja. Najbolji način da djeca provedu raspust jeste da se okrenu Knjizi koja ustvari odmara i opušta, a to je Kur’an. Ako ih ne možemo sami podučiti, onda ih trebamo upisati na kurseve gdje će to naučiti.

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, ovako je rekao za one koji se skupljaju da bi učili Kur’an: “Na one koji se okupljaju u jednoj od Allahovih kuća radi čitanja Allahove Knjige spušta se milost, njih natkriljuju meleki i Allah se sa njima hvali.” (Muslim)

Nagrade za roditelje koji djecu poduče učenju Kur’ana Djeca nam od Stvoritelja dolaze potpuno čista, kao jedan emanet i milost. Prva zapovijed Uzvišenog Gospodara je: “Uči u ime Gospodara svoga Koji stvara!” (El-’Aleq, 1.)

Prema tome, naučiti djecu da uče najuzvišeniju Knjigu je prilika da steknemo Allahovo zadovoljstvo.

Ne zaboravimo, drvo se savija dok je mlado. Dužnost svakog roditelja je da dijete poduči islamu i Kur’anu. Oni koji dijete poduče učenju Kur’ana daju mu priliku za spokojan život i pomažu mu da bude sretan i na ovom i na budućem svijetu.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta