Odgovori

Post i hadž za umrlog sina

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Prije godinu i po umro je moj sin jedinac. Od tada postim za njega ponedjeljkom i četvrtkom, i, uz Allahovu pomoć, imam namjeru tako raditi do kraja života. Također imam namjeru obaviti hadždž za njega, ali sam saznala da moram prvo obaviti hadždž za sebe pa onda za njega. U Islamskoj zajednici dobila sam informaciju da ženi koja napuni 45 godina ne treba pratilac na putu za hadždž (u organizaciji IZ-a). Živim sama, nemam pratioca. Šta da radim?

ODGOVOR: Vi, poštovana sestro, za svog sina možete udijeliti sadaku, moliti Allaha za njega i obaviti hadždž nakon što ga vi obavite za sebe. Post ponedjeljkom i četvrtkom za mejita nije bila poznata praksa odabranih generacija muslimana. Stoga nije ispravno postiti dobrovoljni post za mejita. Kada se radi o fetvi za obavljanje hadždža bez mahrema nakon napunjenih 45 godina, ona je neispravna, jer u šerijatu ne postoji argument koji pravi razliku između mlađe i starije žene kada je riječ o putovanju bez mahrema, makar se radilo o hadždžu. Pravljenje razlike između starije i mlađe žene koja želi obaviti hadždž bez mahrema, u suprotnosti je s hanefijskim mezhebom, koji tu razliku ne priznaje. (Vidjeti: Tebjinul–hakaik, 2/240.)

Hanefijski pravnici kažu: “Makar žena bila stara, nije joj dopušteno obaviti hadždž osim uz pratnju mahrema.” (Vidjeti: Hašijetu Ibn Abidin, 3/532.) Dakle, ženi nije dopušteno obaviti hadždž osim uz prisustvo mahrema (muža, sina, oca, djeda, amidže, daidže, pastorka i ostalih kategorija koje su joj trajno zabranjene za sklapanje bračne veze). Ovo je stav apsolutne većine islamskih učenjaka. Fetva koju ste dobili kosi se s vjerodostojnim Poslanikovim, ﷺ, hadisima koji govore o zabrani putovanja žene bez mahrema, a kosi se i sa stavom hanefijske pravne škole. (Vidjeti: El-Ihtijar, 1/181-182, i Hašijetu Ibn Abidin, 3/531.)

Naravno, nameće se pitanje šta činiti? Ako žena nema mahrema, u tom slučaju nije dužna, štaviše, ne smije obaviti hadždž, i neće zbog toga biti grješna, naprotiv, Allah će je nagraditi zbog namjere i želje da obavi hadždž, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta