Kur'an

Priča o kršćanskom mladiću koji je primio islam zbog autentičnosti Kur’ana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

On je danas onakav kako je bio objavljen Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem! Kur’an je sačuvan od izmjene, dodavanja, iskretanja i oduzimanja. Nemoguće je da ga neko izmijeni, nešto doda ili oduzme, on je orginalan, autentičan i takav će ostati do Sudnjeg dana.
Kada bi se samo jedan harf, jedno slovo dodalo, izmijenilo, ili oduzelo, to bi se odmah razotkrilo.

Ibn Kesir, rahimehullah, u djelu “ El-bidaje ven-nihaje” navodi jedan događaj, u kom spominje da je neki kršćanski mladić ušao kod halife El-Me’muna. (Mladić je došao nekom svojom potrebom.) Kada ga je halifa ugledao, njegov izgled ga je zadivio, pa ga je upitao ko je on, a mladić ga je obavijestio da je on kršćanin. Halifa ga je pozvao u islam, međutim, mladić je to odbio, na što se halifa rasrdio, a mladić je izašao.
Nakon nekog vremena ovaj mladić je ponovo došao kod el-Me’muna, ali ovaj put kao musliman. Poselamio je El-Me’muna, a on ga je prepoznao i odmah upitao: “Zar nisi ti onaj koji je došao tada i tada?”, što je mladić i potvrdio. Mladić mu je kazao da je prihvatio islam, a El-Me’mun ga je upitao šta je bio razlog njegovog prihvatanja islama.

Pa je mladić odgovorio: “Radio sam kao pisar, prepisivao sam Tevrat i Indžil, nekada sam dodavao od sebe šta sam htio, kao i oduzimao ono što sam htio. Nakon nekog vremena, kada bi završio prepisivanje primjerka, to bih prodavao, a ljudi su to od mene kupovali. Zatim sam uzeo da prepišem Kur’an, nešto sam oduzeo od originala, a nešto sam od sebe dodao, a nakon toga sam otišao na pijacu da prodam taj primjerak. Kada sam ga prodao, ljudi su počeli da ga čitaju, nedugo zatim su se naljutili i počeli su me udarati svojim papučama. Prepoznali su da je izmijenjen. Tada sam shvatio da je ovaj Kur’an nemoguće iskriviti, kao što je to slučaj sa Indžilom i Tevratom.” Nakon toga se El- Me’mun nasmijao.

Subhanallah! Otišao je na pijacu, nije u mesdžid ili mjesto gdje se okupljaju učenjaci, imami, hafizi i oni koji tragaju za šerijatskim znanjem, otišao je kod obične muslimanske mase, međutim, prepoznali su da je taj primjerak iskrivljen i da nije originalan. Zašto? Pa zato što je Uzvišeni Allah preuzeo brigu, odgovornost i dao obećanje da će ga čuvati i sačuvati od iskrivljenja!

Uzvišeni Allah rekao je: ”Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!”( El-Hidžr, 9.)

Laž joj je strâna, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i Hvale dostojnoga.”( Fusilet, 42.)

A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.” ( En-Nisa, 82.)

Sanel Ramić, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta