Kur'an
Danger thin ice keep off signage

Razdvajanje istine od laži / Sura Furqan

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Furqan – Onaj koji rastavlja istinu od neistine, jer spominje u prvom ajetu El-Furqan, što je jedno od imena Kur’ana

Intencije sure:

Glavna intencija sure: Kur’an razdvaja istinu od neistine

Suru možemo podijeliti u 4 cjeline:

1. Uvod koji opisuje veličanstvenost Onoga koji objavljuje El-Furqan i koji pobija neke šubhe mušrika

2. Odgovor na laži koje izmišljaju mušrici o Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, i Kur’anu uz pojašnjenje šta ih čeka na Sudnjem danu

3. Nastavak govora o veličanstvenosti Onoga koji objavljuje El-Furqan

4. Zaključak koji potvrđuje prethodno spominjanjem robova Milostivog, kako bi postalo jasno da Kur’an razdvaja istinu od laži, vjernike od nevjernika.

Povezanost početka i kraja:

Kao što na početku spominje odnos mušrika prema Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, završava odnosom vjernika prema njemu, alejhis salatu wes selam. Kao što na početku spominje opise mušrika, završava opisom vjernika. Kao što počinje Allahovom veličanstvenošću, završava ajetom u kojem Allah kaže da ne poklanja pažnju ljudima osim dovama vjernika, i da je kadar kazniti nevjernike.

Povezanost imena i intencija:

Pošto sura govori o razdvajanju istine od laži, sura nosi naziv El-Furqan, a Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta