Kur'an

Trud i udjeljivanje imetka na Allahovom putu / Sura Hadid

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Hadid – gvožđe, jer Allah spominje blagodat spuštanja gvođža stvorenjima

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Izgradnja imanske i materijalne snage koja tjera na da’wu (misionarstvo) i džihad uz spominjanje lijeka za tvrdoću srca – udjeljivanje na Allahovom putu.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni spominje Njegova savršena svojstva iz kojih proizilazi obožavanje samo Njega

2. Podsticaj na udjeljivanje na Allahovom putu zarad pomaganja vjere, uz spomen nagrade vjernika i munafika na Sudnjem danu

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje naredbom na iman uz spomen naredbe na udjeljivanje da bi se završila Allahovim svojstvom veličanstvene dobrote.

Povezanost iman sure i intencije:

Sura govori o udjeljivanju tijela i imetka na Allahovom putu (džihadu). Naziv sure po gvožđu je podudarno jer je u njemu snaga koja je potrebna za uspostavu pravde i poraz neprijatelja.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta