Kur'an
low angle photography of brown concrete building under blue sky during daytime

Bitnost pozivanja ka Allahu / Sura Ghafir

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

Gafir – Onaj koji prašta, jer je prvo Allahovo svojstvo koje spominje u suri

Ha-Mim El-Mu’min – jer počinje ovom kraticom i spominje kazivanje o vjerniku iz porodice Faraona

Et-Taul – bagodat, jer spominje Allahove blagodati prema robovima

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Bitnost pozivanja ka Allahu

Suru dijelimo u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah poziva u tevhid pojašnjavajući Njegova svojstva oprosta, prihvatanja pokajanja, žestokog kažnjavanja i velikog darivanja robovima

2. Kazivanja o Allahovom žestokom kažnjavanju i darivanju blagodati koja pozivaju u tevhid

3. Kosmički dokazi koji upućuju u tevhid

4. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje raspravama nevjernika da bi završila spominjanjem zablude nevjernika i njihove konačnice

Povezanost imena i intencije:

Nije kadar oprostiti kome hoće, šta hoće izuzev Onaj koji je vlasnik aposolutne uzvišenosti i veličanstvenosti. Onaj koji ima takva svojstva jedini zaslužuje da bude obožavan, i najveći zulum je pridružiti Njemu suparnika. Ime sure se poklapa sa intencijom, a to je poziv u tevhid, a Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta