Kur'an
ink bottle on desk

Potvrda apsolutnog znanja gajba Onoga koji objavljuje Kur’an / Sura Kalem (Pero)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Qalem – pero, jer se Allah zaklinje perom na početku sure

Nun – jer počinje ovom kraticom

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Potvrda apsolutnog znanja gajba Onoga koji objavljuje Kur’an i potvrda vjerovanja u kader i Allahovo određenje koje iziskuje negiranje laži da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, lud.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah potvrđuje Njegovo apsolutno znanje i određenje iz kojeg proizilazi ništavnost govora mušrika da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, lud.

2. Olakšanje i podrška Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, i odgovor poricateljima preko ajeta koji ističu i potvrđuju Allahovo apsolutno znanje i savršeno određenje i kader.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje negiranjem ludosti Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, a završava istom intencijom.

Povezanost imena i intencije:

Sura govori o potvrdi Allahovog znanja i kadera iz kojeg proizilazi da Onaj koji apsolutno poznaje i ima znanje o svemu i Onaj koji je odredio kader svih stvorenja je apsolutno uzvišen od toga da Njegov poslanik i onaj koji prenosi Njegovu poslanicu (Kur’an) ljudima bude lud, već Allahovo apsolutno znanje i kader ukazuju da je onaj koji je Njegov poslanik zapravo onaj sa neprekidnom nagradom, veličanstvenog ahlaka. Ime sure apsolutno ukazuje na ovu intenciju, jer je pero ono čime je napisan kader u Pomno čuvanoj ploči i odabir konkretno pera (a ne Pomno čuvane ploče, ili riječi Kader za ime sure) ima simboliku da se ukaže da je to nešto što je Allah već odredio i pero zapisalo i tinta se osušila i nema nikakve sumnje u ostvarenje Allahovog kadera.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta