Kur'an

Razmišljanje o Kur’anu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

“Razmišljanje o Kur’anu osnova je dobrote srca, uspjeha i ustrajnosti. Iman u srcu ništa ne može učvrstiti kao što to može Kur’an. Uzvišeni Allah naredio je da se razmišlja o Kur’anu i traži uputa u njegovim ajetima i pohvalio je one koji tako rade postavivši ih na najviše stepene i obećavši im najljepše nagrade. Kada bi čovjek najbolje godine svoga života posvetio izučavanju Kur’ana i razmišljanju o njemu, to ne bi bilo mnogo, a i sve što bi u to uložio, bilo bi zanemarljivo jer je izučavanje Kur’ana u suštini najbolji cilj, osnova svega, glavni izvor vjere, dobrota vjere i dunjaluka i ahireta. Život koji rob provede uz Kur’an lijep je, ispunjen uputom, dobrom, milošću i dobrim vječnim djelima.”

Tužno je kako malo razmišljamo o Kur’anu, koji je objavljen kao izlječenje, uputa i milost! Rekao je Ibn Kajjim: “Ne postoji ništa što je korisnije za čovjekov dunjaluk i ahiret i bliže spasu od dubokog razmišljanja Kur’anu i njegovim porukama. Kur’anski ajeti daju čovjeku uvid u dobro i zlo, načine, uzroke, ciljeve i plodove rada pripadnika dobra i zla te u njihov svršetak. U ruku Allahovog roba (kur’anski ajeti) stavljaju ključeve sreće i korisnih nauka, učvršćuju temelje), stubove i građevinu imana u srcu, predočavaju mu sliku dunjaluka i ahireta, Dženneta i Džehennema, odvode ga među ranije narode da vidi šta je Allah uradio s njima, govore o mjestima pouke i Allahovoj pravdi i dobroti. Kur’an ga upoznaje sa Allahom, Njegovim imenima, svojstvima i djelima, šta voli, a šta ne voli; upoznaje ga s putem koji Njemu vodi te šta čeka čovjeka kad dođe kod Gospodara. Upoznaje ga s dušom i njenim osobinama, govori o tome šta je kvari, a šta popravlja. Upoznaje ga s putem stanovnika Dženneta i stanovnika Džehennema, njihovim djelima, stanjima, znakovima. Upoznaje ga sa stepenima sretnika i nesretnika te vrstama stvorenja, njihovom spajanju i razdvajanju. U razmišljanju o Kur’anu mnogo je više koristi i mudrosti od spomenutog. Ukratko, Kur’an je najveće blago, a njegovu vrijednost otkriva poniranje muslimana u njegove dubine.”

RAZMIŠLJAJ O KUR’ANU AKO TRAŽIŠ UPUTU, ISTINSKO ZNANJE JE BAŠ U TOME SKRIVENO !

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta