Kur'an
low angle photography of brown statues

Sa kim bude Allahova snaga, taj je sigurno pobjednik / Sura Kasas (priče)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Imena sure:

El-Qasas – kazivanje, jer se sura sastoji iz dva kazivanja: kazivanja o Musi, alejhis selam i kazivanja o Karunu

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Povjerenje u Allaha i Njegovu pomoć i potvrda Allahove moći kroz prizmu uzdizanja potlačenih i ponižavanja nasilnika

Suru možemo podijeliti u 4 cjeline:

1. Uvod u kojem Allah spominje stanje Egipta prije rađanja Muse, alejhis selam

2. Kazivanje o Musi koje potvrđuje Allahovo upravljanje, moć i pomoć potlačenim što iziskuje potpuno predanje Njemu i poverenje u Njega, azze we dželle

3. Pozivanje poricatelja u iman time što je Allah Onaj koji je stvara, upravlja i Onaj koji je poslao Musu i Muhammeda, sallallahu alejhima we sellem uz upozoravanje na konačnicu koja je zadesila Karuna

4. Zaključak koji potvrđuje intenciju

Povezanost početka i kraja:

Kao što počinje potvrdom da je u Allahovoj ruci upravljanje svime i Njemu pripada presuda, sura završava da je On apsolutna istina i da Njemu pripada presuda i upravljanje.

Kao što na početku spominje obećanje Musinoj majci da će joj ga vratiti kao poslanika, Allah spominje na kraju sure obećanje Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, da će ga vratiti u Mekku

Povezanost imena i intencije:

Sura ukazuje da postoji samo jedna snaga – Allahova snaga, i jedna vrijednost – vrijednost imana. Sa kim bude Allahova snaga, taj je sigurno pobjednik. Protiv koga bude Allahova snaga, on je sigurno gubitnik. Historija naroda je najbolji svjedok ovog univerzalnog pravila. Historija, ili Kazivanje – kako Kur’an oslovljava historiju prijašnjih naroda, je zato izabrana da nosi naziv sure, a Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta